Peptit x và peptit y có tổng số liên kết peptit bằng 8

-

Peptit X và peptit Y có tổng cộng liên kết peptit bằng 8. Tdiệt phân trọn vẹn X cũng như Y đông đảo chiếm được Gly cùng Val. Đốt cháy hoàn toàn các thành phần hỗn hợp E cất X cùng Y tất cả tỉ lệ thành phần số mol tương xứng là một trong những : 3 buộc phải sử dụng 22,176 lít khí O2 (đktc). Sản phđộ ẩm cháy tất cả CO2, H2O với N2. Dẫn tổng thể thành phầm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy cân nặng bình tăng 46,48 gam. Khí thoát ra hoàn toàn có thể tích 2,464 lít (đktc). Tbỏ phân hoàn toàn hỗn hợp E chiếm được a mol Gly với b mol Val. Tỉ lệ a : b là


Bạn đang xem: Peptit x và peptit y có tổng số liên kết peptit bằng 8

Quy đổi E thành: C2H3ON: 0,22 mol; CH2: a mol; H2O: b mol

+) Từ số mol O2 cháy => tính a

+) Từ tổng cân nặng CO2 với H2O => tính b

Đặt x, 3x là số mol X, Y

+) nX + nY = b => x

Đặt m, n là số đôi mắt xích amino axit trong X với Y

+) Từ số liên kết peptit => PT (1)

+) 1 đôi mắt xích X và Y chứa 1 N => Bảo toàn N tất cả PT (2)

=> m ; n

Đặt u, v là số mol của Gly và Val

+) Bảo toàn N => Pt (1)

+) Bảo toàn C: nC (trong Gly) + nC (trong Val) = nCH2 + 2.nC2H3ON => Pt (2)

=> u, v => tỉ lệ


Quy đổi E thành:

C2H3ON: 0,22 mol (Tính từ nN2 = 0,11)

CH2: a mol

H2O: b mol

C2H3ON + 2,25O2 → 2CO2 + 1,5H2O + 0,5N2

CH2+1,5O2 → CO2 + H2O

=> nO2 = 2,25 . 0,22 + 1,5a = 0,99

=> a = 0,33

nCO2 = a + 0,44

nH2O = a + b + 0,33

=> 44(a + 0,44) + 18(a + b + 0,33) = 46,48

=> b = 0,04

Đặt x, 3x là số mol X, Y

=> x + 3x = b = 0,04 => x = 0,01

Đặt m, n là số gốc amino axit trong X cùng Y

=> Số -CONH- = m + n- 2 = 8

1 mắt xích X với Y chứa 1 N => bảo toàn N ta có: nN (trong X + Y) = 2.nN2 sinch ra

=> 0,01m + 0,03n = 0,22

=> m = 4 và n = 6

Đặt u, v là số mol của Gly với Val

=> nN = u + v = 0,22

và nC = 2u + 5v = a + 0,44 = 0,77

=> u = v = 0,22

=> Thủy phân trọn vẹn hỗn hợp E thu được nGly : nAla = 1 : 1


Đáp án cần lựa chọn là: b


...

các bài tập luyện tất cả liên quan


Tổng thích hợp bài bác tập Peptit tốt và nặng nề (phần 2) Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Cho m gam tất cả hổn hợp E có một peptit X cùng một peptit Y (biết số ngulặng tử nitơ vào X, Y lần lượt là 4 với 5, X cùng Y đựng đôi khi glyxin cùng alanin vào phân tử) bằng lượng NaOH toàn vẹn, cô cạn chiếm được (m + 23,7) gam các thành phần hỗn hợp muối hạt. Đốt cháy tổng thể lượng muối hạt ra đời bởi một lượng O2đầy đủ thu được Na2CO3với tất cả hổn hợp khá F tất cả CO2, H2O cùng N2. Dẫn cục bộ các thành phần hỗn hợp khá F qua bình đựng NaOH đặc dư thấy trọng lượng bình tăng lên 84,06 gam so với lúc đầu cùng bao gồm 7,392 lít một khí tốt nhất (ở đktc) thoát ra, các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn. Thành phần phần trăm cân nặng của X vào tất cả hổn hợp E sớm nhất với mức giá trị nào sau đây?


Cho hỗn hợp A gồm tetrapeptit X và pentapeptit Y (phần đông hlàm việc với phần đa tạo ra vì Gly và Ala). Đun rét m gam hỗn hợp A với dung dịch NaOH toàn vẹn rồi cô cạn cẩn thận hỗn hợp thu được (m + 7,9) gam muối khan. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp muối hạt, được Na2CO3với các thành phần hỗn hợp B (khí với hơi). Cho B vào bình đựng hỗn hợp Ba(OH)2 dư thấy cân nặng bình tăng 28,02 gam cùng gồm 2,464 lkhông nhiều khí cất cánh ra (đktc). Phần trăm khối lượng của Y vào A là:


Hỗn đúng theo X gồm 3 peptit Y, Z, T ( đông đảo mạch hở) với tỉ trọng mol khớp ứng 2: 3: 4. Tổng số link peptit trong phân tử Y, Z, T bởi 12. Tdiệt phân hoàn toàn 39,05 gam X, thu được 0,11 mol X1; 0,16 mol X2 và 0,2 mol X3. Biết X1, X2, X3 đều phải sở hữu dạng H2NCnH2nCOOH. Mặt không giống, đốt cháy trọn vẹn m gam X cần 32,816 lít O2 (đktc). Giá trị của m gần nhất với cái giá trị nào sau đây?


Xem thêm:

Cho m gam hỗn hợp M bao gồm đipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z và pentapeptit T (hầu như mạch hở) tính năng với dung dịch NaOH trọn vẹn, nhận được các thành phần hỗn hợp Q gồm muối của Gly, Ala cùng Val. Đốt cháy hoàn toàn Q bởi một lượng oxi hoàn toản, thu rước cục bộ khí và hơi mang hấp thụ vào trong bình đựng nước vôi trong dư, thấy cân nặng bình tăng 13,23 gam và gồm 0,84 lkhông nhiều khí (đktc) thoát ra. Mặt không giống, đốt cháy trọn vẹn m gam M, nhận được 4,095 gam H2O. Giá trị của mngay gần nhấtvới giá trị như thế nào sau đây?


Peptit X cùng peptit Y tất cả toàn bô links peptit bằng 8. Tdiệt phân hoàn toàn X cũng như Y hầu hết nhận được Gly với Val. Đốt cháy trọn vẹn các thành phần hỗn hợp E đựng X với Y bao gồm tỉ trọng số mol tương xứng là 1 trong : 3 yêu cầu cần sử dụng 22,176 lít khí O2 (đktc). Sản phđộ ẩm cháy gồm CO2, H2O với N2. Dẫn toàn thể thành phầm cháy qua bình đựng hỗn hợp Ca(OH)2 dư thấy trọng lượng bình tăng 46,48 gam. Khí bay ra rất có thể tích 2,464 lkhông nhiều (đktc). Tdiệt phân trọn vẹn các thành phần hỗn hợp E thu được a mol Gly và b mol Val. Tỉ lệ a : b là


X, Y, Z (MXY Z) là 3 peptit mạch hsinh hoạt , được sinh sản thành tự các α-amino axit nhỏng Gly, Ala, Val trong những số đó 3(MX+ MZ) = 7MY. Hỗn đúng theo T chứa X, Y, Z cùng với tỉ lệ số mol 6: 2: 1. Đốt cháy hoàn toàn 56,56 gam T vào O2vừa đủ nhận được nCO2: mH2O= 48: 47. Mặt không giống làm cho nóng trọn vẹn 56,56 gam T trong 400 ml dung dịch KOH 2M hoàn toản chiếm được 3 muối bột. Tbỏ phân hoàn toàn Z vào dung dịch NaOH, ngừng bội phản ứng thu được a gam muối A với b gam muối bột B (MA B). Tỉ lệ a: b là


Hỗn vừa lòng E tất cả peptit X mạch hngơi nghỉ (cấu trúc từ Gly, Ala) cùng este Y (được tạo thành từ phản nghịch ứng este hóa giữa axit cacboxylic no, 1-1 chức cùng metanol). Đốt cháy hoàn toàn m gam E bắt buộc 15,68 lkhông nhiều O2(đktc). Mặc không giống, tdiệt phân m gam E trong dung dịch NaOH trọn vẹn nhận được 24,2 gam hỗn hợp muối (trong những số ấy số mol muối hạt natri của Gly lớn hơn số mol muối natri của Ala). Đốt cháy trọn vẹn khối lượng muối hạt trên nên đôi mươi gam O2nhận được H2O, Na2CO3, N2với 18,7 gam CO2. Tỉ lệ số mol Gly:Ala trong X là


Hỗn thích hợp T bao gồm nhị peptit mạch hnghỉ ngơi X, Y (biết Y rộng X một liên kết peptit; cả X, Y đầy đủ được tạo nên trường đoản cú nhị amino axit A, B tất cả dạng H2N-CnH2n-COOH, MAB). Cho 0,1 mol các thành phần hỗn hợp T tính năng cùng với lượng hỗn hợp NaOH vừa đủ thu được 0,42 mol muối bột của amino axit A và 0,14 mol muối bột amino axit B. Mặt không giống nhằm đốt cháy trọn vẹn 13,2 gam T cần 14,112 lkhông nhiều khí oxi đo ngơi nghỉ đktc. Phân tử khối hận của X có giá trị là


X là amino axit bao gồm phương pháp H2NCnH2nCOOH. Y là axit cacboxylic no solo chức, mạch hsinh sống. Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X với Y công dụng toàn diện cùng với 450 ml dung dịch NaOH 1M thu được m gam muối hạt Z. Đốt cháy trọn vẹn Z đề xuất 25,2 lkhông nhiều khí O2(đktc) thu được N2, Na2CO3cùng 50,75 gam tất cả hổn hợp bao gồm CO2với H2O.Khối lượng của muối có phân tử khối hận nhỏ tuổi tốt nhất vào Z là


Tdiệt phân m gam lếu hợpXbao gồm 1 tetrapeptitAvà 1 pentapeptit B(A và B các mạch hsinh sống cất bên cạnh đó Glyxin và Alanin vào phân tử) bằng một lượng dung dịch NaOH hoàn toản. Cô cạn hỗn hợp sản phẩm mang lại (m+ 15,8) gam các thành phần hỗn hợp muối bột. Đốt cháy toàn cục lượng muối hạt sinh ra bằng một lượng oxi hoàn toản, chiếm được Na2CO3cùng các thành phần hỗn hợp hơiYcó CO2, H2O cùng N2. DẫnYtrải qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư, thấy trọng lượng bình tăng thêm 56,04 gam đối với ban sơ với gồm 4,928 lít khí tốt nhất (đktc) thoát thoát khỏi bình. Xem nhỏng N2không xẩy ra nước kêt nạp, các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Thành phần phần trăm cân nặng của Bvào hỗn hợpXlà:


Hỗn hợp M chứa những chất cơ học mạch hnghỉ ngơi gồm tripeptit X, pentapeptit Y; Z (C4H11O2N) với T (C8H17O4N). Đun rét 67,74 gam các thành phần hỗn hợp M cùng với hỗn hợp KOH trọn vẹn, thu được 0,1 mol metylamin; 0,15 mol ancol etylic cùng dung dịch E. Cô cạn hỗn hợp E thu được láo lếu hợ rắn Q gồm tư muối khan của glyxin, alanin, valin và axit propionic (tỉ trọng mol giữa hai muối hạt của analin và valin theo thứ tự là 10:3). Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn Q đề nghị dùng đầy đủ 2,9 mol O2, nhận được CO2, H2O, N2 và 0,385 mol K2CO3. Phần trăm cân nặng của Y vào M có mức giá trị sát nhât với giá trị làm sao sau đây?


Hỗn hợp E gồm 0,15 mol chất hữu cơ mạch hlàm việc X (C6H13O4N) cùng 0,2 mol este 2 chức Y (C4H6O4) chức năng không còn cùng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng. Kết thúc làm phản ứng, cô cạn dung dịch, thu được tất cả hổn hợp Z có 2 ancol đối kháng chức kết tiếp nhau vào hàng đồng đẳng và a gam tất cả hổn hợp 3 muối khan (phần nhiều thuộc có số cacbon trong phân tử, trong các số đó có 2 muối hạt cacboxylic). Giá trị của a là:


Peptit E mạch hsống bị tdiệt phân theo pmùi hương trình phản nghịch ứng: E + 5NaOH → X + 2Y + Z + 2H2O (trong những số ấy X, Y, Z là các muối bột của các amino axit). Tbỏ phân hoàn toàn 6,64 gam E chiếm được m gam X. Đốt cháy trọn vẹn m gam X bắt buộc toàn vẹn 2,352 lkhông nhiều khí O2 (đktc), nhận được 2,12 gam Na2CO3; 3,52 gam CO2; 1,26 gam H2O với 224 ml khí N2 (đktc). Biết X có cách làm phân tử trùng cùng với cách làm dễ dàng nhất. Tên Call amino axit ứng với muối hạt Y là


*

Cơ quan liêu nhà quản: Shop chúng tôi Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GPhường – BTTTT bởi Sở tin tức với Truyền thông.