Ngữ pháp tiếng anh lớp 6 unit 1

-
No. Word Pronunciation Type Meaning
$index + 1 x.Word x.Pronunciation x.Wordtypes x.meaning

II. GRAMMAR:

A. The present simple ( Thì Hiện Tại Đơn)

1. Định nghĩa thì bây giờ đơn

Thì hiện thời solo (giờ đồng hồ Anh: Simple present hoặc Present simple) là một trong những thì mô tả một hành động phổ biến tầm thường, tổng thể lặp đi tái diễn những lần hoặc một sự thật minh bạch hoặc một hành vi diễn ra vào thời hạn hiện nay.

Bạn đang xem: Ngữ pháp tiếng anh lớp 6 unit 1

2. Cách áp dụng thì bây chừ đơn

Cách dùng thì hiện thời đơn

Diễn đạt một kinh nghiệm hoặc hành động lặp đi tái diễn trong hiện nay tại

Chân lý, sự thật hiển nhiên

Sự vấn đề xẩy ra sau đây. Cách này hay áp dụng nhằm nói tới thời hạn biểu, chương trình hoặc chiến lược đã có cố định theo thời hạn biểu.

Sử dụng vào câu ĐK nhiều loại 1.

Sử dụng trong một số cấu trúc khác

3. Công thức thì hiện tại đơn

*

4. Dấu hiệu nhận biết thì hiện giờ đơn

+ Always (luôn luôn luôn) , usually (thường xuyên xuyên), often (thường xuyên), frequently (thường xuyên) , sometimes (thỉnh thoảng), seldom (hãn hữu khi), rarely (hiếm khi), hardly (thi thoảng khi) , never (ko bao giờ), generally (quan sát chung), regularly (thường xuyên).

+ Every day, every week, every month, every year,……. (Hàng ngày, mỗi tuần, từng tháng, từng năm)

+ Once/ twice/ three times/ four times….. a day/ week/ month/ year,……. (một lượt / nhì lần/ tía lần/ tư lần ……..một ngày/ tuần/ tháng/ năm)

B. The present continuous (Thì hiện thời tiếp diễn)

1. Công thức :

Khẳng định: S +am/ is/ are + V_ing + O

Phủ định: S + am/ is/ are+ not + V_ing + O

Nghi vấn:Am/is/are+S + V_ing+ O ?

2. Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại tiếp diễn:

Thì hiện giờ tiếp nối vào câu thông thường có gần như cụm từ bỏ sau: At present, at the moment, now, right now, at, look, listen.…

3.Cách dùng:

+ Diễn tả hành động vẫn ra mắt và kéo dãn trong hiện giờ. 

EX: She is going lớn school at the moment.

Xem thêm: Trong Thư Viện Có 1800 Cuốn Sách, Trong Đó Số Sách Giáo Khoa

+ Dùng để đề nghị, cảnh báo, bổn phận. 

Ex: Be quiet! The baby is sleeping in the bedroom.

+ Dùng để biểu đạt một hành động chuẩn bị xảy ra sau này theo planer sẽ định trước 

Ex: I am flying to Moscow tomorrow.

+ Diễn tả sự ko ưng ý hoặc phàn nàn về việc gì đấy Lúc trong câu tất cả “always”.

Ex: She is always coming late.

cảnh báo : Không cần sử dụng thì hiện giờ tiếp diễn với những cồn từ bỏ chỉ tri giác, dấn thức nhỏng : to be, see, hear,feel, realize, seem, rethành viên, forget, understvà, know, lượt thích , want , glance, think, smell, love sầu, hate…