Một tàu thủy có vận tốc khi nước lặng là a km/giờ

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một tàu tdiệt gồm vận tốc Khi nước lặng là a km/tiếng, tốc độ của làn nước là b km/giờ đồng hồ.

Bạn đang xem: Một tàu thủy có vận tốc khi nước lặng là a km/giờ

a) Tính gia tốc của tàu thủy Khi tàu xuôi chiếc.

b) Tính tốc độ của tàu tbỏ khi tàu ngược mẫu.

c) Dùng sơ thiết bị đoạn trực tiếp để bộc lộ hiệu gia tốc của tàu tdiệt khi tàu xuôi dòng và Lúc tàu ngược chiếc.


*

a) Vận tốc của tàu tbỏ khi tàu xuôi mẫu là :

a + b = (km/giờ)

b) Vận tốc của tàu tbỏ Lúc tàu ngược loại là :

a – b = (km/giờ)

c)

*

một tàu tdiệt gồm vận tốc khi nước yên ổn là a km/h, vận tốc của làn nước là b km.h

a) tính gia tốc của tàu tdiệt khii xuôi dòng

b)tính vận tốc của tàu tdiệt lúc ngược dòng

c) dùng sơ vật dụng đoạn thẳng để thể hiện hiệu vận tốc của tàu tdiệt khi tàu xuôi mẫu với lúc tàu ngược dòng


a, vận tốc của tàu thủy Khi xuôi dòng là : a+b

b, tốc độ của tàu tdiệt lúc ngượcdòng là : a-b

a b

c , xuôi : !-------------------!--------------!

a b

ngược : !-----!--------------!


Một tàu tbỏ tất cả tốc độ Lúc nước yên ổn là akm/tiếng vận tốc của dòng nước là bkm/giờ

a) tính tốc độ của tàu tdiệt Khi tàu xuôi dong

b) tinc tốc độ của tàu tdiệt Lúc tàu ngược dòng

c)sử dụng sơ vật dụng đoạn trực tiếp nhằm biểu lộ hiệu gia tốc của tàu thủy Khi tàu xuôi chiếc và Khi tàu ngược dòng


Một tàu thủy gồm gia tốc Khi nước yên ổn là a km/giờ đồng hồ ,gia tốc của dòng nước là b km/giờ.

a) Tính tốc độ của tàu tbỏ lúc tàu xuôi dòng.b) Tính tốc độ của tàu tdiệt lúc tàu ngược loại.c) Dùng sơ trang bị đoạn trực tiếp nhằm biểu thị hiệu vận tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi mẫu cùng lúc tàu ngược cái.

Xem thêm: Bài 4 Trang 128 Vật Lí 11, Lực Từ Tác Dụng Lên Phần Tử Dòng Điện


Mộttàu tbỏ bao gồm vận tốc Khi nước lặng là a km/tiếng, vận tốc của làn nước là b km/tiếng.a) Tính gia tốc của tàu tdiệt Khi tàu xuôi chiếc.b) Tính vận tốc của tàu tbỏ lúc tàu ngược chiếc.c) Dùng sơ thứ đoạn thẳng để bộc lộ hiệu tốc độ của tàu thủy lúc tàu xuôi cái với Khi tàu ngược cái.


Một tàu tbỏ có vận tốc Lúc nước lặng là a km/giờ, tốc độ của làn nước là b km/giờ đồng hồ.

a) Tính gia tốc của tàu tdiệt Khi tàu xuôi loại.

b) Tính gia tốc tàu thủy khi tàu ngược chiếc.

c) Dùng sơ đồ đoạn thẳng để biểu lộ hiệu tốc độ của tàu tbỏ khi xuôi loại với lúc tàu ngược loại.