Rather than disturb the meeting, i left without saying goodbye

-

A. I disturbed the meeting because I said goodbye: Tôi quấy rầy và hành hạ buổi họp cũng chính vì tôi Chào thân ái.

Bạn đang xem: Rather than disturb the meeting, i left without saying goodbye

B. I would rather disturb the meeting than leave sầu without saying goodbye: Tôi thà quy rầy buổi họp rộng là đi nhưng mà không Chào thân ái.

C. The meeting was disturbed as I left saying goodbye: Cuộc họp bị quy rầy vày tôi Chào thân ái.

D. I left without saying goodbye as I didn’t want to disturb the meeting: Tôi đi nhưng mà ko chào tạm biệt do tôi không muốn hành hạ cuộc họp.


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the word(s) CLOSEST in meaning to lớn the underlined word(s) in each of the following questions.

His performance stood head và shoulders above sầu the rest.


A. was much better than


B. was a bit worse than


C. was a little bit higher than


D. was far more acceptable than


Câu 2:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer to each of the following questions.

He would win the race if he __________ his brother"s example and trained harder.


A. repeated


B. set


C. answered


D. followed


Câu 3:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer to lớn each of the following questions.

There is too much ____________ in this world.

Xem thêm: Con Trai Lâm Chấn Khang Chơi Đàn Em Trong Sinh Nhật Mẹ Út Lâm Chấn Khang


A. greediness


B. greed


C. greedy


D. greedness


Câu 4:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the following questions.

I can’t possibly lkết thúc you any more money, it is quite out of the _________ .


A. order


B. practice


C. place


D. question


Câu 5:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Please remain in (A) your assign seats (B) until (C) the instructor dismisses (D) the class.


A. in


B. assign seats


C. until


D. dismisses


Câu 6:


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions.

"Excuse me. Where is the ___________ office of OXFAM located?"


A. leading


B. head


C. central


D. summit


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài

Hỗ trợ đăng ký khóa huấn luyện trên evolutsionataizmama.com


*

Liên kết
tin tức Vietjachồng
Tải áp dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy lựa chọn đúng chuẩn nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký kết

quý khách hàng đang có tài khoản? Đăng nhập


VietJaông xã

Bằng phương pháp đăng ký, chúng ta đồng ý cùng với Điều khoản áp dụng với Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

Quý Khách chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


VietJachồng

Bằng bí quyết đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản áp dụng cùng Chính sách Bảo mật của Shop chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập can hệ email các bạn đăng ký để đưa lại password
Lấy lại mật khẩu

quý khách chưa xuất hiện tài khoản? Đăng ký


VietJachồng

Bằng cách đăng ký, các bạn đồng ý cùng với Điều khoản sử dụng với Chính sách Bảo mật của Shop chúng tôi.


Quý khách hàng vui miệng để lại công bố và để được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
VietJaông xã