Ngữ văn 7 sông núi nước nam

-

Sông núi nước Nam với lời lẽ hùng tvậy, đanh thép được coi như Bản Tulặng ngôn độc lập trước tiên của nước VN. Hãy cùng evolutsionataizmama.com soạn bài bác Sông núi nước Nam để phát âm kĩ hơn về tác phẩm nhé

*

Bố cục bài xích Sông núi nước Nam

*

Soạn bài: Sông núi nước Nam


Câu 1: điểm lưu ý của bài bác thơ "Sông núi nước Nam":

- Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt

- Số câu: 4 câu.

Bạn đang xem: Ngữ văn 7 sông núi nước nam

- Số chữ vào câu: 7 chữ.

- Cách hiệp vần: vần chân (cư – thỏng – hư).

Xem thêm:

Câu 2 

- Tuim ngôn độc lập là lời tuim bố về chủ quyền lãnh thổ và sự tự vị, ko bị lệ thuộc của một quốc gia

- Bài thơ Nam quốc sơn hà khẳng định độc lập:

+ Độc lập về chủ quyền lãnh thổ: 2 câu đầu

+ Kẻ thù sẽ thất bại và phải trả giá nếu xâm lược: 2 câu sau

Câu 3:

- Nội dung biểu ý của bài thơ:

+ Hai câu đầu: Khẳng định chủ quyền về lãnh thổ dựa theo đạo lý khách quan lại "“sách trời"”

+ Hai câu sau: khẳng định sự xâm lược của kẻ thù phương Bắc là sai trái và chúng sẽ phải trả giá

- Đây là cách biểu hiện và bố cục vô cùng chặt chẽ, lập luận sắc bén đầy sức thuyết phục, nêu cao chính nghĩa đánh bại kẻ thù

Câu 4

- Ngoài biểu ý, bài thơ còn biểu cảm. Và cảm xúc ở trạng thái ẩn kín, ẩn sau những câu thơ sắc bén khẳng định chủ quyền dân tộc là niềm tự tin tự tôn dân tộc và niềm tin về chiến thắng của quân ta.

Câu 5

- Các các từ "tiệt nhiên", "định phận trên thiên thư", "hành khan thủ bại hư" làm đến bài thơ có giọng điệu hào sảng, đanh thép, khẳng định ý chí và khí thế chiến đấu hào hùng của dân tôc.

Luyện tập

Câu 1 (trang 65 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1):

Từ "đế" Tức là vua – bạn Tiên phong, đại diện thay mặt cho một đất nước. Trong Khi trường đoản cú "nhân" – người dân có phạm vi bé nhỏ hơn. Một nước có vua thì vững hẳn sẽ có các thần dân vì vậy có thể dùng từ “đế"”để nói thông thường. Dường như, sử dụng trường đoản cú đế còn xác minh sự ngang mặt hàng, đồng đẳng giữa VN với phương Bắc.