Mẫu báo cáo thực hành xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế

-

THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH ĐIỆN TRỞ CỦA MỘT DÂY DẪN BẰNG AMPE KẾ VÀ VÔN KẾ

Họ cùng tên:.................................. Lớp:.................................

1. Trả lời câu hỏi

a, Viết công thức tính điện trở

b, Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn cần sử dụng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế như thế nào với dây dẫn cần đo?

c, Muốn đo cường độ loại điện chạy qua một dây dẫn cần cần sử dụng dụng cụ gì? Mắc dụng cụ đó như thế như thế nào với dây dẫn cần đo?

Hướng dẫn:

a) Công thức tính điện trở:

*

b) Muốn đo hiệu điện thế giữa nhì đầu một dây dẫn cần sử dụng vôn kế, mắc dụng cụ này tuy nhiên tuy nhiên với dây dẫn cần đo, chốt (+) của vôn kế được mắc với cực (+) của nguồn điện

c) Muốn đo cường độ chiếc điện chạy qua một dây dẫn cần cần sử dụng ampe kế, mắc dụng cụ này nối tiếp với dây dẫn cần đo, chốt (+) của ampe kế được mắc với cực (+) của nguồn điện.

2. Kết quả đo

a,

Lần đo

Hiệu điện thế (V)

Cường độ chiếc điện (A)

Điện trở (Ω)

1

1,0

0,02

50

2

2,0

0,04

50

3

3,0

0,06

50

4

4,0

0,08

50

5

5,0

0,1

50

b, Giá trị trung bình của điện trở:

*

c, Nhận xét

Nguyên ổn nhân gây nên sự không giống nhau (nếu có) của những trị số điện trở vừa tính được trong mỗi lần đo: Nếu xảy ra sự khác nhau của những trị số điện trở vừa tính được vào mỗi lần đo, thì sự không giống nhau gồm thể vị không nên số trong những lúc thực hành, với không nên số trong những lúc đọc các giá trị đo được.