Năm nay, em kém chị 6 tuổi và tuổi em bằng 3/5 tuổi chị

-

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. CHO BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

lấy một ví dụ 1.quý khách đang xem: Năm ni em kỉm chị 6 tuổi cùng tuổi chị bởi 5/8 tổng thể tuổi nhị chị em

Cách trên đây 8 năm tổng tuổi của tổng của nhị bà bầu là 24 tuổi. Hiện nay tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi của mọi người bây giờ.

Bạn đang xem: Năm nay, em kém chị 6 tuổi và tuổi em bằng 3/5 tuổi chị

Hướng dẫn giải:

Sau mỗi năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi buộc phải tổng thể tuổi của hai chị em hiện giờ là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta bao gồm sơ đồ:


*

Tuổi em hiện nay là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện giờ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi và em 15 tuổi.

lấy ví dụ 2.Hai năm trước tổng thể tuổi của hai cô cháu bằng 50 tuổi. Lúc bấy giờ gấp đôi tuổi cô bởi 7 lần tuổi con cháu. Tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện thời.

Hướng dẫn gỉai.Sau hàng năm, mọi người tạo thêm 1 tuổi đề xuất toàn bô tuổi của nhì cô con cháu hiện giờ là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta tất cả sơ vật dụng biểu thị tuổi cô với cháu hiện nay nay:


*

Tuổi con cháu bây giờ là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô hiện nay là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi với con cháu 12 tuổi

lấy ví dụ 3.Lúc bấy giờ tổng cộng tuổi của nhị chị em bằng 12 tuổi. Đến khi tuổi em bởi tuổi chị bây giờ thì tuổi chị bằng 5/3 tuổi em. Tìm tuổi của mọi cá nhân bây giờ.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi nhì tín đồ ko đổi khác theo thời hạn buộc phải ta tất cả sơ đồ vật sau:


*

Tuổi em hiện tại nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị hiện thời là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi và em 3 tuổi.

DẠNG 2. CHO BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của nhị người.

lấy ví dụ như 4.Năm ni anh 17 tuổi với em 8 tuổi. Hỏi từ thời điểm cách đây mấy năm thì tuổi anh cấp 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh ấy và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của nhị đồng đội không thay đổi theo thời hạn bắt buộc theo đề bài xích ta gồm sơ đồ bộc lộ tuổi anh với em khi tuổi anh cấp 4 lần tuổi em:


*

Tuổi em Lúc tuổi anh gấp 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ Khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em cho tới thời điểm bây giờ là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

ví dụ như 5:Cách phía trên 5 năm em 5 tuổi cùng kỉm chị 6 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em bây chừ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bà mẹ không thay đổi theo thời hạn bắt buộc theo đề bài bác ta bao gồm sơ đồ gia dụng biểu thị tuổi của nhị bà mẹ khi. 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em :


*

Tuổi em Lúc 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ ni cho đến Khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. Phải gỉai một bài bác toán thù prúc nhằm kiếm tìm hiệu số tuổi của hai bạn.

Cách giải:

Trước hết, ta yêu cầu giải bài bác toán phú nhằm tra cứu hiệu số tuổi nhị bạn.

Sau đó giải như các loại 1.

Ví dụ 6.Cách đây 8 năm tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi bé cùng tổng thể tuổi của nhị người mẹ bé thời điểm kia bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà bầu cấp 2 lần tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta tất cả sơ đồ vật tuổi của nhị mẹ nhỏ cách đây 8 năm:


Tuổi người mẹ cách đó 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi nhỏ bây giờ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của nhì bà bầu con không biến hóa theo thời hạn cần theo đề bài xích ta gồm sơ đồ vật biểu thị tuổi mẹ cùng tuổi bé Lúc bà bầu cấp 2 lần tuổi con:


Tuổi con Lúc tuổi bà mẹ cấp 2 lần tuổi bé là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian từ bỏ nay cho đến khi tuổi chị em vội vàng 2 lần tuổi con là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của nhị fan sinh sống hai thời điểm khác biệt.

lấy một ví dụ 7.Anh rộng em 8 tuổi. Lúc tuổi anh bởi tuổi em bây giờ thì tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện giờ.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của nhị fan không chuyển đổi theo thời hạn đề xuất ta bao gồm sơ đồ dùng sau:


Tuổi em bây chừ là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh hiện giờ là: 12 + 8 = 20 (tuổi)

Đáp số:Anh 20 tuổi, em 12 tuổi

lấy ví dụ như 8.Năm nay tuổi thân phụ vội vàng 4 lần tuổi bé. Sau hai mươi năm nữa tuổi phụ vương gấp hai tuổi con. Tính tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:Ta có sơ trang bị sau:


Tuổi bé bây giờ là: 20 : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi phụ vương hiện giờ là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: Con 10 tuổi, cha 40 tuổi.

Xem thêm: 99 Tuổi Sinh Năm 99 Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi ? Sinh Năm 1999 Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi

DẠNG 3. CHO BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA HAI NGƯỜI

ví dụ như 9.Tính tuổi cô, tuổi con cháu, biết rằng 2 lần tuổi cô rộng toàn bô tuổi của hai cô con cháu là 18 tuổi và hiệu số tuổi của hau cô con cháu rộng tuổi con cháu tà tà 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta tất cả sơ thứ sau:


Nhìn vào sơ đồ vật ta thấy cô hơn cháu 18 tuổi.

Ta bao gồm sơ thứ sau:


Tuổi cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để mang bài bác tân oán về tính tuổi cùng với các số tự nhiên, sau đó ta áp dụng những phương pháp sẽ trình diễn ngơi nghỉ bên trên để giải.

lấy một ví dụ 10.Tuổi ông năm nay cấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông vội 10,6 lần tuổi con cháu. Tính tuổi ông, tuổi con cháu hiện giờ.

Gỉai:Coi tuổi cháu bây giờ là 1 phần thì tuổi ông hiện thời là 4,2 phần.

Năm ni ông rộng cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện nay nay)

gọi tuổi cháu 10 năm ngoái là một trong những phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 thời gian trước ông rộng cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi cháu cơ hội đó)

Vì hiệu số tuổi của hai ông con cháu ko biến đổi theo thời hạn yêu cầu 3,2 lần tuổi cháu bây chừ bởi 9,6 lần tuổi con cháu cách đó 10 năm.

Vậy tuổi cháu bây giờ gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi con cháu 10 năm trước)

Ta gồm sơ đồ gia dụng sau:


Tuổi cháu hiện thời là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông bây chừ là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, con cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP.. TỰ LUYỆN.

Bài 1.Lúc bấy giờ toàn bô tuổi của hai anh em bằng 22 tuổi. Lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện giờ thì tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay nay

Bài 2.Tuổi cháu hiện thời vội 3 lần tuổi cháu Lúc tuổi cô bởi tuổi cháu bây giờ. Đến Lúc tuổi cháu bởi tuổi cô hiện nay thì tổng cộng tuổi của nhị cô con cháu bằng 96 tuổi. Tìm tuổi của mọi cá nhân bây giờ.

Bài 3.Trong thời điểm này tuổi chị em hơn 5 lần tuổi bé là 3 tuổi. Đến Lúc tuổi bé bằng tuổi mẹ hiện nay thì tổng cộng tuổi của nhị bà mẹ bé bằng 79 tuổi. Tìm tuổi của mọi cá nhân bây chừ.

Bài 4.Cách đây 2 năm bé 5 tuổi với kỉm phụ vương 30 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi phụ thân cấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinh nhỏ năm 28 tuổi. Tổng số tuổi của nhì chị em con trong năm này bởi 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bởi 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị năm nay 27 tuổi. Trước phía trên, lúc tuổi chị bằng tuổi em bây chừ thì tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Tìm tuổi em bây giờ.

Bài 7.Trước đây 5 năm tuổi bố bà mẹ nhỏ cùng lại bởi 58 tuổi. Sau phía trên 5 năm người mẹ hơn chị 25 tuổi với rộng em 31 tuổi. Tính tuổi của mọi người hiện thời.

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà gấp 4,gấp đôi tuổi cháu. 10 năm trước tuổi bà vội 10,6 lần tuổi bà.Bà ước gì sinh sống đến 100 tuổi để xem con cháu bà thành đạt !”. Quý Khách hãy tính tuổi cháu hiện nay (biết rằng tuổi của bà với con cháu đông đảo là số tự nhiên)