Miêu tả quê hương bằng tiếng anh

-

Viết Về Quê Hương Bằng Tiếng Anh ❤️️ 20 Đoạn Văn Làng Quê Hay ✅ Tham Khảo Tuyển Tập Văn Mẫu Tiếng Anh Đặc Sắc Và Giàu Hình Ảnh Được Chọn Lọc.


Cách Viết Về Quê Hương Bằng Tiếng Anh

Dưới đây là cách viết về quê hương bằng tiếng Anh, với những hướng dẫn cụ thể viết văn về quê hương bằng tiếng Anh này, các em học sinh sẽ được định hướng và dễ dàng triển khai bài viết của mình.

Trong bài văn tả quê hương bằng tiếng Anh bao gồm:

Deevolutsionataizmama.comibe your hometown (Miêu tả quê hương của bạn).Deevolutsionataizmama.comibe the place (Miêu tả địa điểm)What is special about it? ( Có gì đặc biệt ở đó không?)Where is your hometown located (Quê hương của bạn nằm ở đâu?)How to travel to your hometown? (Đến quê của bạn bằng phương tiện gì?)What is it known for? (Quê hương bạn nổi tiếng với cái gì?)What do people in your town do? ( Mọi người ở quê của bạn làm gì?)

Giới thiệu cùng bạn