Oxit lưỡng tính là gì

-

Một oxit lưỡng tính là một oxit có thể hoạt động như một axit hoặc bazơ trong phản ứng tạo ra muối và nước. Tính lưỡng tính phụ thuộc vào các trạng thái oxy hóa có sẵn cho một loại hóa chất. Do kim loại có nhiều trạng thái oxi hóa nên chúng tạo thành oxit và hiđroxit lưỡng tính.

Bạn đang xem: Oxit lưỡng tính là gì


Ví dụ về oxit lưỡng tính

Các kim loại thể hiện tính lưỡng tính bao gồm đồng, kẽm, chì, thiếc, berili và nhôm.


Al 2 O 3 là một oxit lưỡng tính. Khi phản ứng với HCl, nó đóng vai trò là bazơ tạo thành muối AlCl 3 . Khi phản ứng với NaOH, nó hoạt động như một axit tạo thành NaAlO 2 . Thông thường, các oxit có độ âm điện trung bình là chất lưỡng tính.


Phân tử lưỡng tính

Phân tử lưỡng tính là một loại phân tử lưỡng tính cho hoặc nhận H + hoặc một proton. Ví dụ về các loài lưỡng tính bao gồm nước (có thể tự ion hóa) cũng như protein và axit amin (có nhóm axit cacboxylic và amin).

Xem thêm: Quách Ngọc Ngoan Sinh Năm Bao Nhiêu, Diễn Viên Quách Ngọc Ngoan


Hãy nhớ rằng, trong khi tất cả các loài lưỡng tính đều là lưỡng tính, không phải tất cả các loài lưỡng tính đều là lưỡng tính. Một ví dụ là oxit kẽm, ZnO, không chứa nguyên tử hydro và không thể tặng proton. Nguyên tử Zn có thể hoạt động như một axit Lewis để nhận một cặp điện tử từ OH−.


Điều khoản liên quan

Từ "amphoteric" bắt nguồn từ từ amphoteroi trong tiếng Hy Lạp , có nghĩa là "cả hai". Các thuật ngữ amphichromatic và amphichromic có liên quan với nhau, áp dụng cho chất chỉ thị axit-bazơ tạo ra một màu khi phản ứng với axit và một màu khác khi phản ứng với bazơ.


Sử dụng các loài lưỡng tính

Các phân tử lưỡng tính có cả nhóm axit và nhóm bazơ được gọi là chất lưỡng tính. Chúng chủ yếu được tìm thấy dưới dạng zwitterions trong một phạm vi pH nhất định. Ampholyte có thể được sử dụng trong tập trung đẳng điện để duy trì độ dốc pH ổn định.


*

*

*

*

*

Deutsch Español हिन्दी Nederlands ภาษาไทย Русский язык ελληνικά tiếng việt Bahasa Melayu Bahasa Indonesia српски Français Українська 日本語 dansk polski 한국어 român Suomi magyar Türkçe Svenska العربية Italiano čeština português български slovenčina