Lên cao 100m giảm bao nhiêu độ

-

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

Nhiệt độ không khí(y(t^o)) ngơi nghỉ độ dài (x(m)) được tính theo công thức:

(y=25-dfracx100 imes 0,6) (Vì ánh nắng mặt trời sống bên dưới chân núi là 25°)

*

Do cảm giác phơn yêu cầu cứ lên cao 100m thì ánh nắng mặt trời bớt 0,6°C cùng lúc sang sườn dốc vị trí kia thì xuống 100m ánh sáng lại tăng 1°C.

Bạn đang xem: Lên cao 100m giảm bao nhiêu độ

Quý Khách vẫn xem: Lên cao 100m bớt từng nào độ

Chọn: C.

Tính ánh sáng với độ dài theo tiêu chuẩn cứ lên cao 100m thì ánh sáng giảm 0,6°C, sinh sống sườn chết thật gió xuống 100m ánh sáng tăng 1°C.

Xem thêm: Ngôn Ngữ Lập Trình Là Gì Tin Học 8, Ngôn Ngữ Lập Trình Là Gì

Lên cao 100m thì ánh nắng mặt trời giảm 0,6 độ C

Xuống 100m thì ánh nắng mặt trời tăng 1 độ C

Nếu núi cao 100m thì nhiệt độ chênh lệch giữa 2 sườn là 1-0,6=0,4 độ C


Theo đầu bài , nhiệt độ chênh lệch thân 2 sườn là 32-22=10 độ C

Độ cao của đỉnh núi này là ( 10:0,4).100=2500m

Trong tầng đối lưu lại, trung bình cứ lên cao 100m thì nhiệt độ sút đi:

A. 0 , 3 0 C

B. 0 , 4 0 C

C. 0 , 5 0 C

D. 0 , 6 0 C

Điểm lưu ý tầng đối lưu lại tất cả số lượng giới hạn dưới 16km, tập trung 90% không khí, bầu không khí luôn chuyển động theo chiều trực tiếp đứng. Nhiệt độ bớt dần dần theo độ cao, cứ lên cao 100m ánh nắng mặt trời bớt 0 , 6 C và là khu vực ra đời những hiện tượng khí tượng: mây mưa snóng chớp,

Đáp án: D

điểm lưu ý tầng đối lưu

- Giới hạn: dưới 16km

- cố gắng tập trung 90% không khí.

- Không khí luôn luôn chuyển động theo hướng trực tiếp đứng.

- Nơi hình thành các hiện tượng khí tượng: mưa mây sấm chớp

- Nhiệt độ bớt dần dần theo chiều cao, cđọng lên cao 100m ánh sáng sút 0,6oC.

1 ngọn núi có độ cao tương so với 3000m ánh nắng mặt trời ở vùng chân núi là 25 độ .biết rắn cđọng lên rất cao 100m thì ánh nắng mặt trời bớt 0,6 độ C .Vậy ánh sáng sinh sống đỉnh núi là từng nào ?

1 ngọn gàng núi có chiều cao tương so với 4000m.ánh nắng mặt trời ngơi nghỉ vùng chân núi là 25độ C biết rằng cđọng lên rất cao 100m thì ánh sáng sút 0,6 độ C .vậy ánh nắng mặt trời sinh hoạt đỉnh núi này là bao nhiêu?

Tại vùng núi nhiệt độ với nhiệt độ độđổi khác theo độcao. điểm sáng như thế nào tiếp sau đây không đúng với việc biến đổi nhiệt độ theo độ cao:

A. Càng lên cao nhiệt độ càng giảm

B. Càng lên rất cao bầu không khí càng loãng

C. Càng lên rất cao áp suất càng tăng

D. Càng lên rất cao lượng oxivào bầu không khí càng ít

Nhiệt độ không khí giảm theo chiều cao vị càng lên cao

A. tỷ lệ không gian càng loãng, sự phản xạ phương diện đất càng mạnh

B. tỷ lệ bầu không khí càng sum sê, phản xạ khía cạnh đất càng mạnh

C. tỷ lệ không gian càng loãng, phản xạ mặt khu đất càng giảm

D. tỷ lệ không gian càng xum xuê, sự phản xạ khía cạnh khu đất càng giảm

Đỉnh núi A gồm ánh sáng 25 oC, đỉnh núi B tất cả ánh nắng mặt trời 19 oC. Hỏi nhì đỉnh núi chênh lệch bao nhiêu mét ? (Biết rằng cứ lên rất cao 100m bớt 6 oC)