Luyện tập tính chất hóa học của oxit và axit

-

Giải bài xích 1 trang 21 SGK Hóa 9

Bài 1:Có mọi oxit sau: SO2, CuO, Na2O, CO2. Hãy cho thấy phần lớn oxit làm sao tính năng được với:

a)Nước.

Bạn đang xem: Luyện tập tính chất hóa học của oxit và axit

b)Axit clohidric.

c)Natri hiđroxit?

Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

a) Những oxit tác dụng với nước: SO2, Na2O, CO2.

*

b) Những oxit tác dụng cùng với dung dịch HCl: CuO, Na2O.

*

c) Những oxit tác dụng với dung dịch NaOH: CO2, SO2

*

Giải bài 2 trang 21 SGK Hóa 9

Bài 2:Những oxit như thế nào sau đây có thể điều chế bằng:

a)Phản ứng hóa hợp? Viết pmùi hương trình hóa học.

b)Phản ứng hóa hòa hợp cùng bội nghịch ứng phân hủy? Viết phương trình chất hóa học.

1)H2O.

2)CuO.

3)Na2O.

4)CO2.

5)P2O5.

c)Các oxit có thể pha chế bằng phản bội ứng hóa phù hợp với làm phản ứng phân hủy: CuO, CO2, Na2O, H2O

Lời giải:

a)Cả 5 oxit đang mang lại có thể pha chế bằng làm phản ứng hóa phù hợp. Viết những phương trình hóa học

2H2 + O2 −to→ 2H2O

2Cu + O2 −to→ 2CuO

4Na + O2 −to→ 2Na2O

4P. + 5O2 −to→ 2P2O5

C + O2 −to→ CO2

b) Các oxit có thể điều chế bằng phản bội ứng hóa đúng theo và làm phản ứng phân hủy: CuO, CO2.

Cu(OH)2 −to→ CuO + H2O

2Cu + O2 −to→ 2CuO

CaCO3 −to→ CaO + CO2

2Ca + O2 −to→ 2CaO

c) Các oxit hoàn toàn có thể pha chế bằng phản bội ứng hóa hợp và phản bội ứng phân hủy: CuO, CO2, Na2O, H2O

2NaNO2 −to→ Na2O + N2 + ½ O2

4Na + O2 −to→ 2Na2O

Ca(HCO3)2 −to→ CaCO3 + CO2 + H2O

2H2 + O2 −to→ 2H2O

Giải bài 3 trang 21 SGK Hóa 9

Bài 3:Khí CO được dùng làm cho chất đốt trong công nghiệp, bao gồm lẫn tạp hóa học là các khí CO2và SO2. Làm thay nào hoàn toàn có thể loại trừ đều tạp hóa học thoát ra khỏi CO bởi chất hóa học rẻ chi phí nhất? Viết các pmùi hương trình chất hóa học xẩy ra.

Lời giải:

Cho hỗn hợp khí CO, CO2, SO2lội ung dung qua hỗn hợp Ca(OH)2. CO2và SO2tác dụng với dung dịch Ca(OH)2(dư) sinh sản hóa học ko chảy CaCO3cùng CaSO3còn sót lại khí CO ko tác dụng thoát ra.

CO2+ Ca(OH)2→ CaCO3↓ + H2O

SO2 + Ca(OH)2 → CaSO3 ↓ + H2O.

Giải bài bác 4 trang 21 SGK Hóa 9

Bài 4:Cần cần pha trộn một lượng muối đồng sunfat. Pmùi hương pháp nào sau đây tiết kiệm ngân sách và chi phí được axit sunfuric:

a)Axit sunfuric tác dựng cùng với đồng (II) oxit.

b)Axit sunfuric đặc công dụng với sắt kẽm kim loại đồng.

Giải ưng ý cho câu vấn đáp.

Lời giải:

a)H2SO4+ CuO → CuSO4+ H2O (1)

b)Cu + 2H2SO4(đặc) → CuSO4+ SO2↑ + 2H2O (2)

Giả sử đề xuất pha chế a mol CuSO4

Theo pt(1) nH2SO4= nCuSO4= a mol

Theo pt (2) nH2SO4= 2.nCuSO4= 2a mol

Do kia để tiết kiệm ta phải theo phản bội ứng (1) (phương pháp a) thì lượng axit H2SO4 áp dụng thấp hơn nghỉ ngơi phản nghịch ứng (2).

Giải bài 5 trang 21 SGK Hóa 9

Bài 5: Hãy thực hiện phần lớn chuyển đổi chất hóa học sau bằng phương pháp viết phần đa pmùi hương trình phản nghịch ứng hóa học (ghi điều kiện của phản bội ứng, nếu như có).

*

Lời giải:

Phương thơm trình phản ứng:

1) S + O2 −to→ SO2

2) 2 SO2 + O2 −to lớn,V2O5→ 2 SO3

3) SO2+ Na2O → Na2SO3

4) SO3+ H2O → H2SO4

5) 2H2SO4 (đ) + Cu −to→ CuSO4 + SO2↑ + 2 H2O

6) SO2+ H2O → H2SO3

7) H2SO3+ 2 NaOH → Na2SO3+ 2H2O

8) Na2SO3+ 2HCl → 2 NaCl + SO2↑ + H2O

9) H2SO4+ 2 NaOH → Na2SO4+ 2H2O

10) Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓ + 2 NaCl

Hóa học tập 9 Bài 5: Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit cùng axit

I. Sơ vật miêu tả tính chất chung của oxit

*

bài tập Trắc nghiệm Hóa học tập 9 Bài 5 (tất cả đáp án): Luyện tập: Tính Hóa chất của oxit và axit

Câu 1:Oxit axit là

 A. Những oxit công dụng cùng với hỗn hợp axit sinh sản thành muối và nước.

 B. Những oxit chức năng với hỗn hợp bazơ chế tác thành muối bột cùng nước.

 C. Những oxit ko công dụng cùng với dung dịch bazơ cùng hỗn hợp axit.

 D. Những oxit chỉ chức năng được cùng với muối.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 2:Oxit trung tính là

 A. Những oxit công dụng cùng với hỗn hợp axit tạo thành thành muối bột và nước.

 B. Những oxit công dụng cùng với hỗn hợp bazơ sản xuất thành muối bột với nước.

Xem thêm:

 C. Những oxit ko công dụng cùng với axit, bazơ, nước.

 D. Những oxit chỉ chức năng được với muối hạt.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 3:Chất tính năng cùng với nước tạo thành hỗn hợp axit là:

 A. CaO

 B. BaO

 C. Na2O

 D. SO3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 4:Dãy oxit tác dụng cùng với hỗn hợp axit clohiđric (HCl) là

 A. CuO, Fe2O3, CO2, FeO.

 B. Fe2O3, CuO, ZnO, Al2O3.

 C. CaO, CO, N2O5, ZnO.

 D. SO2, MgO, CO2, Ag2O.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 5:Hoà tan 23,5 g kali oxit vào nước được 0,5 lkhông nhiều hỗn hợp A. Nồng độ mol của dung dịch A là:

 A. 0,25M.

 B. 0,5M

 C. 1M.

 D. 2M.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

*

Câu 1:Oxit axit là

 A. Những oxit tác dụng cùng với dung dịch axit chế tác thành muối bột cùng nước.

 B. Những oxit chức năng với dung dịch bazơ sinh sản thành muối với nước.

 C. Những oxit ko công dụng cùng với hỗn hợp bazơ và hỗn hợp axit.

 D. Những oxit chỉ chức năng được với muối hạt.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 2:Oxit trung tính là

 A. Những oxit tác dụng cùng với dung dịch axit sản xuất thành muối và nước.

 B. Những oxit tác dụng với hỗn hợp bazơ sinh sản thành muối hạt với nước.

 C. Những oxit ko tính năng cùng với axit, bazơ, nước.

 D. Những oxit chỉ chức năng được với muối bột.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Câu 3:Chất chức năng với nước tạo ra hỗn hợp axit là:

 A. CaO

 B. BaO

 C. Na2O

 D. SO3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Câu 4:Dãy oxit chức năng cùng với hỗn hợp axit clohiđric (HCl) là

 A. CuO, Fe2O3, CO2, FeO.

 B. Fe2O3, CuO, ZnO, Al2O3.

 C. CaO, CO, N2O5, ZnO.

 D. SO2, MgO, CO2, Ag2O.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Câu 5:Hoà chảy 23,5 g kali oxit vào nước được 0,5 lít hỗn hợp A. Nồng độ mol của hỗn hợp A là:

 A. 0,25M.

 B. 0,5M

 C. 1M.

 D. 2M.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

*

→ mmuối= 0,1. (65 + 71) = 13,6 gam.

Câu 10:Hòa rã hết các thành phần hỗn hợp bao gồm CaO với CaCO3yêu cầu đầy đủ 100 ml dung dịch HCl 3M. Khối lượng muối hạt thu được là