Cấu trúc more and more là gì, cấu trúc càng ngày càng trong tiếng anh

-
Sau bài viết tìm hiểu về cấu tạo đối chiếu rộng và so sánh tuyệt nhất, nội dung bài viết từ bây giờ đang về một kết cấu “nâng cấp” từ bỏ cấu trúc So Sánh Hơn, đó là kết cấu the more … the more…


Cấu trúc “the more … the more …” là dạng đối chiếu kép (Double Comparative), dùng làm diễn tả sự đổi khác về đặc thù của một chủ thể A, với sự biến hóa này sẽ sở hữu ảnh hưởng tuy vậy tuy vậy lên một đặc thù khác của cửa hàng A HOẶC một cửa hàng B.

Bạn đang xem: Cấu trúc more and more là gì, cấu trúc càng ngày càng trong tiếng anh

Cấu trúc này rất có thể sử dụng cùng rất tự LESS để tạo nên phương pháp sử dụng linc hoạt rộng.


Ví dụ:

- The more we work, the more we earn.

-> Chúng ta càng thao tác nhiều thì bọn họ càng tìm được nhiều chi phí.

- The more I see her, the more I love her.-> Càng gặp cô ấy tôi lại càng yêu thương cô ấy rộng.

- The more he explains, the less I underst&.-> Anh ấy càng phân tích và lý giải tôi càng thiếu hiểu biết nhiều.

- The more you read, the more you learn.-> Quý Khách càng xem sách các thì các bạn càng biết nhiều hơn


Ví dụ:

- The more exercises you vì chưng, the less mistakes you will make.-> quý khách càng làm các bài bác tập thì chúng ta càng ít mắc lỗi hơn.

- The more love sầu you give away, the more happiness you receive.-> quý khách hàng càng mang lại đi những tình thương thì đang càng nhấn lại nhiều sự niềm hạnh phúc.


The + short adj-er + S + V, the + short adj-er + S + VhoặcThe less + short adj-er + S + V, the less + short adj-er + S + V


Ví dụ:

- The harder you study, the better your result is.-> Quý khách hàng học càng cần cù thì tác dụng bạn càng xuất sắc.

- The older you grow, the wiser you become.-> quý khách càng bự tuổi thì bạn sẽ càng thông thái.

- The faster you walk, the sooner you arrive sầu.-> quý khách càng đi nkhô nóng thì sẽ càng mang đến địa điểm mau chóng.


Ví dụ:

- The more sensitive sầu the skin is, the more dangerous it is.-> Da càng mẫn cảm thì càng bị nguy khốn nhiều hơn.

-The more pleasant the atmosphere you work in, the less stressed you’ll get.-> Không gian thao tác làm việc của chúng ta càng dễ chịu thì các bạn càng ít cảm giác áp lực nặng nề rộng.


Ví dụ:

- The more carefully he trains, the more successfully he will persize in the competition.-> Anh ấy càng rèn luyện khía cạnh thì đã diễn tả càng thành công xuất sắc trong cuộc thi.


Ví dụ:

-The harder the game, the more excited the children will be.-> Trò chơi càng khó khăn thì lũ tphải chăng càng hứng trúc.

- The more you study, the easier you would feel when you vì the exam.-> Bạn càng học tập những thì khi làm bài thi bạn càng thấy dễ dàng.

- The more quickly people eat, the higher chance of indigestion they have sầu.-> Họ càng ăn uống nkhô cứng thì sẽ càng bao gồm nguy cơ tiềm ẩn bị cạnh tranh tiêu.

- The more you practice speaking English, the more fluently you can speak it.-> Bạn thực hành nói giờ đồng hồ anh càng các thì các bạn sẽ càng nói lưu loát rộng.


C. Cấu trúc “càng ngày càng”


Cấu trúc này cũng rất có thể đọc là đối chiếu lặp và được áp dụng vào trường hợp bộc lộ, mô tả điều gì đó hoặc mẫu nào đó sẽ đổi khác một giải pháp liên tục

1. Tính từ 1 âm máu + các tính tự 2 âm tiết với ngừng bằng “y” “e” “le” “ow”

Công thức:


​(Adjective + "er") & (Adjective sầu + "er")


Ví dụ:

The thành phố has grown fast in recent years.It’s got bigger và bigger.

Your English is improving.It’s getting better and better.

2. Tính từ 2 âm tiết trsinh hoạt lên

Công thức:


more & more +Adjective


Ví dụ:

As I listened to lớn his story, I becamemore & more convincedthat he was lying.

✦ Lưu ý:MORE AND MORE + Noun (plural)

Ví dụ:

More & more tourists are visiting this part of the country.


D. Liên hệ cấu tạo vào IELTS Writing


cũng có thể sử dụng cấu trúc the more... the more... nhằm miêu tả 2 yếu hèn tố: nguim nhân và kết quả cùng một thời gian. Đồng thời, khi cấu tạo này được thực hiện, ý của câu cũng được nhấn mạnh hơn.


Ví dụ:


When there is the threat of global warming today, raising animals makes the situation worse. As farming needs l&, the more cows needed to raise for meat, the more forests logged down, for example.


-> Tại đây, bài toán càng nhiều nhỏ bò được nuôi để mang giết mổ đã gây ra Việc chặt phá rừng càng các và bên cạnh đó tính cực kỳ nghiêm trọng của việc chăn nuôi rước giết cũng được nhấn mạnh vấn đề.


E. những bài tập thực hành


1. Càng ngày càng…
A. Chọn giải đáp đúng nhất:

1. The ____ you study for these exams, the ____ you will vày.


a. hard - better


b. harder - more successfully


c. much - better


d. more - good


2. She doesn"t really lượt thích vodka, so the ____ a bottle you find, the ____ it will be for us!


a. small - cheaper


b. smaller - cheap


c. smaller - good


d. smaller - cheaper


3. My neighbor is driving me mad! It seems that the ____ it is at night, the ____ he plays his music!


a. later - more loud


b. late - louder


c. later - louder


d. more late - loud


4. He spent a year in India and loves spicy food. The ____ the food is, the ____ he likes it.


a. hotter - more


b. hot - much


c. hotter - much


d. hot - more


5. Of course you can come to the party! The ____ the ____.


a. more - merrier


b. more - good


c. many - better


6. She will be really angry about that vase being broken! The ____ she knows about it, the ____.


a. more - better


b. less - better


c. worse - worse


d. worse - better


7. He has 6 large dogs to lớn protect his house. The ____ the dog, the ____ he feels.


a. big - safer


b. biger - safer


c. bigger - safer


d. more big - more safe


B. Điền dạng đúng của các trường đoản cú trong ngoặc:

1. The weather gets __________. (cold)


2. Bob is getting ___________. (fat)


3. Jim’s situation became ___________. (difficult)


4. __________ my grandparents get, __________ they are. (old – happy)


5. __________ it is, _________ Hoa is. (hot – weak)


6. The company expended rapidly. It grew __________ all the priod. (big)


7. Life got ________ for Viet as the company became________. (good-successful)


8. ___________ we eat, ___________ we get. (many – fat)


9. As Microsoft grew, Bill Gates got ___________. (rich)


10. Her job gets __________ every year. (hard)


2. Cấu trúc the more – the more
A. Hoàn thành các câu sau:

1. You learn things more easily when you’re young.


The ___________________, the easier it is lớn learn.


2. It’s hard lớn concentrate when you’re tired.

Xem thêm: Câu 1: Hô Hấp Ở Cây Xanh Là Gì ? Đặc Điểm Quá Trình Hô Hấp Ở Cây Xanh?


The more tired you are, the ___________________.


3. We should decide what to lớn vị as soon as possible.


The___________________, the better.


4.I know more, but I understand less.


The___________________, the less I understand.


5. If you use more electriđô thị, your bill will be higher.


The more electriđô thị you use, ___________________.


B. Viết lại câu:

1. The apartment is small. The rent is cheap.


➔ __________________________________________________________.


2. Tung spends much money & time with his girlfriend, he becomes happy.


➔ __________________________________________________________.


3. The joke is talented. The laughter is loud.


➔ __________________________________________________________.


4. She goes to bed late. She feels tired.


➔ __________________________________________________________.


5. As her father gets older, he wants khổng lồ travel less.


➔ __________________________________________________________.


6. As this road gets busy, it becomes dangerous.


➔ __________________________________________________________.


7. They are young, they learn easy.


➔ __________________________________________________________.


8. The khách sạn is cheap, the services are bad.


➔ __________________________________________________________.


9. He uses much electricity, his bill will be high.


➔ __________________________________________________________.


10. When technology is modern, the world’s environment becomes worse và worse.


➔ __________________________________________________________.


Đáp án
1. Càng ngày càng
A.

1.B 2.D 3.C 4.A 5.A 6.A 7.C


B.

1. colder và colder


2. fatter và fatter


3. more & more difficult


4. The older – the happier


5. The less hot – the less weak


6. bigger & bigger


7. better and better – more and more successful


8. The more – the fatter


9. richer và richer


10. harder và harder


11.Enter your text here...


2. the more… the more…
A.

1. younger you are


2. harder it is khổng lồ concentrate


3. sooner we decide what to lớn do


4. more I know


5. the higher your bill will be


B.

1. The smaller the apartment is, the cheaper the rent is.


2. The more money và time Tung spends with his girlfriover, the happier he becomes.


3. The more talented the joke is, the louder the laughter is.


4. The later she goes lớn bed, the more tired she feels.


5. The older her father gets, the less he wants to travel.


6. The busier this road gets, the more dangerous it becomes.


7. The younger they are, the more easily they learn.


8. The cheaper the khách sạn is, the worse the services are.


9. The more electricity he uses, the higher his bill will be.


10. The more modern công nghệ is, the worse the world’s environment becomes.


Hy vọng cùng với đông đảo chia sẻ của Vietop sinh sống trên sẽ giúp bạn rứa được công thức cùng giải pháp sử dụng đúng. Chúc chúng ta học hành nhé!

IELTS Vietop


100% Học viên đầy đủ ăn điểm IELTS đầu ra với trong suốt lộ trình học tập ĐÚNG TRỌNG TÂM với CHUẨN ĐẦU RA tại IELTS Vietop
Tư vấn ngay!

100% Học viên số đông ăn điểm IELTS cổng đầu ra với quãng thời gian học ĐÚNG TRỌNG TÂM cùng CHUẨN ĐẦU RA trên IELTS Vietop.

Tư vấn ngay!

Bình luận


Bình luận Cancel reply


Họ tênĐịa chỉ Email
*

Từ vựng tiếng‌ ‌Anh‌ ‌chuyên‌ ‌ngành‌ ‌Xuất‌ ‌- Nhập‌ ‌khẩu‌ ‌
*

Bảng rượu cồn từ bất phép tắc vào Tiếng Anh tương đối đầy đủ nhất
*

Cách dùng Some, Many, Much, Any, A Few, A Little, A Lot Of, Lots Of,…
Từ vựng giờ Anh về Mỹ phđộ ẩm cho những nàng
Từ vựng giờ Anh chăm ngành Sơn
Cách viết IELTS Writing Task 1 từ A – Z cho tất cả những người mới bắt đầu
BÀI ĐĂNG MỚI NHẤT
Từ vựng giờ Anh về Quê hương
16.03.2021
15.03.2021
Danh sách Trường Đại học tập tuyển chọn trực tiếp khi bạn tải chứng từ IELTS trong những năm 2021
15.03.2021
Bộ Forecast IELTS Speaking quý 1/2021 (Full 3 part) – version 2.0
11.03.2021
Từ vựng giờ Anh về Thời gian
10.03.2021
CÁC KHÓA HỌC IELTS
Khóa học IELTS 1 kèm 1
Chỉ 1 thầy 1 trò, chắc chắn được điểm IELTS Áp sạc ra ước muốn.
Kchất hóa học IELTS Youth
Giấc mơ du học tập trong khoảng tay. Dành cho học sinh cung cấp 2, cấp cho 3.
Khóa học IELTS Cấp tốc
Cam kết tăng ít nhất 1.0 b& điểm chỉ với sau 1 tháng học tập.
Kchất hóa học IELTS General
Hoàn thiện tại giấc mơ định cư cùng làm việc tại quốc tế.
Kchất hóa học IELTS Writing
Chỉ sau 10 buổi tăng 1.0 band IELTS Writing.
Kchất hóa học IELTS Online
Cam kết tăng 0.5 -1.0 band score chỉ với sau 80 tiếng học.
Về Vietop
Về Vietop
Chương thơm trình học
Chương thơm trình học
Trung tâm Vietop
Cơ sở Vietop