Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu hà lan như thế nào

-
*
vẫn trả lời21 tháng 11, 2019bởi Katouzuki-H2o-Thạc sĩ(6.5k điểm)được thai lựa chọn là thắc mắc hay nhất17 tháng 6, 2021vì chưng manh7a1 ● Ban Quản Trị

Menđen đã giải say mê kết quả thí nghiệm của mình bằng sự phân li của cặp nhân tố di truyền trong quá trình tạo nên giao tử và sự tổ hợp của bọn chúng trong thụ tinch.

Bạn đang xem: Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu hà lan như thế nào


F1 đều mang ý nghĩa trạng trội, còn tính trạng lặn xuất hiện lai ở F2 góp Menđen nhận thức thấy các tính trạng không trộn lẫn vào nhau như quan lại niệm đương tời. Ông đến rằng, mỗi tính trạng trên cơ thể vày một cặp nhân tố di truyền (sau này gọi gen) quy định. Ông giả định: Trong tế bào sinc dưỡng, những nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp. Menđen sử dụng các chữ mẫu để kí hiệu các nhân tố di truyền, trong đó chữ cái in hoa là nhân tố di truyền trộ quy định tính trạng trội, còn chữ cái in thường là nhân tố di truyền lặn quy định tính trạng lặn.

Ở các cơ thể P, F1 và F2 những nhân tố di truyền tồn tại thành từng cặp tương ứng quy định kiểu hình của cơ thể.

Xem thêm: Bảo Anh Bao Nhiêu Tuổi - Tiết Lộ Bảo Anh Cao Bao Nhiêu

Menđen đã giải say đắm kết quả thí nghiệm của mình bằng sự phân li của cặp nhân tố di truyền vào quá trình phát sinh giao tử cùng sự tổ hợp của chúng trong thụ tinch. Đó là cơ chế di truyền các tính trạng. Sự phân li của cặp nhân tố di truyền Aa ở F1 đã tạo ra nhị loại giao tử với tỉ lệ ngang nhau là 1A : 1a. Chính đây là điểm cơ bản vào quy luật phân li của Menđen. Theo quy luật phân li, trong quy trình gây ra giao tử mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử với giữ nguim bản chất như ở cơ thể thuần chủng Phường. Sự tổ hợp của những loại giao tử này vào thụ tinc đã tạo ra tỉ lệ ở F2 là 1AA : 2Aa :1aa. Các tổ hợp AA cùng Aa đều biểu hiện kiểu hình trội (hoa đỏ).


Hãy singin hoặc đăng ký nhằm thêm comment.


+1 ưa thích
*
đã trả lời22 tháng 11, 2019do quyetTiến sĩ(10.4k điểm)

Menđen giải yêu thích kết quả thí nghiệm lai một cặp tính trạng:

Mỗi tính trạng trong cơ thể do một cặp nhân tố di truyền (gen) quy định.Nhân tố di truyền trội - quy định tính trạng trội (kí hiệu: chữ cái in hoa)Nhân tố di truyền lặn - quy định tính trạng lặn (kí hiệu: chữ mẫu in thường)Trong tế bào sinc dưỡng, các nhân tố di truyền luôn tồn tại thành từng cặp.Trong quá trình gây ra giao tử, các nhân tố di truyền trong từng cặp nhân tố di truyền sẽ phân li về một giao tử với giữ nguyên bản chất của nó như ở cơ thể thuần chủng P..Các nhân tố di truyền được tổ hợp lại vào quá trình thụ tinch.