Ở một trạm quan sát trên cầu người ta tính

-
Hãy nhập câu hỏi của bạn, evolutsionataizmama.com sẽ tìm những câu hỏi có sẵn cho bạn. Nếu không thỏa mãn với các câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đang xem: Ở một trạm quan sát trên cầu người ta tính

Bạn đang xem: Ở một trạm quan sát trên cầu người ta tính

ở một trạm quan sát trên cầu người ta tính được rằng trung bình cứ 50 giây thì có 1 ô tô chạy qua cầu.hỏi trong 1 ngày có bao nhiêu lượt ô tô chạy qua cầu ?

1 ngày =86400 giây.

Số lượt ô tô chạy qua trong 1 ngày là : 86400:50=1728 (lượt)

Đáp số : 1728 lượt ô tô chạy qua cầu.

Xem thêm: Sit-Ups Là Gì ? Hướng Dẫn Tập Sit Up Đúng Cách, Hiệu Quả Nhất?

Bài làm :

Đổi 1 ngày = 86 400 giây

Số lượt ô tô chạy qua cầu là :

86 400 : 50 = 1728 ( lượt ô tô chạy qua cầu )

Đáp số : 1728 lượt ô tô chạy qua cầu

Chúc bạn học giỏi !

^^

Đổi 1 ngày = 86400 giây

Trong một ngày có số lượt ô tô chạy qua là

86400 : 50 = 1728 ( lượt )

Đáp số : 1728 lượt ô tô chạy qua cầu

Đổi 1 ngày = 864000 giây

Trong 1 ngày có số lượt ô tô chạy qua là:

864000 : 50 = 1728 ( lượt )

Đáp số: 1728 lượt ô tô chạy qua.

Dưới đây là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà bạn gửi lên. Có thể trong đó có câu trả lời mà bạn cần!

ở một trạm quan sát trên cầu người ta tính được rằng trung bình cứ 50 giây thì có 1 ô tô chạy qua cầu.hỏi trong 1 ngày có bao nhiêu lượt ô tô chạy qua cầu ?

Đọc tiếp...

1 giờ=60 phút

1 phút=60 giây

1 ngày=24 giờ

trong 1 ngày có sồ lượt ô tô chạy qua cầu là:

24x(60x60):50=1728(ô tô)

Đáp số:1728 ô tô

Ở 1 trạm quan sát trên cầu,người ta tính được rằng trung bình cứ 50 giây thì có 1 ô tô chạy qua cầu.Hỏi trong 1 ngày có bao nhiêu lượt ô tô chạy qua cầu?

Đọc tiếp...

1 ngày = 24 giờ = 1440 phút = 86400 giây

Trong 1 ngày có số lượt ô tô chạy qua là:

86400 : 50 = 1728 (lượt)

Đáp số: 1728 lượt

Đổi : 1 ngày = 24 giờ = 1440 phút = 86400 giây.

Trong một ngày, số lượt ô tô chạy qua cầu là:

86400 : 50 = 1728 (lượt)

Đáp số: 1728 lượt.

ở một trạm quan sát trên cầu,người ta tính được rằng trung bình cứ 50 giây thì có một ô tô chạy qua cầu.hỏi trong một ngày có bao nhiêu lượt ô tô chạy qua cầu

Đọc tiếp...

một ngày có số giây là:

24x3600=86400 (giây)

một ngày có số ô tô chạy qua cầu là:

86400:50=1728 (ô tô)

đáp số: 1728 ô tô

Kiểm tra Toán lớp 5 Giải SGK Toán lớp 5 Giải SGK Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Toán lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Việt lớp 5 Hỏi đáp Tiếng Anh lớp 5αβγηθλΔδϵξϕφΦμ∂Ωωχσρ∞π∃⊥()|/ℕℤℚℝℕ∗