Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k=100n/m

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 100 N/m. Một đầu treo vào một điểm cố định, đầu còn lại treo một vật nặng khối lượng 500 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 10 cm rồi buông cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10 m / s 2 , khoảng thời gian mà lò xo bị nén trong một chu kỳ là

A.

Bạn đang xem: Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k=100n/m

π 6 2 s

B. π 15 2 s

C. π 3 2 s

D. π 5 2 sMột lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 100 N/m. Một đầu treo vào một điểm cố định, đầu còn lại treo một vật nặng khối lượng 500 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 10 cm rồi buông cho vật dao động điều hòa. Lấy

*

Đáp án D

Con lắc dao động với chu kì

*

Khi ở VTCB lò xo giãn một đoạn

*
.

*
Khoảng thời gian lò xo nén trong một chu kì là

*
.


Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 100 N/m. Một đầu treo vào một điểm cố định, đầu còn lại treo một vật nặng khối lượng 500 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 10 cm rồi buôn cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10 m / s 2 , khoảng thời gian mà lò xo bị nén trong một chu kỳ là

A. π 6 2 s

B. π 15 2 s

C. π 3 2 s

D. π 5 2 s


Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 100 N/m. Một đầu treo vào một điểm cố định, đầu còn lại treo một vật nặng khối lượng 500 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 10 cm rồi buông cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/ s 2 , khoảng thời gian mà lò xo bị nén một chu kỳ là

A. π 6 2 s

B. π 15 2 s

C. π 3 2 s

D. π 5 2 s


Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 100 N/m. Một đầu treo vào một điểm cố định, đầu còn lại treo một vật nặng khối lượng 500 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 10 cm rồi buông cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2, khoảng thời gian mà lò xo bị nén trong một chu kỳ là

A. π 6 2 s

B. π 15 2 s

C. π 3 2 s

D. π 5 2 s


Đáp án B

+ Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng

*

Từ vị trí cân bằng, kéo vật xuống theo phương thẳng đứng một đoạn rồi thả nhẹ => A=10cmthời gian lò xo bị nén trong một chu kỳ là .

Xem thêm: Đỗ Khánh Vân Mắt Biếc Sinh Năm Bao Nhiều, Hot Girl Đỗ Khánh Vân

*


Một lò xo có khối lượng không đáng kể có độ cứng k = 100 N/m. Một đầu treo vào một điểm cố định, đầu còn lại treo một vật nặng khối lượng 500 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 10 cm rồi buông cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10 m / s 2 , khoảng thời gian mà lò xo bị nén một chu kỳ là

A. π 5 2 S

B. π 3 2 S

C. π 6 2 S

D. π 15 2 S


Một lò xo có khối lượng không đáng kể, đầu trên cố định, đầu dưới treo vật có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới vị trí cân bằng 2 cm rồi thả nhẹ. Chọn trục tọa độ Ox trùng phương chuyển động của con lắc, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống. Chọn gốc thời gian là lúc vật ở vị trí thả vật. Phương trình dao động của vật là:

A. x = 2 cos 20 t - π c m .

B. x = 2 cos 20 t c m .

C. x = 2 2 cos 20 t c m .

D. x = 2 cos 20 t c m .


Lớp 0 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Đáp án B

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Một lò xo có khối lượng không đáng kể, đầu trên cố định, đầu dưới treo vật có khối lượng 100g, lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Kéo vật theo phương thẳng đứng xuống dưới vị trí cân bằng 2 cm rồi thả nhẹ. Chọn trục tọa độ Ox trùng phương chuyển động của con lắc, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống. Chọn gốc thời gian là lúc vật ở vị trí thả vật. Phương trình dao động của vật là:

*

*

*

*


Lớp 12 Vật lý
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Một lò xo có độ cứng k, khối lượng không đáng kể, được treo thẳng đứng, đầu dưới gắn với một vật nặng. Từ vị trí cân bằng O, kéo vật nặng thẳng đứng xuống phía dưới đến A với OA = x. Chọn mốc thế năng của hệ tại vị trí cân bằng O. Thế năng của hệ (lò xo và vật nặng) tại A xác định bởi biểu thức

*

*

*

*

*


Lớp 10 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

*

Ở vị trí cân bằng lực đàn hồi cân bằng với trọng lực nên:

*

Vì chọn mốc thế năng của hệ tại vị trí cân bằng O tức là tại đó tổng thế năng đàn hồi và thế năng trọng lực bằng O, nên:

*

Thế năng của vật tại A gồm thế năng đàn hồi và thế năng trọng lực.

Thế năng đàn hồi:

*

Thay (1) và (2) vào (3) ta được:

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Một lò xo có k = 50 N/m treo thẳng đứng vào một điểm cố định, đầu dưới treo một vật có khối lượng m = 100g. Từ vị trí cân bằng nâng vật lên theo phương thẳng đứng một đoạn 4cm rồi buông nhẹ. Lấy g = 10m/ s 2 . Lực kéo cực đại của lò xo lên điểm treo có độ lớn là

A. 4N

B.2N

C.6N

D.3N


Lớp 0 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Chọn D.

*


Đúng 1

Bình luận (0)

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
evolutsionataizmama.com