Người sinh năm 1970 năm nay bao nhiêu tuổi

-

( evolutsionataizmama.com ) - (evolutsionataizmama.com) - Dựa trên cách tính thời gian theo Can Chi, người sinh năm 1970 là tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh Kim trong ngũ hành.

Bạn đang xem: Người sinh năm 1970 năm nay bao nhiêu tuổi

Bạn đang xem: Sinh năm 1970 năm nay bao nhiêu tuổi, tử vi tuổi canh tuất 2021

Dựa theo Can Chi, năm 1970 thuộc tuổi Canh Tuất

Can Chi hay Thiên Can Địa Chi là hệ thống đánh số thành chu kỳ được dùng tại các nước phương Đông nhằm xác định tên gọi của thời gian (năm, tháng, ngày, giờ). Tên gọi của thời gian được xác định bằng cách ghép mỗi Can và mỗi Chi với nhau. Có 10 Can và 12 Chi - tức 12 con giáp.

Có tổng cộng 60 tổ hợp khác nhau của 10 Can và 12 Chi (vì 60 là bội số chung nhỏ nhất của 10 và 12) - còn gọi là lục thập hoa giáp, lục thập tức 60. Tổ hợp này bắt đầu từ Giáp Tý và kết thúc bằng Quý Hợi. Sau 60 lần ghép là hết một chu kỳ, tổ hợp Can Chi quay lại từ đầu.

Sinh năm 1970 là tuổi Canh Tuất, thuộc mệnh Kim.

Theo cách tính như vậy, ta biết năm 1970 được gọi là năm Canh Tuất.

Xem thêm: Tử Vi Tuổi Canh Thin Sinh Năm Bao Nhiêu ? Tuổi Hợp Người Tuổi Canh Thìn Sinh Năm Bao Nhiêu

Theo ngũ hành, năm 1970 là mệnh Kim

Công thức tính như sau: Can + Chi = Mệnh.

Trong đó, các Can nhận các giá trị là:

Giáp, Ất = 1 Bính, Đinh = 2 Mậu, Kỷ = 3

Canh, Tân = 4 Nhâm, Quý = 5

Tương tự, giá trị của các Chi là:

Tý, Sửu = 0 Dần, Mão = 1 Thìn, Tỵ = 2

Ngọ, Mùi = 0 Thân, Dậu = 1 Tuất, Hợi = 2

Lấy Can + Chi, ta tìm ra mệnh:

1 = Kim 2 = Thủy 3 = Hỏa

4 = Thổ 5 = Mộc

Tuy nhiên cần chú ý, do mệnh chỉ nhận các giá trị từ 1 đến 5, nên nếu kết quả Can + Chi mà lớn hơn 5 thì cần trừ đi 5 mới ra mệnh.

Như vậy, theo cách tính mệnh này, người sinh năm 1970 tức tuổi Canh Tuất sẽ thuộc mệnh Kim vì: Canh + Tuất = 4 + 2 - 5 = 1 => Mệnh Kim.

Ngoài ra, có thểtra bảng mệnh tương ứng với mỗi tên năm sau để tìm ra kết quả mệnh cụ thể (ví dụ Sa Trung Kim, Bạch Lạp Kim,...)

Tên năm tính theo Can Chi Mệnh tương ứng

Giáp Tý, Ất Sửu

Giáp Dần, Ất Mão

Giáp Thìn, Ất Tỵ

Giáp Ngọ, Ất Mùi

Giáp Thân, Ất Dậu

Giáp Tuất, Ất Hợi

Bính Tý, Đinh Sửu

Bính Dần, Đinh Mão

Bính Thìn, Đinh Tỵ

Bính Ngọ, Đinh Mùi

Bính Thân, Đinh Dậu

Bính Tuất, Đinh Hợi

Mậu Tý, Kỷ Sửu

Mậu Dần, Kỷ Mão

Mậu Thìn, Kỷ Tỵ

Mậu Ngọ, Kỷ Mùi

Mậu Thân, Kỷ Dậu

Mậu Tuất, Kỷ Hợi

Canh Tý, Tân Sửu

Canh Dần, Tân Mão

Canh Thìn, Tân Tỵ

Canh Ngọ, Tân Mùi

Canh Thân, Tân Dậu

Canh Tuất, Tân Hợi

Nhâm Tý, Quý Sửu

Nhâm Dần, Quý Mão

Nhâm Thìn, Quý Tỵ

Nhâm Ngọ, Quý Mùi

Nhâm Thân, Quý Dậu

Nhâm Tuất, Giáp Tý

Hải Trung Kim (Vàng trong biển)

Đại Khê Thủy (Nước khe lớn)

Phú Đăng Hoả (Lửa đèn to)

Sa Trung Kim (Vàng trong cát)

Tuyền Trung Thủy (Nước trong suối)

Sơn Đầu Hoả (Lửa trên núi)

Giản Hạ Thuỷ (Nước khe suối)

Lư Trung Hỏa (Lửa trong lò)

Sa Trung Thổ (Đất pha cát)

Thiên Hà Thuỷ (Nước trên trời)

Sơn Hạ Hoả (Lửa chân núi)

Ốc Thượng Thổ (Đất nóc nhà)

Tích Lịch Hoả (Lửa sấm sét)

Thành Đầu Thổ (Đất đắp thành)

Đại Lâm Mộc (Gỗ rừng già)

Thiên Thượng Hoả (Lửa trên trời)

Đại Trạch Thổ (Đất nền nhà)

Bình Địa Mộc (Gỗ đồng bằng)

Bích Thượng Thổ (Đất tò vò)

Tùng Bách Mộc (Gỗ tùng bách)

Bạch Lạp Kim (Vàng sáp ong)

Lộ Bàng Thổ (Đất bên đường)

Thạch Lựu Mộc (Gỗ cây lựu đá

Thoa Xuyến Kim (Vàng trang sức)

Tang Đố Mộc (Gỗ cây dâu)

Kim Bạch Kim (Vàng pha bạc)

Trường Lưu Thuỷ (Nước chảy mạnh)

Dương Liễu Mộc (Gỗ cây dương)

Kiếm Phong Kim (Vàng chuôi kiếm)

Đại Hải Thuỷ (Nước biển lớn)

Người sinh năm 1970 là tuổi Canh Tuất, tra trong bảng thì thuộc mệnh Thoa Xuyến Kim, nghĩa là "vàng trang sức".


*

Sinh năm 2016 là tuổi gì, mệnh gì? (Chia sẻ) - (evolutsionataizmama.com) - Theo cách tính thời gian dựa trên Can Chi, người sinh năm 2016 là tuổi Bính Thân, thuộc mệnh Hỏa trong ngũ hành.