Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100n/m

-
*

một nhỏ rung lắc lốc xoáy gồm viên bi nhỏ với xoắn ốc vơi có độ cứng 100N/m, xê dịch ổn định với biên độ 0,1m. mốc cố kỉnh năng tại phần cân bằng. khi viên bi giải pháp vị trí cân đối 6cm thì hễ năng của con rung lắc bằng

a. 0,64J

b. 3,2J

c. 6,4mJ

d. 0,32J


*

Một con nhấp lên xuống xoắn ốc có viên bi nhỏ với lò xo dịu bao gồm độ cứng k = 100(N/m), dao động ổn định với biên độ A = 0,1m . Mốc chũm năng ở chỗ cân bằng. Khi viên bi biện pháp địa điểm cân đối 6cm thì động năng của con nhấp lên xuống bằng

A.

Bạn đang xem: Một con lắc lò xo gồm viên bi nhỏ và lò xo nhẹ có độ cứng 100n/m

0,64J

B. 3,2mJ

C. 6,4mJ

D. 0,32J


*

Một bé rung lắc xoắn ốc tất cả viên bi nhỏ cùng lốc xoáy nhẹ tất cả độ cứng 100N/m, giao động ổn định cùng với biên độ 0,1 m. Mốc cố kỉnh năng ở phần thăng bằng. lúc viên bi phương pháp địa chỉ cân đối 6 cm thì động năng của bé nhấp lên xuống bằng

A. 0,64 J

B. 3,2 mJ.

C. 6,4 mJ

D. 0,32 J


Một bé lắc lò xo có tất cả viên bi nhỏ có độ cứng k=100N/m, giao động điều hòa với biên đọ 0,1m. Mốc rứa năng tại phần thăng bằng. Khi viên bi giải pháp địa chỉ cân đối 6centimet thì đụng năng nhỏ nhấp lên xuống bằng:


W=(frac12).k.A2=0,5.100.0,12=0,5J

Wt=(frac12).k.x2=0,5.100.0,062=0,18J

Wđ =0,5-0,18=0,32J


Một con lắc lốc xoáy bao gồm viên bi nhỏ với xoắn ốc dịu bao gồm độ cứng 100 N/m, giao động cân bằng với biên độ 0,1 m. Mốc thế năng ở vị trí cân bằng. Lúc viên bi bí quyết địa chỉ cân đối 6 cm thì đụng năng của con nhấp lên xuống bằng

A. 3,2 mJ.

B. 6,4 mJ.

C. 0,64 J.

D. 0,32 J.


Một con nhấp lên xuống lò xo tất cả viên bi nhỏ dại cùng lốc xoáy nhẹ bao gồm độ cứng 100 N/m, dao động ổn định cùng với biên độ 0,1 m. Mốc rứa năng ở trong phần thăng bằng. Lúc viên bi giải pháp vị trí cân đối 6 centimet thì đụng năng của bé lắc bằng

A. 3,2 mJ

B. 6,4 mJ.

C.

Xem thêm: " Go Over Nghĩa Là Gì ? Ý Nghĩa Của Go Over Trong Tiếng Anh

0,64 J.

D. 0,32 J.


Một nhỏ lắc lò xo bao gồm viên bi nhỏ và xoắn ốc vơi tất cả độ cứng 100 N/m, xê dịch điều hoà cùng với biên độ 0,1 m. Mốc cố gắng năng ở chỗ thăng bằng. khi viên bi cách vị trí cân đối 6 cm thì động năng của con lắc bằng

A. 0,64 J.

B. 0,32 J.

C. 3,2 mJ.

D. 6,4 mJ.


Một con nhấp lên xuống lò xo tất cả viên bi nhỏ tuổi với lò xo dịu có độ cứng 100 N/m, xấp xỉ ổn định cùng với biên độ 0,1 m. Mốc vậy năng ở vị trí cân đối. Khi viên bi phương pháp địa điểm thăng bằng 6 cm thì động năng của con rung lắc bằng

A. 0,64 J.

B. 3,2 mJ.

C. 6,4 mJ.

D. 0,32 J.


Một bé rung lắc xoắn ốc có viên bi bé dại với lốc xoáy vơi tất cả độ cứng 100 N/m, xấp xỉ cân bằng với biên độ 0,1 m. Mốc thay năng ở trong phần cân bằng. Khi viên bi biện pháp địa điểm cân đối 6 centimet thì động năng của bé rung lắc bằng

A. 0,64 J.

B. 3,2 mJ.

C. 6,4 mJ.

D. 0,32 J.


Một bé lắc lò xo gồmđồ dùng bé dại với lốc xoáy dịu có độcứng 100 N/m, xấp xỉ điềuhòa cùng với biên độ 0,1m. Mốc cụ năng ở chỗ cân đối. khi vật dụng phương pháp địa chỉ cân đối 6centimet thì động năng của đồ dùng là:

A. 0,32 J.

B. 0,64 J.

C. 3,2 mJ.

D. 6,4mJ.


Một con nhấp lên xuống lốc xoáy bao gồm vật nặng gắn vào một xoắn ốc vơi tất cả độ cứng 100 N/m, xê dịch cân bằng cùng với biên độ 10 cm. Chọn mốc cố kỉnh năng ở đoạn cân đối. lúc vật nặng bí quyết vị trí biên 4 cm thì đụng năng của nhỏ lắc có giá trị

A. 3,2 mJ

B. 0,32 J

C. 4,2 mJ

D. 0,42 J


Đáp án B

Cơ năng của con lắc

*

Lúc thiết bị nặng biện pháp biên 4 cm thì li độ x = 6 cm → cụ năng tại địa chỉ này là

*

Bảo toàn cơ năng

*


Một con nhấp lên xuống xoắn ốc gồm vật nặng gắn vào một xoắn ốc nhẹ bao gồm độ cứng 100 N/m, xấp xỉ cân bằng cùng với biên độ 10 cm. Chọn mốc vậy năng tại đoạn thăng bằng. Khi vật nặng biện pháp địa điểm biên 4 centimet thì đụng năng của bé rung lắc có giá trị

A. 3,2 mJ

B. 0,32 J

C. 4,2 mJ

D. 0,42 J