Kể lại buổi sinh hoạt lớp ở đó em đã

-

Câu trả lời được xác thực chứa thông tin chính xác và đáng tin cậy, được xác nhận hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.


*

Hmm,Mình sẽ làm cả dàn ý lẫn bài văn luôn để cho bạn dễ tham khảo nhé