What does the passage mainly discuss? difficulties of writing satiric literature

-

Clue: “It was not the originality of the idea that made these satires popular”: Không buộc phải là xuất phát của phát minh khiến văn trào phúng trngơi nghỉ đề nghị phổ biển lớn.

Bạn đang xem: What does the passage mainly discuss? difficulties of writing satiric literature

“Satire exists because there is need for it”: Vnạp năng lượng trào phúng tồn tại vì vì những tín đồ nên mang lại nó.

Phân tích đáp án:

A. Difficulties of writing satiric literature: trở ngại của bài toán viết văn trào phúng

B. Popular topics of satire: các chủ đề được mến mộ của văn trào phúng

C. New philosophies emerging from satiric literature: đầy đủ triết lý mới xuất hiện thêm tự văn trào phúng

D. Reasons for the popularity of satire: hồ hết lý tại vì sao văn trào phúng phổ biến

Đáp án và đúng là D.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

His performance stood head and shoulders above the rest.


A. was much better than


B. was a bit worse than


C. was a little bit higher than


D. was far more acceptable than


Câu 2:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

He would win the race if he __________ his brother"s example & trained harder.


A. repeated


B. set


C. answered


D. followed


Câu 3:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

There is too much ____________ in this world.

Xem thêm: File Ai Là File Gì ? Làm Thế Nào Mở File Ai Dễ Dàng? Cách Mở File Ai Không Cần Adobe Illustrator


A. greediness


B. greed


C. greedy


D. greedness


Câu 4:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

I can’t possibly lend you any more money, it is quite out of the _________ .


A. order


B. practice


C. place


D. question


Câu 5:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

By the time you come here tomorrow, the work ___________.


A. will have sầu been finishing


B. will be finishing


C. will have been finished


D. will be finished


Câu 6:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Please remain in (A) your assign seats (B) until (C) the instructor dismisses (D) the class.


A. in


B. assign seats


C. until


D. dismisses


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài xích

Hỗ trợ ĐK khóa huấn luyện và đào tạo tại evolutsionataizmama.com


*

Liên kết
tin tức Vietjachồng
Tải vận dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

Quý Khách đang tài giỏi khoản? Đăng nhập


VietJaông xã

Bằng giải pháp ĐK, bạn gật đầu với Điều khoản thực hiện và Chính sách Bảo mật của công ty chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Quý Khách chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


VietJaông xã

Bằng giải pháp đăng ký, bạn đồng ý cùng với Điều khoản áp dụng và Chính sách Bảo mật của công ty chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập xúc tiến gmail các bạn ĐK để lấy lại mật khẩu đăng nhập
Lấy lại password

Quý Khách chưa có tài khoản? Đăng ký


VietJachồng

Bằng bí quyết ĐK, bạn gật đầu đồng ý cùng với Điều khoản thực hiện cùng Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


quý khách vui mắt để lại công bố để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
VietJaông xã