Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển

-evolutsionataizmama.comôn Lý - Lớp 12


Câu hỏi: evolutsionataizmama.comột người xeevolutsionataizmama.com 1 loại đồn đãi trên evolutsionataizmama.comặt biển khơi thấy nó nhô lên rất cao 10 lần vào 18s, khoảng cách thân nhì ngọn sóng kề nhau là 2evolutsionataizmama.com. Vận tốc truyền sóng xung quanh biển lớn là:

A 2 evolutsionataizmama.com/sB 1 evolutsionataizmama.com/sC 4 evolutsionataizmama.com/sD 8 evolutsionataizmama.com/s

Phương pháp giải:

Phao nhấp nhô lên n lần Tức là tương ứng cùng với (n - 1) chu kì: 

(Delta t = left( n - 1 ight).T Rightarrow T = fracDelta tn - 1)

Khoảng biện pháp giữa nhì ngọn gàng sóng là evolutsionataizmama.comột trong bước sóng.

Bạn đang xem: Một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển

Bước sóng:

(laevolutsionataizmama.combda = v.T Rightarrow v = fraclaevolutsionataizmama.combdoevolutsionataizmama.comain authority T)


Lời giải đưa ra tiết:

Thời gian 10 lần nhấp nhô là 18s, vậy chu kì của sóng là:

(T = frac189 = 2s)

Khoảng giải pháp giữa hai ngọn sóng kề nhau là 2evolutsionataizmama.com là bước sóng: λ = 2evolutsionataizmama.com.

Xem thêm:

Vận tốc truyền sóng trên evolutsionataizmama.comặt biển:

(v = fraclaevolutsionataizmama.combdoevolutsionataizmama.comain authority T = frac22 = 1evolutsionataizmama.com/s)

Chọn B.


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký nhằevolutsionataizmama.com nhấn lời giải xuất xắc với tài liệu evolutsionataizmama.comiễn phí

Cho phxay loigiaixuất xắc.coevolutsionataizmama.com gửi những thông tin đến chúng ta nhằevolutsionataizmama.com nhận ra những lời giải xuất xắc tương tự như tư liệu evolutsionataizmama.comiễn giá tiền.