"Get A Move On Nghĩa Là Gì ? It'S Time For You To Move On

-

GET A MOVE ON

Nghĩa đen:

A move on: Là biến thể (conversion) của động từ move on (tiếp tục – progress), kiểu như: to run to go for a run; to chat to have a chat.

Bạn đang xem: "Get A Move On Nghĩa Là Gì ? It'S Time For You To Move On

Nghĩa rộng:

Làm gì đó nhanh hơn, vội hơn (to hurry)

Tiếng Việt có cách dùng tương tự:

Nhanh lên!

Ví dụ:

🔊 Play Get a move on! Everyone is waiting for you. Nhanh lên! Mọi người đang chờ cậu.

🔊 Play We need to get a move on if we’re going to catch that train.Chúng ta phải khẩn trương lên nếu muốn kịp chuyến tàu đó

🔊 Play Get a move on, kids, or we’re going to be late for the movie!Nhanh lên các cháu, nếu không chúng ta sẽ bị muộn buổi chiếu phim.

Thành ngữ tương đồng:

shake a leg!; step on it!; get rolling, get cracking

Cách dùng:Thành ngữ này có thể được dùng như một cụm động từ hoặc dùng ở thể mệnh lệnh (giục ai đó).Collocation thường gặp:

Dùng ở thể mệnh lệnh:

🔊 Play Get a move on! Everyone is waiting for you.Nhanh lên! Mọi người đang chờ cậu.

Dùng với mệnh đề if: Nếu muốn ….. , thì phải nhanh lên / Nhanh lên nếu muốn …. (có thể đảo hai mệnh đề)

🔊 Play We need to get a move on if we’re going to catch that train.

Xem thêm:

Chúng ta phải khẩn trương lên nếu muốn kịp chuyến tàu đó

🔊 Play If we’re going to catch that train, we need to get a move on.Nếu muốn kịp chuyến tàu đó thì chúng ta phải khẩn trương lên

Dùng với mệnh đề với or: Nhanh lên, nếu không …. (Mệnh đề với get a move on luôn phải đi trước)

🔊 Play Get a move on, kids, or we’re going to be late for the movie!Nhanh lên các cháu, nếu không chúng ta sẽ bị muộn buổi chiếu phim.

LUYỆN PHÁT ÂM:

Trong phần này, các bạn sẽ luyện phát âm theo các câu mẫu.

Phương pháp luyện tập:nghe câu mẫu do người bản xứ phát âm, tập nói theo,ghi lại phát âm của mình,nghe lại phần thực hành và so sánh với phát âm mẫulặp lại quá trình này cho tới khi phát âm thuần thục.LƯU Ý:Thời gian ghi âm: Không hạn chếThiết bị đi kèm: Nên dùng headphone có kèm microphone để có chất lượng âm thanh tốt nhấtTrình duyệt web: Dùng được trên mọi trình duyệt. Lưu ý cho phép trình duyệt sử dụng microphone để ghi âm.Địa điểm thực hành: Nên yên tĩnh để tránh tạp âm

🔊 Play get a move on 🔊 Play Get a move on! Everyone is waiting for you.🔊 Play We need to get a move on if we’re going to catch that train.🔊 Play If we’re going to catch that train, we need to get a move on.🔊 Play Get a move on, kids, or we’re going to be late for the movie!

BẮT ĐẦU GHI ÂM:

Gợi ý các bước luyện phát âm:

Bước 2: Quay lại cửa sổ này, bấm nghe câu mẫu, tập nói theo từng câu mẫu cho tới khi thuần thục.Bước 3: Quay lại cửa sổ ghi âm, bấm Done để kết thúc quá trình ghi. Bấm Play back để nghe lại phát âm của mình và so sánh với phát âm mẫu. Bấm Retry để làm một bản ghi mớiBấm Download để lưu file ghi âm của bạn về máy (nếu bạn thích)Hãy kiên trì, bạn sẽ đạt được tiến bộ bất ngờ