Ôn tập chương 1 hình học 7

-

Giải bài xích 7: Ôn tập chương I - Sách VNEN toán thù 7 tập 1 trang 107. Phần dưới đã giải đáp trả lời và lời giải các thắc mắc trong bài học kinh nghiệm. Cách làm chi tiết, dễ dàng nắm bắt, Hi vọng những em học sinh nuốm giỏi kỹ năng bài học kinh nghiệm.


C. Hoạt hễ luyện tập

Câu 1: Trang 107 toán thù VNEN 7 tập 1

Thực hiện các hoạt động sau

a) Trả lời các thắc mắc sau

(1) Thế làm sao là hai đường trực tiếp vuông góc với nhau?

(2) Thế làm sao là đường trung trực của một đoạn thẳng?

(3) Thế như thế nào là hai đường trực tiếp song tuy vậy với nhau?

(4) Thế nào là một định lí? Chứng minch định lí?

(5) Thế nào là góc ngoài của một tam giác?

b) Đố chúng ta nêu đúng đắn các tính chất sau

(1) Có ........... mặt đường thẳng a’ đi qua điểm O cùng a’ vuông góc với mặt đường thẳng a;

(2) Nếu con đường trực tiếp c giảm cả hai tuyến đường thẳng a và b, đồng thời, trong các các góc tạo thành thành tất cả một cặp góc so le trong đều bằng nhau thì ...........;

(3) Qua một điểm làm việc ngoài đường thẳng chỉ có ........... song song cùng với đường thẳng đó;

(4) Nếu một con đường trực tiếp giảm hai đường trực tiếp tuy vậy tuy vậy thì: Hai góc so le trong ...........; Hai góc đồng vị ...........; Hai góc trong cùng phía ...........;

(5) Hai mặt đường trực tiếp sáng tỏ thuộc vuông góc cùng với đường thẳng thiết bị ba thì ...........;

(6) Một con đường trực tiếp vuông góc với một trong những hai tuyến đường trực tiếp song song thì nó cũng ........... với mặt đường thẳng kia;

(7) Hai mặt đường thẳng biệt lập thuộc tuy vậy song cùng với mặt đường trực tiếp máy tía thì ...........;

(8) Tổng tía góc của một tam giác bởi ...........;

(9) Trong một tam giác vuông hai góc nhọn ...........;

(10) Mỗi góc không tính của một tam giác bởi ........... không kề cùng với nó.

Bạn đang xem: Ôn tập chương 1 hình học 7


Câu 3: Trang 109 toán thù VNEN 7 tập 1

Luyện tập

a) Vẽ đoạn trực tiếp PQ = 10cm. Vẽ con đường trung trực của đoạn thẳng PQ.

Trên đường trung trực của đoạn trực tiếp PQ đem điểm M không thuộc PQ. Qua điểm M vẽ mặt đường thẳng

d // PQ.

b) Hình 51 gồm PI // NT // RO.

*

- Đọc thương hiệu những góc đều bằng nhau trên hình kia.

- Đọc thương hiệu những góc bù nhau bên trên hình kia.

Xem thêm:

- Chỉ ra một góc ko kể của tam giác TNO.

- Cho biết tổng các góc vào tđọng giác PROI.

- Cho biết tổng các góc trong tđọng giác PNTI.

c) Quan liền kề hình 52. Hãy cho biết số đo của những góc đỉnh C.

*

d) Tìm x với y bên trên các hình mẫu vẽ nghỉ ngơi hình 53, biết SR // UV.

*

e) Chứng minh định lí: Nếu nhì góc nhọn bao gồm những cặp cạnh khớp ứng song tuy nhiên thì hai góc đó đều nhau.