Oxit trung tính là gì, ví dụ oxit trung tính là gì câu hỏi 1273496

-

Các ự khác biệt chính giữa oxit trung tính và lưỡng tính là oxit trung tính không có tính axit hoặc bazơ, ngược lại oxit lưỡng tính vừa c

Nội Dung:


Các sự khác biệt chính giữa oxit trung tính và lưỡng tính là oxit trung tính không có tính axit hoặc bazơ, ngược lại oxit lưỡng tính vừa có tính axit vừa có tính bazơ.

Bạn đang xem: Oxit trung tính là gì, ví dụ oxit trung tính là gì câu hỏi 1273496

Oxit là một hợp chất nhị phân có một nguyên tố hóa học kết hợp với một hoặc nhiều nguyên tử oxy. Vì oxi có tính phản ứng cao nên nó có thể tạo oxit với cả kim loại và phi kim. Có 4 loại hợp chất oxit chính là oxit axit, oxit bazơ, oxit trung tính và oxit lưỡng tính, dựa vào tính chất và phản ứng của chúng.

1. Tổng quan và sự khác biệt chính 2. Oxit trung tính là gì 3. Oxit lưỡng tính là gì 4. So sánh song song - Oxit trung tính và lưỡng tính ở dạng bảng 5. Tóm tắt

Oxit trung tính là gì?

Oxit trung tính là những hợp chất hóa học có chứa một nguyên tố hóa học liên kết với một hoặc nhiều nguyên tử oxy và không có tính chất axit hoặc bazơ. Do đó, vì chúng không có tính chất axit và bazơ nên chúng không thể tạo thành muối khi chúng phản ứng với axit hoặc bazơ.

Xem thêm:

*

Xem xét một số ví dụ, nitơ monoxit (NO), cacbon monoxit (CO) và nitơ oxit (N2O) là những oxit trung tính.

Oxit lưỡng tính là gì?

Oxit lưỡng tính là những hợp chất oxit có cả tính axit và tính bazơ. Do đó, chúng có thể phản ứng với cả axit và bazơ, tạo thành các hợp chất muối ở cuối. Hơn nữa, khi phản ứng với một axit, các oxit này thể hiện tính bazơ và ngược lại. Tuy nhiên, cả hai phản ứng đều tạo ra muối và nước. Một số ví dụ như sau:

Kẽm oxit (ZnO) như một axit phản ứng với hợp chất bazơ NaOH;

ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O

Kẽm oxit làm bazơ trong phản ứng với hợp chất axit HCl;

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

Ôxít nhôm (Al2O3) là một axit phản ứng với NaOH;

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

Ôxít nhôm (Al2O3) như một bazơ trong phản ứng với H2VÌ THẾ4;

Al2O3 + 3H2VÌ THẾ4 → Al2(VÌ THẾ4)3 + 3H2O

Sự khác biệt giữa các oxit trung tính và lưỡng tính là gì?

Oxit là những hợp chất hóa học chứa một nguyên tố hóa học (kim loại hoặc phi kim) được liên kết với một hoặc nhiều nguyên tử oxy. Oxit trung tính và lưỡng tính là hai trong bốn loại hợp chất oxit chính. Sự khác biệt cơ bản giữa các oxit trung tính và lưỡng tính là các oxit trung tính không có tính chất axit hoặc bazơ, trong khi các oxit lưỡng tính có cả tính chất axit và bazơ. Do đó, oxit lưỡng tính có thể tạo muối và nước khi phản ứng với axit hoặc bazơ, trong khi oxit trung tính không thể tạo muối và nước khi phản ứng với axit hoặc bazơ. Vì vậy, chúng ta có thể coi đây là một sự khác biệt nữa giữa các oxit trung tính và lưỡng tính, xuất phát từ sự khác biệt trước đó.

*

Tóm tắt - Oxit trung tính và lưỡng tính

Tóm lại, oxit là những hợp chất hóa học chứa một nguyên tố hóa học (kim loại hoặc phi kim) liên kết với một hoặc nhiều nguyên tử oxi. Về tính chất của chúng, sự khác biệt cơ bản giữa các oxit trung tính và lưỡng tính là các oxit trung tính không có tính axit cũng như bản chất bazơ, trong khi các oxit lưỡng tính vừa có tính axit vừa có tính bazơ.