Nghĩa Của Từ Khả Ái Là Gì ? Nghĩa Của Từ Khả Ái Trong Tiếng Việt

-
Ông nghĩ về bạn cũng có thể mang lại dòng sinch linch khả ái này một vai... vào " Sự Trừng Phạt của Sally " không?
2 Đối với nhiều fan niềm hạnh phúc tức là bao gồm sức khỏe giỏi, có rất nhiều dụng cụ hóa học và gồm đồng đội khả ái.

Bạn đang xem: Nghĩa Của Từ Khả Ái Là Gì ? Nghĩa Của Từ Khả Ái Trong Tiếng Việt


2 For many people happiness revolves around good health, material possessions, & pleasant companionship.
Tính tà khí hăng của anh nhường nhịn chỗ mang đến tính mềm mại và mượt mà và khả ái lúc anh tận hưởng ứng lời khuim đã nhận được.
His aggressive personality changed lớn a mild và amicable one as he responded khổng lồ counsel he was given.
Tiếp theo hồ hết chiến thắng... ở Paris, London với Berlin, chúng tôi xin ra mắt tới khách hàng đóa hoa khả ái nhất trong Cung năng lượng điện của Sultan.
Following her triumphs in Paris, London & Berlin we present you the loveliest flower of the Sultan"s Palace
12 Tính công bình của Đức Giê-hô-va không hờ hững khiến chúng ta xa lánh, tuy nhiên là phẩm hóa học khả ái nóng bỏng bọn họ đến cùng với Ngài.
12 Jehovah’s justice is, not a cold quality that repels us, but an endearing chất lượng that draws us to lớn hlặng.
Rồi sau thời điểm đã tìm được lời lẽ phù hợp, cùng với một thú vui khả ái, cô ấy lại cần vật dụng lộn với nỗi lúng túng bị khước từ.
After combining the right words with just the right smile, she then wrestled with the possibility that you might say no.
Chúng cũng biến thành vui-vẻ đến thăm bọn họ nếu như bọn họ tỏ ra khả-ái cùng rộng-lượng so với chúng hoặc để chúng giúp đỡ trong vài ba evolutsionataizmama.comệc bé dại.

Xem thêm: Cho Ví Dụ Minh Hoạ


2 Chúng ta hãy bước đầu để ý đa số đức tính làm cho tất cả những người phái nam tín thiết bị đấng Christ có sắc đẹp diện khả ái làm cho người khác thương mến ở gần đại trượng phu.
2 Let us begin by considering the qualities that give a Christian man the pleasant appearance that will cause others lớn be pleased lớn be in his company.
17 Có 1 thời chúng ta cũng là 1 trong những dân tộc bản địa khả ái, với chúng ta đã từng được Đấng Ky Tô achăn dắt; nên, họ còn được cả Thượng Đế Đức Chúa Cha giải đáp nữa.
17 They were once a delightsome people, and they had Christ for their ashepherd; yea, they were led even by God the Father.
Một lời chào thân mật và gần gũi, một chiếc bắt tay hết lòng, một thú vui khả ái—tất cả chắc rằng là đa số sự nhỏ, tuy nhiên điều này là chứng cớ chúng ta đồng là đồ đệ của Giê-su Christ.
A friendly greeting, a warm handshake, a kind smile —all small things, perhaps, but they are part of the eevolutsionataizmama.comdence that we are fellow disciples of Jesus Christ.
Lối Để ý đến như vậy rất có thể tạo ảnh hưởng tác động như là một trở hổ hang trong đầu, quán triệt bọn họ nhấn thức được giá trị của tình chúng ta khả ái nhưng mà chúng ta cũng có thể dành được với dân sự Đức Chúa Ttách (Thi-thiên 133:1).
Such thoughts can act as a mental barrier, blinding us to lớn the value of the pleasant companionship we can have sầu with God’s people. —Psalm 133:1.
Những người dân ngoại cải đạo sẽ tiến hành coi nhỏng dân giao ước—đa phần dân La Man và dân Do Thái đang tin theo lời của Chúa và biến đổi một dân tộc bản địa khả ái—Y Sơ Ra Ên sẽ tiến hành hồi phục với kẻ ác bị tiêu diệt.
Converted Gentiles will be numbered with the covenant people—Many Lamanites & Jews will believe the word and become delightsome—Israel will be restored và the wicked destroyed.