Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là

-

Nghiệm nguyên bé dại tuyệt nhất vừa lòng bất pmùi hương trình $xleft( x - 2 ight)left( x + 1 ight) > 0$ là


Bạn đang xem: Nghiệm nguyên nhỏ nhất của bất phương trình là

Đặt $fleft( x ight) = xleft( x - 2 ight)left( x + 1 ight).$

Phương trình $x = 0;,,x - 2 = 0 Leftrightarrow x = 2$ cùng $x + 1 = 0 Leftrightarrow x = - ,1.$ Ta có bảng xét dấu


*

Dựa vào bảng xét vệt, ta thấy $fleft( x ight) > 0 Leftrightarrow x in left( - ,1;0 ight) cup left( 2; + ,infty ight).$

Vậy nghiệm nguyên bé dại độc nhất thỏa mãn nhu cầu bất phương thơm trình là $3.$


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho biểu thức (fleft( x ight) = left( x + 5 ight)left( 3 - x ight).) Tập phù hợp tất cả các quý hiếm của (x) vừa lòng bất phương trình (fleft( x ight) le 0) là


Cho biểu thức (fleft( x ight) = dfrac13x - 6.) Tập hòa hợp toàn bộ các quý hiếm của (x) nhằm (fleft( x ight) le 0) là


Cho biểu thức (fleft( x ight) = dfracleft( x + 3 ight)left( 2 - x ight)x - 1.) Tập hợp tất cả những giá trị của (x) vừa lòng bất pmùi hương trình (fleft( x ight) > 0) là


Cho biểu thức (fleft( x ight) = dfrac2 - xx + 1 + 2.) Tập hòa hợp toàn bộ những quý giá của (x) thỏa mãn bất phương thơm trình (fleft( x ight)

Xem thêm:
Cho bảng xét dấu:

*

Hàm số gồm bảng xét vết nlỗi bên trên là
*

Cơ quan công ty quản: shop Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát