Kinh tuyến vĩ tuyến là gì lớp 6

-
Bài 1 Địa lí lớp 6: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất. Giải bài 1, bài 2, giải bài tập lí thuyết trang 8. Hãy vẽ một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất và ghi trên đó: cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam..

Bạn đang xem: Kinh tuyến vĩ tuyến là gì lớp 6


Quan sát hình 1, em hãy kể tên tám hành tinh trong hệ Mặt Trời và cho biết Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh, theo thứ tự xa dần Mặt Trời ?

Tám hành tinh trong hệ mặt trời : Thủy tinh, Kim tinh, Trái đất, hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh.

Trái đất nằm ở vị trí thứ ba trong các hành tinh, theo thứ tự xa dần Mặt trời.

Dựa vào hình 2, hãy cho biết độ dài bán kính và đường Xích đạo của Trái Đất.

Độ dài bán kính Trái đất là 6370 km

Độ dài đường xích đạo là 40076 km

Hãy cho biết các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là những đường gì. Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường gì ?

*


Các đường nối liền hai điểm cực bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa cầu là những đường kinh tuyến. Những vòng tròn trên quả Địa cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường vĩ tuyến.

Hãy xác định trên quả Địa Cầu đường kinh tuyến gốc và đường vĩ tuyến gốc.

Kinh tuyến gốc là kinh tuyến 00, qua đài thiên văn Grinuyt – nước Anh. Vĩ tuyến gốc là đường vĩ tuyến 00. Là vĩ tuyến lớn nhất hay còn gọi là đường xích đạo.

Xem thêm: Lê Lộc Sinh Năm Bao Nhiêu - Lê Lộc Tiết Lộ Về Mối Tình 3 Năm Với Duy Khánh

Kinh tuyến đối diện với kinh tuyến gốc là kinh tuyến bao nhiêu độ ?


Là kinh tuyến 1800

Hãy chỉ nửa cầu Bắc nửa cầu Nam các vĩ tuyến Bắc và vĩ tuyến Nam trên quả Địa Cầu hoặc trên hình 3.

*

– Nửa cầu Bắc: nửa bề mặt địa cầu tính từ Xích đạo đến cực Bắc.

– Nửa cầu Nam: nửa bề mặt địa cầu tính từ Xích đạo đến cực Nam

– Vĩ tuyến Bắc: những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Bắc.

– Vĩ tuyến Nam: những vĩ tuyến nằm từ Xích đạo đến cực Nam.

Bài 1. Trên quả Địa Cầu, nếu cứ cách 100, ta vẽ một kinh tuyến thì có tất cả bao nhiêu kinh tuyến ? Nếu cứ cách 100 ta vẽ một vĩ tuyến thì sẽ có bao nhiêu vĩ tuyến Bắc và bao nhiêu vĩ tuyến Nam ?

Trên quả Địa cầu. nếu cử cách 10° ta vẽ một kinh tuyến, thì có tất cả 36 kinh tuyến. Nếu cứ 10° ta vẽ một vĩ tuyến thì ta có 9 vĩ tuyến Bắc ở nửa cầu Bắc và 9 vĩ tuyến Nam ở nửa cầu Nam. Đường Xích đạo là vĩ tuyến 0° chung cho cả hai nửa cầu. Vĩ tuyến 90°B ở cực Bắc và vĩ tuyến 90°N ở cực Nam là hai điểm cực Bẳc và cực Nam.

Bài 2. Hãy vẽ một hình tròn tượng trưng cho Trái Đất và ghi trên đó: cực Bắc, cực Nam, đường Xích đạo nửa cầu Bắc, nửa cầu Nam.