Một đoạn mạch nối tiếp gồm một cuộn dây và một tụ điện

-

(megabook năm 2018) Đặt năng lượng điện áp

*
(V) vào hai đầu đoạn mạch AB tất cả hai đoạn mạch AM và MB mắc tiếp liền. Đoạn AM gồm năng lượng điện trở thuần R mắc tiếp nối với cuộn cảm thuần L, đoạn MB chỉ bao gồm tụ điện C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và năng lượng điện áp giữa nhị đầu đoạn mạch MB có mức giá trị hiệu dụng bằng nhau dẫu vậy lệch sóng nhau 2π3 . Điện áp hiệu dụng thân hai đầu đoạn mạch AM bằng


(megabook năm 2018) Máy phân phát điện luân phiên chiều một trộn gồm phần cảm là một trong những nam châm từ có 6 cặp rất, quay cùng với vận tốc góc 500 vòng/phút ít. Tần số của chiếc năng lượng điện bởi trang bị phát ra là


(megabook năm 2018) Cho mạch điện luân chuyển chiều RLC mắc tiếp nối theo sản phẩm từ tất cả cuộn cảm tất cả cảm kháng 14Ω, năng lượng điện trngơi nghỉ thuần 8 Ω, tụ năng lượng điện bao gồm dung phòng 6 Ω, biết điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 200 V. Điện áp hiệu dụng trên đoạn RC là


(megabook năm 2018) Nối nhì cực của một trang bị phân phát năng lượng điện luân chuyển chiều một trộn vào hai đầu đoạn mạch AB có điện trsống thuần R mắc nối tiếp cùng với cuộn cảm thuần. Bỏ qua năng lượng điện trnghỉ ngơi những cuộn dây của máy phạt. Khi rôto của dòng sản phẩm xoay các với tốc độ n vòng/phút thì độ mạnh dòng năng lượng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1 trong những A. lúc rôlớn của máy tảo các với vận tốc 3n vòng/phút thì cường độ loại năng lượng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 3A. Nếu rôto của máy xoay đa số cùng với tốc độ 2n vòng/phút ít thì cảm phòng của đoạn mạch AB là


A.

Bạn đang xem: Một đoạn mạch nối tiếp gồm một cuộn dây và một tụ điện

*


B.

*


C.

Xem thêm:

*


D.

*


(megabook năm 2018) Một đoạn mạch tất cả cuộn cảm tất cả độ từ bỏ cảm L cùng điện trngơi nghỉ thuần r mắc nối liền với tụ năng lượng điện tất cả năng lượng điện dung C chuyển đổi được. Đặt vào nhị đầu mạch một điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dụng U và tần số f ko đổi. khi kiểm soát và điều chỉnh nhằm điện dung của tụ điện có mức giá trị C = C1 thì năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ điện và hai đầu cuộn cảm có thuộc quý giá cùng bằng U, cường độ mẫu điện vào mạch khi ấy gồm biểu thức

*
(A). Lúc kiểm soát và điều chỉnh để điện dung của tụ điện gồm đưa trị C = C2 thì năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai bản tụ điện đạt quý giá cực lớn. Cường độ dòng năng lượng điện tức thời trong mạch khi ấy có biểu thức là


A.

*