Khi nói về tia tử ngoại phát biểu nào sau đây sai

-

Trong thử nghiệm Y-âng về giao bôi ánh nắng, hấp thụ vào nhì khe mặt khác nhì tia nắng đối chọi sắc đẹp bao gồm bước sóng λ1=0,66μm cùng λ2=0,55μm. Trên màn quan lại gần kề, vân sáng bậc 5 của tia nắng gồm bước sóng λ1 trùng cùng với vân sáng sủa bậc mấy của tia nắng gồm bước sóng λ2?


Bạn đang xem: Khi nói về tia tử ngoại phát biểu nào sau đây sai

Trong phân tích Y-âng về giao bôi ánh nắng, nguồn sáng có các bức xạ bao gồm bước sóng theo lần lượt là

*
= 750 nm,
*
= 675 nm cùng
*
= 600 nm. Tại điểm M trong vùng giao sứt bên trên màn mà lại hiệu khoảng cách mang đến nhị khe bằng 1,5 μm bao gồm vân sáng sủa của bức xạ


A.

*
với
*


B.

*


C.

*


Xem thêm:

D.

*


Chiết suất của thuỷ tinch đối với ánh nắng đỏ nđ và ánh nắng tím nt rộng kém nhau 0,07. Nếu trong chất liệu thủy tinh vận tốc truyền tia nắng đỏ lớn hơn tốc độ truyền ánh nắng tím 9,154.106 m/s thì giá trị của nđ bằng


Trong xem sét Y-âng về giao quẹt tia nắng, nhị khe được chiếu bởi ánh sáng đối kháng dung nhan. Từ vị trí thuở đầu, nếu tịnh tiến màn quan lại gần kề một quãng 50 centimet lại gần phương diện phẳng cất nhị khe thì khoảng chừng vân mới biến đổi một lượng bằng 250 lần bước sóng. Khoảng phương pháp thân hai khe nhỏ nhắn là


*