Nêu vai trò của giống cây trồng

-

Cùng evolutsionataizmama.com đi kiếm tìm hiểu về vai trò của giống cùng phương pháp chọn tạo giống nhé.

Bạn đang xem: Nêu vai trò của giống cây trồng

I.Vai trò của giống cây trồng

-Làm tăng năng suất

-Tăng chất lượng nông sản

-Tăng vụ

-Ttuyệt đổi cơ cấu cây trồng

II. Tiêu chí của giống cây trồng tốt


-Sinc trưởng tốt vào điều kiện khí hậu, đất đai cùng trình độ canh tác của địa phương

-Có chất lượng tốt

-Có năng suất cao cùng ổn định

-Chống, chịu được sâu bệnh

III. Phương pháp chon tạo giống cây trồng

1. Phương pháp chọn lọc

Chọn cây có đặc tính tốt thu lấy hạt đối chiếu với giống ban đầu sau đó đem nhân giống sản xuất đại trà soát.

*
Hình 2. Phương pháp chọn lọc

2. Phương pháp lai

Lấy phấn hoa của cây bố thụ phấn lên đầu nhụy của cây mẹ → đem hạt cây mẹ gieo trồng → cây lai → đem nhân giống.

*
Hình 3. Phương pháp lai

3. Phương pháp gây đột biến

Dùng tiaα,γaltrộn, gammaα,γhoặc chất hóa học gây đột biến ở một số bộ phận của cây → chọn cây đột biến tất cả lợi để nhân giống.

4. Phương pháp nuôi cấy mô

Tách lấy mô (hoặc tế bào) sống của cây, nuôi cấy trong môi trường đặc biệt. Sau một thời gian, từ tế bào (hoặc tế bào) sống đó sẽ có mặt cây mới, đem trồng với chọn lọc ta được giống mới.

*
Hình 4.Phương pháp nuôi cấy mô

Bài tập minch họa

Câu 1

Trả lời câu hỏi sau đúng (Đ) giỏi không nên (S):

a. Tăng thêm vụ vào năm là nhờ giống mới ngắn ngày.

b. Phải tích cực chăm bón mới tăng thêm vụ vào năm.

c. Muốn tất cả chất lượng tốt phải tạo được giống mới.

d. Tạo giống mới là biện pháp đưa năng suất cây trồng lên cao.

e. Chọn lọc là phương pháp tạo giống mới.

Trả lời:

- Các câu đúng là:a, c, d, e.

Xem thêm:

- Các câu không nên là: b.

Câu 2

Chọn những cụm từ sau điền vào chỗ chấm của những câu đến phù hợp:Năng suất cao và ổn định, chống chịu được sâu bệnh, chất lượng tốt, chọn lọc, lai, tạo đột biến, say mê nghi với mọi điều kiên khí hậu với đất đai, nuôi cấy mô.

a. Để đánh giá bán một giống cây trồng tốt người ta dựa vào................................................... ...........................................

.....................................................

b. Bằng những phương pháp ............................................................ đã tạo được nhiều loại giống cây trồng tốt.

c. Lấy hạt của cây tốt vào quần thể đem gieo ở vụ sau và so sánh với giống khởi đầu với giống địa phương là phương pháp........

d. Lấy hạt lúa nảy mầm đặt vào tia phóng xạ trong điều kiện nhất định, rồi đem trồng, chọn lọc là phương pháp.................

Trả lời:

a. Để đánh giá chỉ một giống cây trồng tốt người ta dựa vào:Năng suất cao với ổn định,chống chịu được sâu bệnh,chất lượng tốt, ưng ý nghi với mọi điều kiên khí hậu với đất đai.

b. Bằng những phương phápchọn lọc, lai, tạo đột biến, nuôi cấy môđã tạo được nhiều loại giống cây trồng tốt.

c. Lấy hạt của cây tốt trong quần thể đem gieo ở vụ sau và so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương là phương phápchọn lọc.

d. Lấy hạt lúa nảy mầm đặt trong tia phóng xạ vào điều kiện nhất định, rồi đem trồng, chọn lọc là phương pháptạo đột biến.