Hỗn hợp x gồm h2 c2h4 và c3h6

-

Câu hỏi :

Hỗn đúng theo X gồm H2, C2H4 cùng C3H6 có tỉ khối đối với H2 là 9,25. Cho 22,4 lkhông nhiều X đktc vào trong bình bí mật gồm sẵn một không nhiều bột Ni. Đun rét bình một thời gian, chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y gồm tỉ khối đối với H2 bằng 10. Tổng số mol H2 vẫn bội phản ứng là


*