Giúp hộ mik vs ạ

-

4.It was such a low bridge that the bus couldn"https://evolutsionataizmama.com/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_7028_700.jpgt go under it.

Bạn đang xem: Giúp hộ mik vs ạ

Cấu trúc such...that:thật là một...mà

such a/an+adj+N..+that.

5.What a silly thing to lớn say!

=>câu cảm thán với "https://evolutsionataizmama.com/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_7028_700.jpgwhat"https://evolutsionataizmama.com/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_7028_700.jpg:what+a/an+adj+N

6.There"https://evolutsionataizmama.com/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_7028_700.jpgs no tea left

lớn run out of+N: hết thứ gì đó...

7.We haven"https://evolutsionataizmama.com/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_7028_700.jpgt seen hyên since I was a student

Thì hiện tại hoàn thành.

S+last+Vpi+O+when +thời gian/thời gian+ago

=>S+haven"https://evolutsionataizmama.com/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_7028_700.jpgt/hasn"https://evolutsionataizmama.com/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_7028_700.jpgt+Vpii+since/for+Vpii.

8.Susan was so excited that she couldn"https://evolutsionataizmama.com/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_7028_700.jpgt sleep

cấu trúc so..that:S+tobe+too+adj+to+V

=>S+tobe+so+adj+that+1 mệnh đề


Hãy giúp rất nhiều fan biết câu trả lời này rứa nào?

*


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
1 vote
GửiHủy
Đăng nhập nhằm hỏi đưa ra tiết


Chưa gồm nhómTrả lời1105

Điểm

15608

Cám ơn

883


*

`3,` I would rather you deliver to the sofa on Friday.

Cấu trúc: S + would rather ( ‘d rather ) + V.

`4,` It was such a low bridge that the bus couldn"https://evolutsionataizmama.com/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_7028_700.jpgt go under it.

Cấu trúc: S + be + such + adj + that + S ​+ V.

Xem thêm: Khám Phá Tuổi Tân Tỵ Sinh Năm 2001 Năm Nay Bao Nhiêu Tuổi ? Nam Tân Tỵ Sinh Năm 2001 Hợp Tuổi Nào Nhất

`5,` What a silly thing to lớn say!

Cấu trúc: What + ( a/an ) + adj + N + S + V !

`6,` There is no tea left.

Cấu trúc: There is + ( no ) + Danh từ số ít + Trạng ngữ ( trường hợp có ).

`7,` I haven"https://evolutsionataizmama.com/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_7028_700.jpgt seen hlặng since I was a student.

Cấu trúc: S + haven"https://evolutsionataizmama.com/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_7028_700.jpgt/hasn"https://evolutsionataizmama.com/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_7028_700.jpgt + quá khứ phân từ + since + S + was + ...

`8,` Susan was so excited that she couldn"https://evolutsionataizmama.com/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_7028_700.jpgt sleep.

Cấu trúc: S + be + so + adj + that + S ​+ V.

`Devil` `Bona`


Hãy góp đông đảo bạn biết câu vấn đáp này cố gắng nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
starstarstarstarstar
GửiHủy
Đăng nhập để hỏi đưa ra tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP. SGK ANH 9 - TẠI ĐÂY

quý khách hy vọng hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

3. I would prefer you to deliver the sofa on Friday.I would ratherThe bridge was so low that the bus couldn"https://evolutsionataizmama.com/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_7028_700.jpgt go under it.4.It was5.That was a silly thing to say.What6. We"https://evolutsionataizmama.com/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_7028_700.jpgve sầu run out of tea.There7. I last saw hyên ổn when I was a student.I haven"https://evolutsionataizmama.com/i-would-prefer-you-to-deliver-the-sofa-on-friday/imager_3_7028_700.jpgt Seen him Since I was a Student ...

Sự kiện


Đua top nhận kim cương mon 12/2021Nhìn lại năm 2021 cùng thừa nhận quà

Quý Khách ý muốn hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý vày report vi phạm?


Gửi trải nghiệm Hủy


*

Cơ quan lại chủ quản: công ty chúng tôi Cổ phần Công nghệ Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
*

*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa công ty Intracom, Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội.
Giấy phxay tùy chỉnh social trên mạng số 331/GP-BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.