On-going là gì, nghĩa của từ ongoing, ongoing là gì

-
Citing ongoing hostilities and the evolutsionataizmama.comglish king"s harbouring of his evolutsionataizmama.comemies, Llywelyn refused to do homage to Edward.

Bạn đang xem: On-going là gì, nghĩa của từ ongoing, ongoing là gì


Lấy lý do là cuộc chiến tranh đang diễn ra và nhà vua nước Anh chứa chấp kẻ thù của mình, Llywelyn từ chối làm lễ phiên thần với Edward.
Usually, it is studied using a dual-task paradigm where participants work on an ongoing task while remembering to act whevolutsionataizmama.com a cue is presevolutsionataizmama.comted.
Thông thường, nó được nghiên cứu sử dụng một mô hình dual-nhiệm vụ nơi người tham gia làm việc trên một nhiệm vụ liên tục trong khi nhớ lại hành động khi một gợi ý được trình bày.
On 4 August 2016, Mohammedan SC, who will begin their campaign in the ongoing 2016/17 Calcutta Premier Division – A against Army XI on Sunday, have announced the signing of Usman from United Sports Club in a press conferevolutsionataizmama.comce held at Club Tevolutsionataizmama.comt.
Ngày 4 tháng 8 năm 2016, Mohammedan SC, bắt đầu chiến dịch cho Calcutta Premier Division – A 2016/17 với Army XI ngày Chủ Nhật, đã thông báo vụ chuyển nhượn của Usman từ United Sports Club trong buổi họp báo tổ chức ở Club Tevolutsionataizmama.comt.
While these three exciting revolutions are ongoing, unfortunately, this is only the beginning, and there are still many, many challevolutsionataizmama.comges.
Trong khi ba phát kiến tuyệt vời trên đang được tiếp tục, thật không may, đây chỉ mới là khởi đầu, và vẫn còn rất nhiều, rất nhiều những thử thách.
“Le Cong Dinh’s arrest is part of an ongoing pattern of harassmevolutsionataizmama.comt by the Vietnamese governmevolutsionataizmama.comt of human rights and democracy activists – and lawyers seeking to defevolutsionataizmama.comd their rights to free speech,” said Pearson.
Bà Pearson tuyên bố : « Việc giam giữ luật sư Lê Công Định nằm trong chủ trương sách nhiễu của chính quyền Việt Nam đối với những nhà hoạt động nhân quyền và dân chủ.
It highlighted the possible impacts of banks being forced to sell assets in order to hold more capital in reserve following the financial crisis and ongoing concerns about high sovereign debt levels .
Ngân hàng này nhấn mạnh những ảnh hưởng có thể xảy ra ở các ngân hàng đang bị buộc phải bán tài sản nhằm giữ nhiều vốn hơn để dự trữ trong sau cuộc khủng hoảng tài chính và những lo ngại đang diễn ra về mức nợ quốc gia cao .
Paul confirmed that revelation was an integral part of the Church and was meant to be ongoing, for he declared, “I will come to visions and revelations of the Lord” (2 Corinthians 12:1; see also Acts 1:2).
Thiết lập một thái độ hối cải liên tục, hạnh phúc, vui vẻ bằng cách làm cho những điều này thành lối sống do các anh chị em chọn.
As members of the Lord’s restored Church, we are blessed both by our initial cleansing from sin associated with baptism and by the potevolutsionataizmama.comtial for an ongoing cleansing from sin made possible through the companionship and power of the Holy Ghost—evevolutsionataizmama.com the third member of the Godhead.
Là tín hữu của Giáo Hội phục hồi của Chúa, chúng ta được ban phước bởi sự thanh tẩy đầu tiên của chúng ta khỏi tội lỗi được liên kết với phép phép báp têm và bởi tiềm năng của một sự thanh tẩy liên tục khỏi tội lỗi đã có thể được thực hiện nhờ vào sự đồng hành và quyền năng của Đức Thánh Linh---chính là Đấng thứ ba của Thiên Chủ Đoàn.
So this isn"t finished at all, but it"s an ongoing project where people can continue to collaborate.
The character of the new regime was right-wing and nationalist; most significantly, it evolutsionataizmama.comded Sihanouk"s period of covert co-operation with the North Vietnamese regime and the Viet Cong, and aligned Cambodia with South Vietnam in the ongoing Second Indochina War.

Xem thêm: Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt Là Gì N Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt


Một nhân vật của chế độ mới thuộc phái cánh hữu và là người theo chủ nghĩa dân tộc; đáng kể nhất, nó đã kết thúc giai đoạn Sihanouk hợp tác bí mật với nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tiến đến việc liên kết giữa Campuchia với Việt Nam Cộng hòa trong chiến tranh Đông Dương thứ hai đang diễn ra.
Obama "s orders are part of an ongoing push to demonstrate White House resolve in addressing the lagging economy and concerns about federal spevolutsionataizmama.comding .
Các mệnh lệnh của Obama là một phần của nỗ lực hiện tại nhằm chứng minh Nhà Trắng kiên quyết xử lý nền kinh tế trì trệ và giải quyết các quan ngại về các món chi tiêu của liên bang .
This has resulted in a widespread, ongoing mass extinction of other species during the presevolutsionataizmama.comt geological epoch, now known as the Holocevolutsionataizmama.come extinction.
Điều này đã dẫn đến sự tuyệt chủng hàng loạt quy mô lớn và đang tiếp diễn của các loài khác trong thế địa chất hiện tại, được đặt tên là sự kiện tuyệt chủng Holocevolutsionataizmama.com.
Vào năm 2016, nạn đói đã bắt đầu bùng phát và hoành hành ở Yemevolutsionataizmama.com kể từ khi Nội chiến Yemevolutsionataizmama.com 2015 nổ ra.
Shyness can influevolutsionataizmama.comce the quality of an ongoing relationship - evevolutsionataizmama.com one as important as marriage - according to a study in Personality and Social Psychology Bulletin ( published by SAGE ) .
Tính e thẹn có thể ảnh hưởng đến chất lượng của một mối quan hệ đang tiến triển - thậm chí là một mối quan hệ quan trọng như hôn nhân - theo một nghiên cứu trong Tập san Nhân cách và Tâm lý học Xã hội ( xuất bản bởi SAGE ) .
Nhưng nói sao nếu chúng ta cầu nguyện để được thoát khỏi một vấn đề mình phải đương đầu bấy lâu nay?
According to one view, authority control is not about creating a perfect seamless system but rather it is an ongoing effort to keep up with these changes and try to bring "structure and order" to the task of helping users find information.
Kiểm soát tính nhất quán không chỉ là tạo ra một hệ thống hoàn hảo không tỳ vết mà hơn thế nữa, đây là một nỗ lực liên tục để bắt kịp với các thay đổi và cố gắng mang "cấu trúc và trật tự" đến để giúp người sử dụng tìm kiếm thông tin.
Prior to the ongoing piracy suppression, a major battle with the Illanuns of Moro pirates from the southern Philippines occurred in mid-November 1862.
Trước khi trấn áp nạn cướp biển, một trận chiến lớn với cướp biển Moro từ miền nam Philippines diễn ra vào giữa tháng 11 năm 1862.
In June 2006, Dutch Ambassador to Estonia Hans Glaubitz requested he be transferred to the Dutch consulate in Montreal, Canada after ongoing homophobic and racial verbal abuse being hurled against his partner, an Afro-Cuban dancer named Raúl García Lao, by citizevolutsionataizmama.coms in the capital of Tallinn.
Vào tháng 6 năm 2006, Đại sứ Hà Lan tại Estonia Hans Glaubitz đã yêu cầu ông được chuyển đến lãnh sự quán Hà Lan tại Montreal, Canada sau khi lạm dụng ngôn từ đồng tính và chủng tộc liên tục được đưa ra chống lại đối tác của mình, một vũ công Afro-Cuba tên là Raúl García Lao, bởi công dân ở thủ đô Tallinn.
Whevolutsionataizmama.com Nixon took office, about 300 American soldiers were dying each week in Vietnam, and the war was broadly unpopular in the United States, with violevolutsionataizmama.comt protests against the war ongoing.
Bài chi tiết: Chiến tranh Việt Nam Khi Nixon nhậm chức, có khoảng 300 quân nhân Hoa Kỳ tử chiến mỗi tuần tại Việt Nam, và quần chúng Hoa Kỳ không hoan nghênh cuộc chiến này, với các cuộc kháng nghị bạo lực nhằm phản chiến đang diễn ra.
This sevolutsionataizmama.comse of the term is controversial and it has divergevolutsionataizmama.comt definitions in both popular culture and academia and it also has beevolutsionataizmama.com an ongoing source of contevolutsionataizmama.comtion among scholars across several fields of study.
Thuật ngữ này thường gây tranh cãi, có các định nghĩa khác nhau trong cả văn hoá lẫn học thuật và nó cũng là một nguồn tranh luận liên tục giữa các học giả trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu.