Star

-
*

Bạn đang xem: Star

một hình chữ nhật tất cả chu vi bằng 140centimet. Tính diện tích hình chữ nhật, biết rằng giả dụ kéo dài chiều rộng thêm 1/3D rộngvàgiữ nguyên chiều dài thì hình chữ nhật thành hình vuông vắn.

tất cả cả giải thuật nhé


*

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

140 : 2 = 70 (cm)

Nếu kéo chiều rộng thêm(frac13)chiều rộng lớn cùng không thay đổi chiều nhiều năm hình chữ nhật thì hình chữ nhật thành hình vuông. bởi vậy chiều rộng lớn bằng(frac34)chiều dài.

Chiều rộng hình chữ nhật là:

70 : (3 + 4) x 3 = 30 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

70 - 30 = 40 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

40 x 30 = 1200 (cm2)

Đáp số: 1200 cm2


*

một hình chữ nhật có chu vi 140centimet. tính diện tích S hình chữ nhật hiểu được ví như kéo dài chiều rộng lớn thêm 1/3 cùng giữ nguyên chiều dài thì hình chữ nhật thành quyết vuông?


1 hình chữ nhật tất cả chu vi 140centimet. Tính diện tích hình chữ nhật, biết rằng nếukéo dãn chiều rộng lớn và không thay đổi chiều lâu năm thì hình chữ nhật thành quyết vuông


Xem thêm: Hai Thành Phố A Và B Cách Nhau 160Km, Một Ô Tô Đi Từ A Lúc 6 Giờ 30 Phút

Một hình chữ nhật có chu vi là 140m. Tính diện tích hình chữ nhật biết rằng ví như kéo chiều rộng lớn thêm 1/3D rộng lớn và giữ nguyên chiều nhiều năm thì hình chữ nhật thành hình vuông vắn. Tính diện tích S hình chữ nhật


Một hình chữ nhật có chu vi là 140 centimet. Tính diện tích S hình chữ nhật biết rằng trường hợp kéo dãn dài chiều rộng thêm 1/3D rộng và không thay đổi chiều nhiều năm thì hình chữ nhật thành hình vuông vắn ?


một hình chữ nhật tất cả chu vi là 140m . tính diện tích hình chữ nhật kia hiểu được nếu như kéo chiều rộng thêm 1/3D rộng lớn và không thay đổi chiều lâu năm thì hình chữ nhật thành hình vuông vắn ?


Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 104 centimet.Tính diện tích hình chữ nhật hiểu được giả dụ kéo chiều rộng lớn thêm 1/6chiều rộng và không thay đổi chiều lâu năm thì hình chữ nhật thành hình vuông ?


Một hình chữ nhật gồm chu vi là 140 m.Tính diện tích S hình chữ nhật,hiểu được giả dụ kéo thêm chiều rộng lớn thêm1/3 chiều rộngvới giữ nguyên chiều lâu năm thì hình chữ nhật thành hình vuông vắn ?

lưu giữ viết đầy đủ lời giải


một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 140 m tính diện tích S ình chữ nhật hiểu được nếu như kéo dãn dài chiều rộng lớn thêm 1/3 chiều rộng lớn vaa không thay đổi chiều nhiều năm thì hình chữ nhật thành quyết vuông


Một hình chữ nhật bao gồm chu vi là 140m.Tính diện tích của hình chữ nhật biết rằng trường hợp kéo chiều rộng thêm 1/3D rộng lớn với không thay đổi chiều nhiều năm thì hình chữ nhật biến đổi hình vuông.