Cách sử dụng package trong java là gì, Ý nghĩa package trong java

-

Một package (gói) vào java là một team những hình trạng tương tự như của các lớp, giao diện cùng các package bé . Package vào java hoàn toàn có thể được phân nhiều loại theo nhị hiệ tượng, package được dựng sẵn với package bởi người dùng định nghĩa.

Có tương đối nhiều package được dựng sẵn nlỗi java, lang, AWT, javax, swing, net, io, util, sql, ...

Trong bài bác này, chúng ta đang học:

Chi máu về câu hỏi chế tạo với áp dụng những package người dùng định nghĩa. lấy một ví dụ biện pháp tổ chức triển khai package bài bản trong java.

Bạn đang xem: Cách sử dụng package trong java là gì, Ý nghĩa package trong java

Lợi chũm của Việc thực hiện package vào java

Package được thực hiện để phân nhiều loại lớp cùng interface giúp tiện lợi bảo trì. Package cung ứng bảo vể truy cập Package khắc phục được việc đặt trùng thương hiệu.
*

//Save tệp tin Simple.javapackage mypack; public class Simple public static void main(String args<>) System.out.println("Learn java package");
Lệnh -d được sử dụng để xách định vị trí tàng trữ tệp tin .class sau thời điểm biên dịch. Bạn rất có thể áp dụng bất kỳ tên tlỗi mục làm sao nhỏng /trang chủ (Trong Linux OS), D:/temp (Trong Window OS). Nếu bạn có nhu cầu giữ các package này trong thư mục bây giờ ban thực hiện vệt chấm (.).

Run java package

Để run java package, bạn cần phải sử dụng thương hiệu không thiếu thốn. lấy ví dụ mypaông xã.Simple.

Compile: javac -d . Simple.java

Run: java mypachồng.Simple

Kết quả:


Dấu chấm (.) biển diễn tlỗi mục hiện giờ.

Truy cập package từ package không giống

Có 3 phương pháp để truy vấn package từ package mặt ngoài:

Knhị báo import package.*; Knhị báo import package.classname; Sử dụng tên không hề thiếu.

1. Sử dụng packagename.*

Nếu bạn thực hiện packagename.*. Thì toàn bộ các lớp và các interface của những gói này sẽ rất có thể truy cập, nhưng mà gói nhỏ của gói này thì ko được truy vấn.

Từ khóa import được sử dụng để truy cập những lớp với interface của gói không giống trường đoản cú gói hiện nay.

Ví dụ:


package mypack; import pachồng.*; class B public static void main(String args<>) A obj = new A(); obj.msg();

2. Sử dụng packagename.classname

Nếu bạn knhì báo import package.classname thì chỉ được truy vấn tới lớp đã có được khai báo của package này.

Ví dụ:


package mypack; import paông chồng.A; class B public static void main(String args<>) A obj = new A(); obj.msg(); Kết quả:


Xem thêm: Lớp Abstract Trong Java Là Gì, Abstract Class Và Interface Trong Java

3. Sử dụng tên tương đối đầy đủ

Nếu các bạn áp dụng thương hiệu tương đối đầy đủ thì chỉ được truy cập cho tới lớp đã có knhì báo của package này. Quý khách hàng không nhất thiết phải áp dụng tới từ khóa import. Nhưng bạn phải áp dụng thương hiệu đầy đủ mỗi khi chúng ta truy cập vào các lớp hoặc interface.

Cách này hay được thực hiện lúc 2 package mang tên lớp như là nhau. Ví dụ, 2 package java.util cùng java.sql đựng lớp mang tên như thể nhau là lớp Date

Ví dụ:


package mypack; class B public static void main(String args<>) paông chồng.A obj = new paông chồng.A(); //Sử dụng tên tương đối đầy đủ obj.msg();
Note:Nếu chúng ta import một package thì package nhỏ của package đó ko được import. Thđọng từ của chương trình đề xuất là package->import->class.
*

Package nhỏ vào java

Package bên phía trong một package khác được điện thoại tư vấn là subpackage hay package nhỏ vào java.

Ví dụ, Sun Microsystem đã khái niệm một gói có tên java đựng được nhiều lớp nhỏng System, String, Reader, Writer, Socket, ... Các lớp này thay mặt mang đến một đội nhóm rõ ràng ví như các lớp Reader cùng Writer cho các vận động Input/Output, Socket với ServerSocket những lớp xử lý mạng, ... Vì vậy, Sun đã phân nhiều loại lại gói java thành những gói phụ nhỏng lang, net, io, ... Và đặt các lớp liên quan mang lại Input/Output trong gói io, các lớp Server với ServerSocket trong các gói net.


Tiêu chuẩn chỉnh nhằm khái niệm thương hiệu package trong java là tên miền.company.package ví dụ như: vn.evolutsionataizmama.com.action hoặc org.sssit.dao.

package vn.evolutsionataizmama.com.core;public class Simple public static void main(String args<>) System.out.println("Hello subpackage");

lấy ví dụ phương pháp tổ chức triển khai package chuyên nghiệp hóa trong java

Các ví dụ sống bên trên cung cấp cho bạn cách để compile với run một lớp bên trong package vì chưng bạn dụng có mang một giải pháp bằng tay. Khi đi làm về java trong môi trường xung quanh thực tiễn, bạn sẽ đề xuất học và áp dụng các IDE nhỏng eclipse, netbean, ... Những IDE này cung cấp cho bạn phương pháp tạo nên cùng biên dịch cả một dự án đơn giản và dễ dàng hơn tương đối nhiều. lúc đó bạn không nhất thiết phải lưu giữ những lệnh compile và run nhỏng sinh hoạt bên trên.

Dưới dây là ví dụ giải pháp tổ chức package bài bản cho 1 dự án công trình java web trên eclipse: