Nacl nóng chảy có dẫn điện không

-

- Chất dẫn điện: các axit, bazơ, muối trong dung dịch hoặc trong trạng thái nóng chảy.

Bạn đang xem: Nacl nóng chảy có dẫn điện không

- Chất không dẫn điện: các chất rắn khan (NaCl, NaOH khan) và các dung dịch ancol etylic, glucozơ, nước cất, …

*

Sau đây, mời bạn đọc cùng với Top lời giải tìm hiểu thêm về những chất không dẫn điện qua bài viết dưới đây!

1. Những chất hóa học nào không dẫn điện

Điện li hay ion hóa là quá trình một nguyên tử hay phân tử tích một điện tích âm hay dương bằng cách nhận thêm hay mất đi electron để tạo thành các ion, thường đi kèm các thay đổi hóa học khác. Ion dương được tạo thành khi chúng hấp thụ đủ năng lượng (năng lượng này phải lớn hơn hoặc bằng thế năng tương tác của electron trong nguyên tử) để giải phóng electron, những electron được giải phóng này được gọi là những electron tự do.

Năng lượng cần thiết để xảy ra quá trình này gọi là năng lượng ion hóa. Ion âm được tạo thành khi một electron tự do nào đó đập vào một nguyên tử mang điện trung hòa ngay lập tức bị giữ lại và thiết lập hàng rào thế năng với nguyên tử này, vì nó không còn đủ năng lượng để thoát khỏi nguyên tử này nữa nên hình thành ion âm.

– Chất dẫn điện: axit, bazơ, muối ở dạng dung dịch hoặc nóng chảy là những chất có khả năng dẫn điện.

– Chất không dẫn điện:

+ chất rắn khan (NaCl, NaOH,.. rắn)

+ dung dịch rượu, đường, nước cất,…

* Nguyên nhân: Axit, bazơ, muối khi tan trong nước phân li ra các ion nên dung dịch của chúng dẫn điện.

2. Phương trình điện li


AXIT → CATION H+ + ANION GỐC AXIT

BAZƠ → CATION KIM LOẠI + ANION OH-

MUỐI → CATION KIM LOẠI (hoặc NH4+) + ANION GỐC AXIT.

Lưu ý: Phương trình điện li phải đảm bảo cân bằng điện tích giữa 2 vế

3. Phân loại chất điện li

a. Chất điện li mạnh

– Chất điện li mạnh là ᴄhất khi tan trong nướᴄ, ᴄáᴄ phân tử hòa tan đều phân li ra ion.

Xem thêm: Read The Universal Symbol Of The Internet Era Communications, The @ Sign Us Dịch

– Chất điện li mạnh là ᴄáᴄ aхit mạnh như: HCl, HNO3, HClO4, H2SO4… haу ᴄáᴄ baᴢo mạnh như: NaOH, KOH, Ca(OH)2… ᴠà hầu hết ᴄáᴄ muối.

Na2SO4 → 2Na+ + SO42–

b. Chất điện li уếu

Là những chất khi tan trong nước, chỉ có một phần số phân tử hoà tan phân li ra ion (0 3COOH, HClO, H2S, HF, H2SO3, H2CO3

Bazơ yếu: Mg(OH)2, Al(OH)3, NH3, ...

Cân bằng điện li:

VD: HF ⇌ H+ + F-

4. Bài tập vận dụng

Câu 1. Trường hợp nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan.

B. NaOH nóng chảy.

C. CaCl2 nóng chảy.

D. HBr hòa tan trong nước.

Đáp án A

Câu 2. Cho các chất sau: KCl rắn khan, dung dịch NaOH, C2H5OH, dung dịch HBr, dung dịch KMnO4, NaCl khan. Số chất không dẫn điện được là