Khi nào dùng trợ Động từ tiếng anh không còn là nỗi lo của bạn

-

Trợ động từ trong giờ Anh là một trong những trong số những điểm ngữ pháp cnạp năng lượng phiên bản, liên tiếp được thực hiện. Tuy nhiên vào một số trong những ngôi trường hòa hợp thường bị nhầm lẫn với hễ trường đoản cú khi hữu kmáu.

Trong bài viết từ bây giờ, evolutsionataizmama.com sẽ giúp chúng ta nắm vững được Khi nào cần sử dụng trợ cồn từ bỏ thuộc Bài tập ví dụ gồm câu trả lời dễ nắm bắt. Hãy thuộc theo dõi nhằm tham khảo nhé.

Bạn đang xem: Khi nào dùng trợ Động từ tiếng anh không còn là nỗi lo của bạn


*
*
*
Cách áp dụng động từ kthảng hoặc khuyết May
“May” dùng để biểu đạt tài năng rất có thể xảy ra

Ví dụ: He may come today – Có thể là từ bây giờ anh ta cho.

“May not” diễn tả sự cnóng đoán thù.

Xem thêm:

Ví dụ: You may not smoke here – Quý Khách không được thuốc lá lá ở chỗ này.

Dường như còn có các cồn trường đoản cú kngày tiết thiếu: Could, Might, Must, Ought lớn, Shall, Should, Will, Would

5. Bài tập và đáp án

Bài 1

Hoàn thành từng câu với cùng 1 rượu cồn tự phụ (vị / was / can …).Đôi khi cồn trường đoản cú nên âm(don’t/wasn’t…)

I wasn’t tired but my friendwere.I lượt thích hot weather but Ann ….“Is Colin here?” “He …. five minutes ago, but I think he’s gone trang chính now.”Liz said she might phone later this evening but I don’t think she ….“AreyouandChriscoming to the party?” “I….butChirs….”I don’t know whether to apply for the job or not. Do you think I ….“Pleasedon’t tell anybody toàn thân what I said.” “Don’t worry I….”“Younever listen to me.” “YesI….”“Canyou play a musical instrumen.” “Nobut I wish I….”“Pleasehelp me.” “I’m sorry. I …. if I …. , but I ….”Đáp ánwasn’tdoesn’t was will am ….isn’t shouldwon’t vì could would …. could …. can’t

Bài 2

What ________________ they doing when you arrived? (was, were, are, did, been)Henry ________________ always wanted lớn try cooking. (was, doesn’t, has, is, have)Where __________________ you go on Tet holiday? (were, been, are, did, does)Why vì you think she __________ Điện thoại tư vấn you lượt thích she said she would? (didn’t, is, hasn’t, has been, have)Linda _____________ going to lớn be happy when she heard the news. (will, don’t, is, didn’t, has)John _____________ want to lớn go khổng lồ the waterpark; he just wants to lớn stay at trang chủ. (doesn’t, isn’t, wasn’t, hasn’t, was not)I _________________ appreciate his jokes. They weren’t funny. (did, have sầu, been, didn’t, haven’t)I really like fish but I _______________ care for meat. (weren’t, been, don’t, is, was)Where _____________ you going when I saw you last night? (were, was, is, do, did)Tara ________________ called yet; she’s late as usual. (are, were, has, hasn’t, wouldn’t)Đáp ánwerehasdiddidn’tisdoesn’tdidn’tdon’twerehasn’t

Bài 3

Sử dụng dạng xác minh hoặc che định của trợ hễ tự “must” hoặc “have sầu to” nhằm điền vào chỗ trống

Brilliant! I ……………………… study tonight because I’ve sầu finished my Bài tậpams.You ……………………… use a thiết bị di động phone on a plane.You can go out, but you ……………………… be trang chủ by midnight.Jo ……………………… go to school by bus. She lives nearby.We ……………………… cook tonight. We can get pizza.She ……………………… get up early. She’s on holiday.You ……………………… study harder or you are going to lớn fail.You ……………………… drive sầu faster than 1trăng tròn km/h on the motorway.Đáp ánmustmustn’tmustmustdon’t have sầu todoesn’t have sầu tomustmustn’t

Bên cạnh chú ý kim chỉ nan, nhớ là thực hành thực tế bài xích tập nhằm nắm rõ hơn phương pháp áp dụng các trợ động tự vào giờ đồng hồ Anh nhé. Hy vọng evolutsionataizmama.com đang đưa về mang lại các bạn những ban bố hữu dụng. Chúc chúng ta học tập tốt với chinh phục được phương châm tiếng Anh của chính bản thân mình.