Nước tự nhiên có chứa những ion nào dưới đây thì được gọi là nước cứng có tính cứng tạm thời

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nước tự nhiên có cất gần như ion như thế nào tiếp sau đây thì được Gọi là nước cứng gồm tính cứng trợ thì thời?

A. C a 2 + , M g 2 + , C l -

B.

Bạn đang xem: Nước tự nhiên có chứa những ion nào dưới đây thì được gọi là nước cứng có tính cứng tạm thời

C a 2 + , M g 2 + , S O 4 2 -

C. C l - , S O 4 2 - , H C O 3 - , C a 2 +

D. H C O 3 - , C a 2 + , M g 2 +Nước tự nhiên tất cả đựng phần nhiều ion nào tiếp sau đây thì được gọi là nước cứng bao gồm tính cứng trợ thì thời?

*

*

*

*


*

Đáp án D

Tính cứng trong thời điểm tạm thời là tính cứng tạo ra bởi vì các muối hạt Ca(HCO3)2 cùng Mg(HCO3)2.

(SGK 12 CB – trang 116)


Nước tự nhiên gồm đựng phần nhiều ion làm sao tiếp sau đây thì được Điện thoại tư vấn là nước cứng bao gồm tính vĩnh cửu?

A. Ca2+, Mg2+, HCO3–, Cl–.

B.Ca2+, Cl-, SO42–, HCO3–.

C.Mg2+, Cl–, SO42–, HCO3–.

D.Ca2+, Mg2+, Cl–, SO42–.


Nước thoải mái và tự nhiên bao gồm cất đều ion nào sau đây thì được call là nước cứng gồm tính vĩnh cửu?

A. Ca2+, Mg2+, HCO3–, Cl–.

B. Ca2+, Cl-, SO42–, HCO3–.

C. Mg2+, Cl–, SO42–, HCO3–.

D. Ca2+, Mg2+, Cl–, SO42–.


Nước thoải mái và tự nhiên bao gồm cất phần lớn ion nào dưới đây thì được Gọi là nước cứng gồm tính vĩnh cửu?

A. Ca2+, Mg2+, HCO3–, Cl–.

B. Ca2+, Cl-, SO42–, HCO3–.

C. Mg2+, Cl–, SO42–, HCO3–.

D. Ca2+, Mg2+, Cl–, SO42–.


Cho các tuyên bố sau:

(1) Nước cứng là loại nước đựng nhiều chất không sạch cùng chất hóa học ô nhiễm.

(2) Nước cứng sống thọ là loại nước không có phương pháp làm sao rất có thể làm mất đi tính cứng.

(3) Nước cứng là các loại nước gồm đựng được nhiều ion Ca2+ cùng Mg2+.

(4) Để làm mượt nước cứng trong thời điểm tạm thời chỉ gồm phương thức nhất là nấu nóng.

(5) Nước cứng lâu dài là nước có cất Ca2+; Mg2+; Cl-; SO42-. Nước cứng tạm thời là nước tất cả cất Ca2+; Mg2+; HCO3-.

Xem thêm:

(6) Những chất hoàn toàn có thể làm mượt nước cứng trong thời điểm tạm thời là: Ca(OH)2; Na2CO3; HCl.

(7) Những hóa học rất có thể làm cho mềm nước cứng vĩnh cửu là: Na3PO4; K3PO4.

Nhóm gồm các tuyên bố đúng là

A. 3, 5, 7.

B.1, 2, 4, 5.

C. 4, 5, 6.

D.1, 2, 3, 4.


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Chọn A.

(1) Sai, Nước cứng không ô nhiễm và độc hại, không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

(2) Sai, Để làm mượt nước cứng sống thọ ta rất có thể cần sử dụng các hoá hóa học Na2CO3, Na3PO4.

(4) Sai, Để có tác dụng mềm nước cứng trong thời điểm tạm thời có thể thực hiện phương pháp nấu nóng, cần sử dụng các hoá chất Na2CO3, Na3PO4, Ca(ỌH)2 (vừa đủ).

(6) Sai, Những hóa học rất có thể làm mượt nước cứng tạm thời là: Ca(OH)2; Na2CO3.


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho các tuyên bố sau:

(1) Nước cứng trường tồn là một số loại nước quan trọng làm mất đi tính cứng.

(2) Nước cứng là một số loại nước có đựng nhiều ion Ca2+ với Mg2+.

(3) Để làm mượt nước cứng tạm thời chỉ bao gồm cách thức tuyệt nhất là nấu nóng.

(4) Những hóa học có thể làm mềm nước cứng trong thời điểm tạm thời là: Ca(OH)2, Na2CO3, HCl.

(5) Những hóa học có thể làm cho mềm nước cứng trường thọ là: Na3PO4, K3PO4.

Số tuyên bố đúng là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3


Lớp 0 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Chọn lời giải A

Có 2 phát biểu và đúng là (2) với (5)

(1) sai vày hoàn toàn có thể có tác dụng mượt bằng tương đối nhiều phương thức, đơn cử là sử dụng Na2CO3 với Na3PO4

(3) sai bởi vì nấu nóng rất có thể làm mượt mà lại không hẳn là cách duy nhất

(4) không nên bởi vì HCl không có chức năng có tác dụng mềm nước cứng


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho các tuyên bố sau

(1) Nước mượt là nước chứa không nhiều hoặc không đựng ion Cl- và S O 4 2 -

(2) Dùng hỗn hợp HCl hoàn toàn có thể làm cho mượt tính cứng của nước cứng trợ thời thời

(3) Phương pháp làm mềm tính cứng của nước trong thời điểm tạm thời đơn giản nhất bằng phương pháp đun nóng

(4) Dùng dung dịch Na2CO3 hoàn toàn có thể có tác dụng mượt tính cứng của nước cứng vĩnh cửu

(5) Nước gồm tính cứng toàn phần là nước tất cả cả tính cứng trong thời điểm tạm thời với vĩnh cửu

Số tuyên bố đúng là

A.3

B.2

C.5

D.4


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

Các ngôi trường hợp thỏa mãn: 3-4-5

ĐÁPhường ÁN A


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho những phát biểu sau

(1) Nước mềm là nước chứa không nhiều hoặc ko đựng ion Cl- và S O 4 2 -

(2) Dùng dung dịch HCl rất có thể làm cho mềm tính cứng của nước cứng nhất thời thời

(3) Phương thơm pháp làm mềm tính cứng của nước tạm thời đơn giản nhất bằng phương pháp đun nóng

(4) Dùng dung dịch Na2CO3 hoàn toàn có thể có tác dụng mềm tính cứng của nước cứng vĩnh cửu

(5) Nước gồm tính cứng toàn phần là nước tất cả cả tính cứng trong thời điểm tạm thời và vĩnh cửu

Số phát biểu đúng là

A. 3

B. 2

C. 5

D. 4


Lớp 12 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

Các ngôi trường vừa lòng thỏa mãn: 3-4-5


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho các tuyên bố sau:

(1) Nước mượt là nước đựng không nhiều hoặc không cất các ion Cl- và SO42-.

(2) Dùng hỗn hợp HCl hoàn toàn có thể có tác dụng mềm tính cứng của nước cứng tạm thời.

(3) Pmùi hương pháp làm mềm tính cứng của nước trong thời điểm tạm thời đơn giản và dễ dàng độc nhất vô nhị bằng cách nấu nóng.

(4) Dùng hỗn hợp Na2CO3 bao gồm ráng làm mượt tính cứng của nước cứng sống thọ.

(5) Nước tất cả tính cứng toàn phần là nước có cả tính cứng trong thời điểm tạm thời cùng tồn tại.

Số tuyên bố đúng là

A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.


Lớp 0 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

Đáp án A

Các ý đúng là 3,4,5


Đúng 0

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
evolutsionataizmama.com