Hỗn hợp x gồm glyxin alanin và axit glutamic

-

Hợp hóa học cơ học X tác dụng được cùng với dung dịch NaOH và hỗn hợp brom tuy vậy không tác dụng với dung dịch NaHCO3. Chất X là hóa học như thế nào trong các hóa học sau?


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm glyxin alanin và axit glutamic

Cho 9,6 gam Mg chức năng cùng với hỗn hợp chứa 1,2 mol HNO3, thu được dd X cùng m gam các thành phần hỗn hợp khí. Thêm 500 ml hỗn hợp NaOH 2M vào X, nhận được dung dịch Y, kết tủa và 1,12 lít khí Z (đktc). Lọc bỏ kết tủa, cô cạn Y chiếm được chất rắn T. Nung T cho khối lượng ko đổi, thu được 67,55 gam hóa học rắn. Biết những bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Oxi hóa 11,7 gam tất cả hổn hợp E bao gồm 2 ancol bậc một X với Y (đa số no, đơn chức, mạch hở, MXMY) bởi oxi (xúc tác thích hợp, nung nóng) thì bao gồm 0,09 mol O2 bội nghịch ứng, chiếm được các thành phần hỗn hợp tương đối T (không cất CO2). Chia T thành nhì phần bằng nhau:

- Phần (1) phản ứng cùng với dung dịch NaHCO3 dư, nhận được 0,672 lít khí CO2 (đktc).

- Phần (2) bội nghịch ứng với Na dư, thu được 2,016 lkhông nhiều khí H2 (đktc).

Biết Y chiếm 25% về số mol tất cả hổn hợp ancol dư vào T cùng số mol Y bị oxi hóa lớn hơn số mol X bị lão hóa. Khối lượng của Y vào 11,7 gam E lúc đầu là


Đốt cháy hoàn toàn 0,342 gam các thành phần hỗn hợp bao gồm axit acrylic, vinyl axetat, metyl acrylat và axit oleic, rồi hấp thụ toàn thể thành phầm cháy vào hỗn hợp Ca(OH)2 (dư). Sau bội phản ứng thu được 1,8 gam kết tủa và hỗn hợp X. Khối lượng X so với cân nặng dung dịch Ca(OH)2 thuở đầu đã đổi khác như thế nào?


Xem thêm: I’M Very Glad (A) That You’Ve Done (B) Lots Of (C) Progress (D) This Semester

Chia tất cả hổn hợp X bao gồm Fe, Fe3O4, Fe(OH)3 cùng FeCO3 thành nhì phần bằng nhau. Hòa tan hết phần 1 trong dung dịch HCl dư, thu được 1,568 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối hận đối với H2 bởi 10 với dung dịch đựng m gam muối hạt. Hòa chảy trọn vẹn nhì vào dung dịch đựng 0,57 mol HNO3, tạo thành 41,7 gam tất cả hổn hợp muối hạt (không có muối amoni) và 2,016 lít (đktc) tất cả hổn hợp bao gồm nhì khí (trong các số đó gồm khí NO). Giá trị của m sớm nhất với giá trị nào sau đây?


Hình vẽ sau đây biểu thị thí điểm điều chế chất hữu cơ Y:

*

Phản ứng nào sau đây xẩy ra trong phân tách trên?


Trong chống thí điểm tất cả 4 lọ chất hóa học có dán nhãn thương hiệu Hóa chất là: etyl axetat, ancol etylic, axit axetic với metyl fomat với 4 tờ đề can tất cả ghi sẵn nhiệt độ sôi là: 77°C; 32°C; 117,9°C; 78,3°C. Có một vài phương pháp điền các cực hiếm ánh nắng mặt trời sôi khớp ứng như được trình diễn vào bảng sau:

*

*

Phương án đúng là


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Kmùi hương Đình, Quận Tkhô giòn Xuân, Thành phố thủ đô, Việt Nam