Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

một bể kính nuôi cá bản thiết kế vỏ hộp chữ nhật cóchiều nhiều năm 1,2m,chiều rộng lớn 60centimet,độ cao 80centimet.

Bạn đang xem: Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật

a> tính diện tích S kính cần sử dụng làm bể cá đó.

b> tínhthể tích bể cá kia.

c> mực nước vào bể bằng 3/4c độ cao của bể.tính thể tích nước vào bể đó <độ dày kính không xứng đáng kể>


*

a) Đổi 1,2 m = 1đôi mươi cm

Diện tích bao quanh của cái bể cá đó là :

( 1đôi mươi + 60 ) x 2 x 80 = 28 800 ( m2)

Diện tích kính sử dụng làm bể cá đó là :

28 800 + ( 1đôi mươi x 60 ) = 36 000 ( m2)

b) Thể tích của bể cá đó là :

120 x 60 x 80 = 576 000 ( cm3)

c) Thể tích nước vào bể chính là :

576 000x(frac34)= 432 000( cm3)

Đáp số : a) 36 000 m2

b) 576 000 cm3

c) 432 000 cm3

Tsi khảo nha !

Chúc bạn làm việc tốt !

^^


*

Đổi 1,2 m = 1trăng tròn cm

a ) Diện tích bao bọc của bể cá chính là :

( 1đôi mươi + 60 ) x 2 x 80 = 38800 ( cm2)

Điện tích đáy bể cá là :

1trăng tròn x 60 = 7200 ( cm2)

Diện tích kính dùng làm cho bể cá sẽ là :

38800 + 7200 = 46000 ( cm2)

b ) Thể tích của bể cá sẽ là :

120 x 60 x 80 = 576000 ( cm3)

c ) Thể tích nước trong bể cá đó là :

576000 x(frac34)= 432000 ( cm3)

Đáp số : . . .


Đổi: 1,2m = 1đôi mươi cm

a. Chiều nhiều năm mặt mặt của bể cá hình hộp chữ nhật:

(1đôi mươi + 60) x 2 = 360 (cm)

Diện tích bao bọc bể cá hình hộp chữ nhật là:

360 x 80 = 28800 (cm2)

Diện tích mặt dưới của bể cá hình hộp chữ nhật là:

1trăng tròn x 60 =7200 (cm2)

Vậy, số diện tích kính bắt buộc để triển khai bể cá hình vỏ hộp chữ nhật là:

28800 + 7200 = 36000 (cm2)

b. Thể tích của bể cá hình vỏ hộp chữ nhật là:

V = 120 x 60 x 80 = 576000 (cm3)

c. Thể tích nước trong bể đó là:

V = (576000 : 4) x 3 = 432000 (cm3)

Đáp số: a.36000cm2

b.576000cm3

c.432000cm3


Đúng 1
Bình luận (0)

Đổi : 1,2 m = 1đôi mươi cm

a) Diện tích xung uanh của bể là :

( 120 + 60 ) . 2 . 80 = 28800 ( cmét vuông )

Diện tích kính làm bể là :

28800 + 1trăng tròn . 60 = 36000 ( cm2 )

b) Thể tích của bể cá là :

120 . 60 . 80 = 576000 ( cm3 )

c) Thể tích nước trong bể là :

576000 :4 . 3 = 432000 ( cm3 )

Đáp số : a) 36000 cm2

b) 576000 cm3

c) 432000 cm3

đa số fan k cho doanh nghiệp nha !


Đúng 1
Bình luận (0)
Các thắc mắc tương tự
một bể kính nuôi cá hình trạng hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm bằng 1,2m,chiều rộng lớn 60centimet, độ cao 80cm.a.tính diện tích kính dùng có tác dụng bể cá độ bể cá ko có nắp đậy .b.tính thể tích bể cá kia.c.mực nước vào bể cá bằng 3phan4D cao của bể.tính thể tích nước vào bể đó độ dày kính không đáng chú ý
Lớp 5 Toán
0
0

một bể kính nuôi cá bản thiết kế vỏ hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm bằng 1,2m,chiều rộng lớn 60cm, chiều cao 80cm.

a.tính diện tích S kính cần sử dụng có tác dụng bể cá độ (bể cá không tồn tại nắp).

b.tính thể tích bể cá đó.

c.mực nước vào bể cá bằng 3phan4 chiều cao của bể.tính thể tích nước vào bể kia (độ dày kính ko xứng đáng kể)


Lớp 5 Tân oán
15
0

Một bể kính nuôi cá có kiểu dáng hộp chữ nhật có chiều nhiều năm 1m, chiều rộng lớn 50centimet, chiều cao 60centimet. Tính:

a) Diện tích kính dùng làm bể cá kia (không có nắp)

b) Thể tích bể cá đó

c) Mực nước vào bể cao bởi 3 4 chiều cao bể. Tính thể tích nước vào bể kia (độ dày kính ko xứng đáng kể)

*


Lớp 5 Toán
1
0

Một bể kính nuôi cá ngoài mặt vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều dài 1,2m , chiều rộng lớn 60cm , chiều cao 80cm.

Xem thêm:

a) Tính diện tích kính dùng có tác dụng bể cá kia (bể cá không có nắp đậy ).

b) Tính thể tích bể cá kia.

c) Mức nước trong bể bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể kia ( độ dày kính không đáng chú ý ).


Lớp 5 Toán
3
0

Một bể kính nuôi cá ngoài mặt hộp chữ nhật gồm chiều dài 1,2m chiều rộng 60centimet, độ cao 80centimet.

a. Tính diện tích kính sử dụng để làm bể cá kia (bể cá không tồn tại nắp)

b. Tính thể tích bể cá đó

c. Mực nước vào bể bằng3/4độ cao của bể. Tính thể tích nước vào bể đó (độ dày kính không đáng kể).

giup mk nhe


Lớp 5 Toán thù
1
0

Một bể kính nuôi cá có ngoại hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 1m, chiều rộng 50cm, độ cao 60cm.

a) Tính diện tích S kính cần sử dụng làm cho bể cá đó ( bể không có nắp)

b) Mực nước vào bể cao bằng 3/4D cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể)


Lớp 5 Toán thù
8
0

một bể kính nuôi cá mẫu mã hộp chữ nhật tất cả chiều dài 1,2m chiều rộng lớn 60centimet, độ cao 80cma)Tính diện tích S kính dùng làm bể cá đó(bể cá không có nắp)B)Tính thể tích bể cá kia.c)Mức nước vào bể cá bởi 3 phần 4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể kia (độ lâu năm kính ko xứng đáng kể)


Lớp 5 Toán
5
0

Một bể nuôi cá kiểu dáng hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 1,2m, chiều rộng 60centimet, độ cao 80cm.

a) Tính diện tích S kính có tác dụng bể cá đó (bể không có nắp)

b) Tính thể tích bể cá đó

c) Mức nước vào bể bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước vào bể đó ( độ dày kính ko xứng đáng kể)


Lớp 5 Toán thù
17
0

1 bể kính nuôi cá bản thiết kế hộp chữ nhật có chiều lâu năm 1,2m chiều rộng lớn 60cm chiều cao80centimet a tính S kính sử dụng làm bể cá kia (bể cá ko bao gồm nắp) b tính thể tích bể cá đó nút nước trong bể = 3/4 chiều cao của bể tính thể tích nước vào bể đó ( dộ dày kính không xứng đáng kể


Lớp 5 Toán thù
0
0

Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)


Khoá học tập bên trên Online Math (olm.vn)