Nung nóng m gam hỗn hợp gồm al và fe3o4

-

Nung rét m gam tất cả hổn hợp tất cả Al và Fe3O4 vào ĐK không tồn tại không khí. Sau khi phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, thu được tất cả hổn hợp rắn X. Cho X tính năng với hỗn hợp NaOH dư nhận được hỗn hợp Y, chất rắn Z cùng 0,672 lít khí H2 (ngơi nghỉ đktc). Sục khí CO2 dư vào dung dịch Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị của m là

 


+) Bảo toàn e : 3.nAl dư = 2.nH2

+) Bảo toàn ngulặng tố Al : $n_Al + 2n_Al_2O_3 = n_Al(OH)_3$

+) Bảo toàn nguyên tố O với sắt : $n_Fe = 3n_Fe_3O_4;n_Al_2O_3 = frac43n_Fe_3O_4$

+) Bảo toàn cân nặng : m = mAl2O3 + msắt + mAl


8Al + 3Fe3O4 $uildrel t^0 overlongrightarrow $ 4Al2O3 + 9Fe

X tính năng với hỗn hợp NaOH xuất hiện khí H2 → X gồm Al dư → X có Al2O3, Fe và Al dư

Bảo toàn e : 3.nAl dư = 2.nH2 → nAl dư =$frac23n_H_2$ = 0,02 mol

Bảo toàn nguyên tố Al : $n_Al + 2n_Al_2O_3 = n_Al(OH)_3$

=> nAl2O3 = (0,1 – 0,02)/2= 0,04 mol

Bảo toàn nguyên tố O : $n_Al_2O_3 = frac43n_Fe_3O_4$ => $n_Fe_3O_4 = 0,03,mol$

=> $n_Fe = 3n_Fe_3O_4 = 0,09$

Bảo toàn cân nặng : m = mAl2O3 + mFe + mAl = 0,04.102 + 0,09.56 + 0,02.27 = 9,66 gam


Đáp án đề xuất chọn là: b


...

Bạn đang xem: Nung nóng m gam hỗn hợp gồm al và fe3o4


những bài tập có liên quan


Bài tập phản bội ứng sức nóng nhôm hoàn toàn Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hỗn hòa hợp X bao gồm Fe2O3cùng Al bao gồm tỉ lệ mol khớp ứng 2 : 3. Thực hiện nay phản ứng nhiệt độ nhôm X (không tồn tại ko khí) cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn nhận được tất cả hổn hợp gồm


Trộn 13 gam Al cùng 25 gam Fe2O3rồi cho thực hiện làm phản ứng nhiệt nhôm trong ĐK không có không khí, sau khoản thời gian bội phản ứng hoàn toàn nhận được m gam tất cả hổn hợp rắn. Giá trị của m là


Dùng m gam Al để khử trọn vẹn một lượng Fe2O3sau phản bội ứng thấy trọng lượng oxit giảm 1,16 gam. Giá trị của m là


Nung tất cả hổn hợp A gồm 15,2 gam Cr2O3và m gam Al. Sau khi phản bội ứng hoàn toàn thu được 23,3 gam tất cả hổn hợp rắn X. Cho toàn thể X bội nghịch ứng cùng với axit HCl dư bay ra V lít H2(đktc). Giá trị của V là


Tiến hành nhiệt nhôm trọn vẹn 14,49 gam các thành phần hỗn hợp bột Al cùng Fe3O4 rồi tổng hợp không còn hỗn hợp sau bội phản ứng bởi hỗn hợp HCl chiếm được 4,032 lkhông nhiều H2(đktc). Kân hận lượng nhôm vào hỗn hợp ban sơ là


Dùng m gam Al nhằm khử hết 1,6 gam Fe2O3 cho đến lúc phản nghịch ứng trọn vẹn, sản phẩm sau phản bội ứng tính năng cùng với lượng dư hỗn hợp NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc). Tính m?


Nung rét m gam tất cả hổn hợp Al và Fe2O3(trong ĐK không tồn tại không khí) đến lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn, nhận được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành nhì phần bởi nhau

Phần 1: công dụng với hỗn hợp H2SO4loãng dư ra đời 3,08 lít khí H2(sinh hoạt đktc).

Phần 2: tác dụng cùng với dung dịch NaOH dư có mặt 0,84 lkhông nhiều khí H2(làm việc đktc).

Giá trị của m là


Nung lạnh m gam các thành phần hỗn hợp bao gồm Al và Fe3O4trong ĐK không tồn tại bầu không khí. Sau Lúc phản ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được các thành phần hỗn hợp rắn X. Cho X tính năng với dung dịch NaOH dư chiếm được hỗn hợp Y, hóa học rắn Z và 3,36 lít khí H2(ngơi nghỉ đktc). Sục khí CO2dư vào dung dịch Y, thu được 39 gam kết tủa. Giá trị của m là


Một các thành phần hỗn hợp X tất cả Al với Fe2O3. Thực hiện nay bội nghịch ứng nhiệt độ nhôm trọn vẹn X thu được chất rắn A. A công dụng với hỗn hợp NaOH dư chiếm được 3,36 lkhông nhiều H2 (đktc) với chất rắn B. Cho B tác dụng với H2SO4 loãng dư ra đời 8,96 lkhông nhiều khí (đktc). Kân hận lượng tất cả hổn hợp X vẫn sử dụng là


Hỗn hòa hợp X tất cả Al và Fe2O3.

Nếu mang lại m gam các thành phần hỗn hợp X công dụng với dung dịch HCl dư chiếm được 2,688 lkhông nhiều khí H2 (đktc).

Nếu nung rét m gam các thành phần hỗn hợp X nhằm tiến hành phản ứng nhiệt độ nhôm hoàn toàn, nhận được chất rắn Y. Hòa rã không còn chất rắn Y với dung dịch NaOH dư thu được 0,336 lít H2 (đktc).

Để phối hợp hết m gam hỗn hợp X buộc phải bao nhiêu ml hỗn hợp A cất HCl 1M cùng H2SO4 0,5M ?


Cho hỗn hợp A tất cả Al và một oxit Fe. Chia lếu láo hợpA thành 2 phần đều bằng nhau.

Xem thêm: Nêu Ví Dụ Về Các Dạng Năng Lượng Trong Tế Bào Trang 53 Sgk Sinh 10

Phần 1: Cho chức năng với hỗn hợp H2SO4loãng thu được 6,72 lkhông nhiều khí (đktc).

Phần 2: Thực hiện bội nghịch ứng sức nóng nhôm trọn vẹn, nhận được hỗn hợp B. Cho B công dụng với dung dịch NaOH dư thu được 1,344 lít khí (đktc) với chất rắn C. Cho hóa học rắn C vào hỗn hợp H2SO4 loãng, dư được 4,032 lkhông nhiều H2(đktc). Công thức của oxit Fe là


Nung m gam hỗn hợp Al, Fe2O3mang đến phản bội ứng hoàn toàn nhận được tất cả hổn hợp rắn Y. Chia Y làm cho 2 phần bằng nhau. Phần 1 chức năng trọn vẹn cùng với 500 ml dung dịch H2SO4 1,5M, ra đời 6,048 lkhông nhiều khí H2ngơi nghỉ đktc. Phần 2 công dụng cùng với dung dịch NaOH dư, sau bội phản ứng không thấy gồm khí có mặt. Giá trị của m là


lúc đến đôi mươi,7 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe2O3, Cr2O3 cùng Al2O3 tác dụng với hỗn hợp NaOH quánh dư, sau phản nghịch ứng thu được chất rắn có cân nặng 8 gam. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản nghịch ứng nhiệt độ nhôm bắt buộc sử dụng 10,8 gam Al. Thành phần Tỷ Lệ theo trọng lượng của Al2O3 vào các thành phần hỗn hợp X là


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Al và FeO (có tỉ trọng số mol tương xứng là 3 : 2) tác dụng với hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được 4,928 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch A. Nếu đem nung m gam hỗn hợp X đến khi phản ứng sức nóng nhôm kết thúc (đưa sử công suất đạt 100%) thu được tất cả hổn hợp Y. Cho hỗn hợp Y tác dụng cùng với dung dịch HCl dư nhận được V lkhông nhiều khí H2 (đktc). Giá trị của V là


Thực hiện làm phản ứng sức nóng nhôm tất cả hổn hợp X có Al và một oxit sắt FexOy (vào điều kiện không có không khí) nhận được 92,35 gam chất rắn Y. Hòa tung Y vào dung dịch NaOH dư thấy tất cả 8,4 lkhông nhiều khí H2 (sinh hoạt đktc) bay ra cùng còn sót lại phần ko chảy Z. Hòa rã một nửa lượng Z bởi dung dịch H2SO4 sệt, lạnh (dư) thấy có 13,44 lít khí SO2 (nghỉ ngơi đktc) thoát ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Kăn năn lượng Al2O3 vào Y và cách làm oxit sắt thứu tự là


Tiến hành phản nghịch ứng sức nóng nhôm tất cả hổn hợp A gồm Al và FexOy (trong ĐK không có không khí) được tất cả hổn hợp B. Ngnhân hậu bé dại, trộn các hỗn hợp B rồi tạo thành nhị phần.

Phần 1 : bao gồm khối lượng 4,83 gam được hài hòa không còn vào dung dịch HNO3 dư, làm cho nóng thu được hỗn hợp C và 1,232 lít NO (thành phầm khử duy nhất).

Phần 2 : tác dụng với dung dịch NaOH dư làm cho nóng thu được 1,008 lkhông nhiều H2 cùng còn sót lại 7,56 gam chất rắn.

Biết những phản ứng xẩy ra trọn vẹn, thể tích những khí đo ở đktc. Công thức FexOy là


Một hỗn hợp M có Fe3O4, CuO với Al bao gồm khối lượng 5,54 gam. Sau lúc triển khai phản ứng nhiệt nhôm trọn vẹn (hiệu suất 100%) nhận được hóa học rắn A. Nếu tổng hợp A vào hỗn hợp HCl thu được 1,344 lít khí H2 (đktc). Nếu kết hợp A vào hỗn hợp NaOH dư thì sau bội nghịch ứng chấm dứt còn lại 2,96 gam hóa học rắn. Phần trăm trọng lượng của chất có khối lượng phân tử nhỏ tuyệt nhất trong A là


Thực hiện nay phản ứng nhiệt nhôm hoàn toàn hỗn hợp tất cả Al với m gam nhì oxit sắt vào khí trơ, chiếm được tất cả hổn hợp rắn X. Cho X vào hỗn hợp NaOH dư, nhận được hỗn hợp Y, hóa học không chảy Z và 0,672 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y, thu được 7,8 gam kết tủa. Cho Z rã không còn vào dung dịch H2SO4 sệt, rét nhận được dung dịch đựng 15,6 gam muối hạt sunfat và 2,464 lkhông nhiều khí SO2 (sinh sống đktc, là sản phẩm khử duy nhất của H2SO4). Biết những phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của m là


Lấy 46,95 gam tất cả hổn hợp X có Fe3O4 với Al nung trong môi trường không tồn tại không gian. Sau Lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn chiếm được các thành phần hỗn hợp Y. Chia Y có tác dụng nhị phần không bằng nhau

Phần 1 : Cho tác dụng cùng với NaOH dư nhận được 0,336 lkhông nhiều khí H2 (đktc).

Phần 2 : Cho công dụng cùng với dung dịch HCl dư chiếm được 9,408 lít khí H2 (đktc).

Biết các phản ứng những xẩy ra trọn vẹn. Phần trăm cân nặng những chất vào các thành phần hỗn hợp X là


Hỗn đúng theo X gồm Fe3O4 và Al gồm tỉ trọng mol khớp ứng là một trong : 3 tiến hành phản bội ứng sức nóng nhôm X (không có ko khí) cho đến khi bội phản ứng xảy ra hoàn toàn chiếm được các thành phần hỗn hợp gồm


*

Cơ quan liêu chủ quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền hỗ trợ dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.