Hỗn hợp x gồm na và al

-
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

tất cả hổn hợp X bao gồm Na với Al .Cho m gam X vào một lượng dư nước thì bay ra V lkhông nhiều khí . Nếu cũng mang đến m gam X vào ddA .Cho dd A vào ddNaOH dư thì được 1,75 V lít khí .Thành phần % theo kăn năn lg của Na trong X là ?


*

Ta thấy 1,75 lít > 1 lít

Chứng tỏ phần chức năng cùng với nước thì n Na = n NaOH ko tính năng hết n Al, còn phần sau là bắt đầu công dụng hết

Na + H2O --> NaOH + 1/2.H2

x ---- ------ --------> x -----> x/2

Al + NaOH + H2O --> NaAlO2 + 3/2.H2

x 3x/2

=> x/2 + 3x/2 = 1 x = 0.5

Ta tính số mol vì Al có mặt là = 1.75 - 0.5/2 = 1,5 mol

Al + NaOH + H2O --> NaAlO2 + 3/2.H2

1 %Na =29,87%hỗn hợp X bao gồm Na và Al .Cho m gam X vào trong 1 lượng dư nước thì thoát ra V lkhông nhiều khí . Nếu cũng mang lại m gam X vào ddA .Cho dd A vào ddNaOH dư thì được một,75 V lkhông nhiều khí .Thành phần % theo kăn năn lg của Na trong X là ?


Hỗn hòa hợp X có Na cùng Al. Cho m gam X vào trong 1 lượng dư nước thì bay ra V lkhông nhiều khí. Nếu cũng đến m gam X vào hỗn hợp NaOH dư thì được một,75V lkhông nhiều khí. Thành phần Phần Trăm theo khối lượng của Na trong X là

A.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm na và al

39,87%.

B.77,31%.

C. 29,87%.

D. 49,87%.


Câu 7 (ĐHKB – 2007): Hỗn vừa lòng X gồm Na và Al. Cho m gam X vào trong 1 lượng dư nước thì thoát ra V lkhông nhiều khí. Nếu cũng cho m gam X vào hỗn hợp NaOH dư thì được một,75V lkhông nhiều khí, (biết thể tích các khí đo trong thuộc điều kiện), nhân tố tỷ lệ theo trọng lượng của Na trong X là?

A. 39,87% B. 77,31% C. 49,87% D. 29,87%


Hỗn đúng theo X có K và Al. Cho 12 gam tất cả hổn hợp X vào một trong những lượng dư nước thì bay ra 4,48 lkhông nhiều khí H 2 (đktc) cùng sót lại một trong những phần chất rắn chưa tung. Nếu đến m gam tất cả hổn hợp X vào dung dịch KOH dư thì nhận được bao nhiêu lít khí H 2 (đktc)?

A. 6,72 lkhông nhiều.

Xem thêm:

B. 11,2 lít.

C. 4,48 lít.

D. 8,96 lkhông nhiều.


Hỗn vừa lòng X tất cả Al cùng Cu. Cho 11,8 gam tất cả hổn hợp X vào hỗn hợp axit clohidric dư thấy bay ra 6,72 lkhông nhiều khí ngơi nghỉ đktc.

a) Viết PTHH

b) Tính thành phần trăm về khối lượng từng sắt kẽm kim loại trong tất cả hổn hợp X

c) Nếu cho 11,8 gam hỗn hợp X bội phản ứng hoàn toàn cùng với dung dịch NaOH dư, tính thể tích khí thoát ra nghỉ ngơi đktc


Hòa tan hoàn toàn 5,49 gam hỗn hợp A gồm Na, Ba vào nước được dd B và 1,344 lkhông nhiều khí H2. Sục V lkhông nhiều khí CO2 vào dd B thì nhận được lượng kết tủa lớn nhất. Tính V ( biết các khí đo ngơi nghỉ đktc )


Cho 16,4g Hỗn đúng theo X (magie với đồng) vào dd axitclohiđric 2M (gồm rước dư 25% lượng phản bội ứng) thì sau phản bội ứng chiếm được 3,6 lkhông nhiều khí kia đkta) Tính thành phần % trọng lượng tất cả hổn hợp Xb) Đã lấy mấy gam dd axit ? biết khối lượng riêng của dd axit là một trong những,08g/ml


a) Cho 18,2 gam các thành phần hỗn hợp có sắt, FeO, Fe2O3, Fe3O4vào lượng 6,72 lít khí CO toàn diện. Tính khối lượng Fe chiếm được.

b) Hoà tung hết 0,2 mol X tất cả Ca với Mg trong dd HCl chiếm được dd Y chứaa (g) muối bột clorua. Cho dd Na2CO3mang lại dư vào dd Y nhận được 18,4 gam kết tủa. Tính quý giá của a.


hài hòa 2,16 gam các thành phần hỗn hợp Na,Al,Fe vào nước dư chiếm được 0,448 lít khí cùng một lượng chất rắn X. Cho X vào hỗn hợp CuSO4 dư , thu được 3,2 gam Cu. Tính khối lượng từng sắt kẽm kim loại vào tất cả hổn hợp ban đầu