Kinh tuyến vĩ tuyến là gì lớp 6

-
Bài 1 Địa lí lớp 6: Vị trí, dạng hình với form size của Trái Đất. Giải bài xích 1, bài 2, giải bài tập lí ttiết trang 8. Hãy vẽ một hình tròn thay mặt đến Trái Đất cùng ghi trên đó: rất Bắc, rất Nam, con đường Xích đạo nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam..

Bạn đang xem: Kinh tuyến vĩ tuyến là gì lớp 6


Quan tiếp giáp hình 1, em hãy kể tên tám địa cầu vào hệ Mặt Ttránh với cho biết thêm Trái Đất nằm tại phần thiết bị mấy trong số hành tinh, theo sản phẩm từ bỏ xa dần dần Mặt Trời ?

Tám toàn cầu trong hệ phương diện ttránh : Thủy tinch, Kyên tinch, Trái đất, hỏa tinch, Mộc tinch, Thổ tinh, Thiên Vương tinh cùng Hải Vương tinc.

Trái khu đất ở tại vị trí thiết bị ba trong những toàn cầu, theo sản phẩm từ xa dần dần Mặt trời.

Dựa vào hình 2, hãy cho thấy thêm độ lâu năm nửa đường kính và mặt đường Xích đạo của Trái Đất.

Độ dài nửa đường kính Trái khu đất là 6370 km

Độ nhiều năm đường xích đạo là 40076 km

Hãy cho thấy những con đường gắn liền nhì điểm cực Bắc với rất Nam trên mặt phẳng trái Địa Cầu là rất nhiều mặt đường gì. Những vòng tròn bên trên trái Địa Cầu vuông góc cùng với những gớm đường là gần như đường gì ?

*


Các con đường nối sát nhị điểm cực bắc cùng cực Nam bên trên bề mặt quả Địa cầu là rất nhiều con đường khiếp con đường. Những vòng tròn bên trên trái Địa cầu vuông góc cùng với các ghê con đường là mọi mặt đường vĩ con đường.

Hãy xác minh trên quả Địa Cầu con đường khiếp con đường cội và đường vĩ đường gốc.

Kinch con đường cội là khiếp tuyến 00, qua đài thiên văn Grinuyt – nước Anh. Vĩ đường gốc là mặt đường vĩ tuyến 00. Là vĩ tuyến lớn số 1 tốt có cách gọi khác là con đường xích đạo.

Xem thêm: Lê Lộc Sinh Năm Bao Nhiêu - Lê Lộc Tiết Lộ Về Mối Tình 3 Năm Với Duy Khánh

Kinh tuyến đường đối diện với khiếp đường gốc là gớm con đường bao nhiêu độ ?


Là ghê tuyến 1800

Hãy chỉ nửa cầu Bắc nửa cầu Nam những vĩ con đường Bắc cùng vĩ tuyến đường Nam trên trái Địa Cầu hoặc trên hình 3.

*

– Nửa cầu Bắc: nửa mặt phẳng trái đất tính tự Xích đạo cho rất Bắc.

– Nửa cầu Nam: nửa mặt phẳng toàn cầu tính từ bỏ Xích đạo mang lại rất Nam

– Vĩ tuyến Bắc: hầu hết vĩ con đường nằm tự Xích đạo mang đến rất Bắc.

– Vĩ tuyến Nam: đông đảo vĩ đường nằm tự Xích đạo mang đến rất Nam.

Bài 1. Trên trái Địa Cầu, nếu như cứ đọng phương pháp 100, ta vẽ một kinh tuyến thì có tất cả bao nhiêu khiếp tuyến ? Nếu cứ giải pháp 100 ta vẽ một vĩ đường thì sẽ sở hữu từng nào vĩ con đường Bắc và từng nào vĩ tuyến Nam ?

Trên trái Địa cầu. nếu cử phương pháp 10° ta vẽ một tởm tuyến, thì bao gồm toàn bộ 36 kinh con đường. Nếu cứ 10° ta vẽ một vĩ tuyến đường thì ta tất cả 9 vĩ con đường Bắc làm việc nửa cầu Bắc và 9 vĩ con đường Nam ở nửa cầu Nam. Đường Xích đạo là vĩ tuyến đường 0° phổ biến cho cả hai nửa cầu. Vĩ tuyến đường 90°B ở cực Bắc cùng vĩ đường 90°N nghỉ ngơi cực Nam là hai điểm cực Bẳc với cực Nam.

Bài 2. Hãy vẽ một hình tròn trụ thay thế mang đến Trái Đất cùng ghi bên trên đó: cực Bắc, cực Nam, mặt đường Xích đạo nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam.