Một cái bể dạng hình hộp chữ nhật

-
*

Bạn đang xem: Một cái bể dạng hình hộp chữ nhật

Một mẫu bể mẫu mã vỏ hộp chữ nhật có những size trong trái tim bể là : chiều lâu năm 4m , chiều rộng lớn 3,5m với chiều cao 3m. Trong bể , tín đồ ta quét xi-măng dưới mặt đáy với tư mạt bao bọc, mỗi m2 hết 1,5 phút. Hỏi đề nghị mất từng nào thời hạn nhằm quét xi-măng xong chiếc bẻ đó ?


*

giải Diện tích bao quanh là : (4+3,5) x2x3 =45 (m2) Diện tích quét xi măng là 45 +4 x 3,5 =59 (m2) Thời gian để quét xi măng là 59x1,5 =88,5 (phút) Đ/S:88,5 phút


*

Một mẫu bể những thiết kế hộp chữ nhật gồm những kích thước trong trái tim bể là: chiều nhiều năm 4m, chiều rộng lớn 3,5m với chiều cao 3m. Trong bể, tín đồ ta quét xi măng mạt đáy và tứ mặt xung quanh, từng m2 hết 1,5 phút ít. Hỏi phải mất bao nhiêu thời hạn nhằm quét xi măng chấm dứt chiếc bể đó?


Một cái bể kiểu dáng vỏ hộp chữ nhật có các kích cỡ trong tâm bể là : chiều dài 4m, chiều rộng lớn 3,5m với độ cao 3m. Trong bể, người ta quét xi măng dưới mặt đáy với tứ mặt bao phủ, từng m2 không còn 1,5 phút ít. Hỏi phải mất bao nhiêu thời gian để quét xi-măng kết thúc dòng bể đó ?


Xem thêm:

Một loại bể dạng hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm các kích cỡ trong tâm bể là : chiều nhiều năm 4m, chiều rộng lớn 3,5m với chiều cao 3m. Trong bể, người ta quét xi-măng dưới đáy và tứ mặt bao quanh, mỗi m2 hết 1,5 phút ít.

Hỏi yêu cầu mất bao nhiêu thời gian nhằm quét xi măng hoàn thành cái bể kia ?


Một mẫu bể hình dạng vỏ hộp chữ nhật bao gồm những size trong tâm địa bể là : chiều lâu năm 4m , chiều rộng lớn 3,5m , độ cao 3m. Trong bể , bạn ta quét xi măng mặt dưới và tứ phương diện bao phủ , mỗi m2 không còn 1,5 phút ít . Hỏi đề xuất mất từng nào thời hạn nhằm quét xi-măng xong xuôi mẫu bể kia ?


một cái bể hình dáng hộp chữ nhật tất cả các kích cỡ trong tâm địa bể là:chiều lâu năm 4m ,chiều rộng 3,5m ,và độ cao 3m. Trong bể , fan ta quét xi-măng dưới mặt đáy và tứ mặt xung quanh , từng mét vuông hết 1,5 phút . Hỏi bắt buộc mất từng nào thời gian để quét xi măng chấm dứt mẫu bể đó?


một cái bể dạng hình vỏ hộp chữ nhật tất cả kích cỡ trong trái tim bể là: chiều nhiều năm 4m, chiều rộng lớn 3,5m và chiều cao 3m. vào bể, bạn ta quét xi măng mặt đáy bà bốn mặt bao phủ, từng mét vuông không còn 1,5 phút. Hỏi đề xuất mất bao nhiêu thời gian để quét xi măng xong xuôi dòng bể đó?


Một loại bể làm ra vỏ hộp chữ nhật gồm những size trong tâm địa bể là : chiều lâu năm 4m, chiều rộng 3,5m cùng độ cao 3m. Trong bể, tín đồ ta quét xi măng dưới đáy cùng tư phương diện bao bọc, từng m2 hết 1,5 phút. Hỏi buộc phải mất bao nhiêu thời hạn nhằm quét xi măng ngừng loại bể đó ?


Một loại bể mẫu thiết kế vỏ hộp chữ nhật tất cả những kích thước trong tâm địa bể là : chiều dài 4m, chiều rộng 3,5m cùng chiều cao 3m. Trong bể, người ta quét xi măng dưới đáy với tứ khía cạnh bao phủ, mỗi m2 không còn 1,5 phút. Hỏi đề nghị mất từng nào thời hạn nhằm quét xi-măng hoàn thành cái bể kia ?


một cái bể hình trạng vỏ hộp chữ nhật bao gồm các kích thước trong tâm địa nhỏ nhắn là chiều dài 4m , chiều rộng 3,5m với chiều cao cao 3m . vào bể , bạn ta quét xi-măng mặt đáy cùng bốn mặt bao phủ , từng m2 không còn 1,5 phút . hỏi đề xuất mất từng nào thời gian nhằm quét xi măng kết thúc dòng bể đó?