Một vật nặng rơi từ độ cao 20m xuống đất

-
*

*

Bài 4: Sự rơi tự do

Bài 10 (trang 27 SGK Vật Lý 10)

1 vật nặng rơi từ độ cao trăng tròn m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc của vật Khi chạm đất. Lấy g = 10 m/s2.

Lời giải

Thời gian nhưng mà vật nặng rơi từ độ cao 20m là:

Áp dụng công thức:

*

Vậy vận tốc của vật Khi vật chạm đất là: v= g.t, v = 10.2 = trăng tròn (m/s)

Xem toàn bộ Giải Vật lý 10: Bài 4. Sự rơi tự do