Hỗn hợp x gồm alanin axit glutamic và axit acrylic

-

Hỗn phù hợp X có alanin, axit glutamic và axit acrylic. Hỗn thích hợp Y gồm propen cùng trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn a mol X với b mol Y thì toàn bô mol oxi bắt buộc sử dụng đầy đủ là 1 trong,14 mol, chiếm được H2O, 0,1 mol N2 với 0,91 mol CO2. Mặt khác, Lúc cho a mol X tác dụng với hỗn hợp KOH dư thì lượng KOH bội phản ứng là m gam. Biết các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn. Giá trị của m là


Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm alanin axit glutamic và axit acrylic

Phương pháp giải

Alanin: CH3-CH(NH2)-COOH ↔ (CH2)2(COO)(NH3)

Axit glutamic: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH ↔ (COO)2(CH2)3(NH3)

Axit acrylic: CH2=CH-COOH ↔ (CH2)2(COO)

Propen: C3H6 ↔ (CH2)3

Trimetylamin: (CH3)3N ↔ (CH2)3(NH3)

Vậy quy thay đổi tất cả hổn hợp X, Y thành CH2 (x mol), COO(y mol), NH3 (với nNH3 = 2nN2)

Dựa vào phương thức bảo toàn nguyên ổn tố C với O tìm được cực hiếm của x, y


Alanin: CH3-CH(NH2)-COOH ↔ (CH2)2(COO)(NH3)

Axit glutamic: HOOC-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH ↔ (COO)2(CH2)3(NH3)

Axit acrylic: CH2=CH-COOH ↔ (CH2)2(COO)

Propen: C3H6 ↔ (CH2)3

Trimetylamin: (CH3)3N ↔ (CH2)3(NH3)

Vậy quy thay đổi hỗn hợp X, Y thành CH2 (x mol), COO(y mol), NH3 (cùng với nNH3 = 2nN2 = 0,2 mol)

(left{ egingatheredCH_2:x hfill \ extCOO:y hfill \ extN extH_ ext3 ext:0,2 hfill \ endgathered ight. + O_2:1,14 khổng lồ left{ egingatheredCO_2:0,91 hfill \xrightarrowBT:HH_2O:x + 0,3 hfill \N_2:0,1 hfill \ endgathered ight.)

BTNT "C": nCH2 + nCOO = nCO2 => x + y = 0,91 (1)

BTNT "O": 2nCOO + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O => 2y + 1,14.2 = 0,91.2 + x + 0,3 (2)

Giải hệ được x = 0,66 với y = 0,25

lúc mang đến a mol X tính năng cùng với KOH thì: nKOH = nCOO = 0,25 mol => mKOH = 0,25.56 = 14 gam


Đáp án yêu cầu lựa chọn là: d


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hỗn hợp X cất nhì amin sau đó ở trong hàng đồng đẳng của metylamin. Hỗn hợp Y cất glyxin và lysin. Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol hỗn hợp Z (có X cùng Y) phải trọn vẹn 1,035 mol O2, chiếm được 16,38 gam H2O; 18,144 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp CO2 và N2. Phần trăm trọng lượng của amin bao gồm cân nặng phân tử to hơn trong Z là


Hỗn vừa lòng X tất cả glyxin, alanin, valin, metylamin cùng etylamin. Đốt cháy trọn vẹn 0,16 mol tất cả hổn hợp X phải sử dụng toàn diện 0,57 mol O2. Sản phđộ ẩm cháy bao gồm CO2, H2O với N2(trong những số đó số mol CO2là 0,37 mol). Cho lượng X trên vào hỗn hợp KOH dư thấy tất cả a mol KOH tham gia làm phản ứng. Giá trị của a là


Hỗn vừa lòng X gồm một mol amin no, mạch hnghỉ ngơi A với 2 mol amino axit no, mạch hở B tác dụng vừa đủ cùng với 4 mol HCl hoặc 4 mol NaOH. Nếu đốt cháy 1 phần tất cả hổn hợp X (nặng trĩu a gam) nên vừa đủ 38,976 lít O2 (đktc) chiếm được 5,376 lít khí N2(đktc). Mặt khác, mang đến a gam các thành phần hỗn hợp X chức năng cùng với hỗn hợp HCl dư, sau phản bội ứng thu được m gam muối hạt. Giá trị của m là


X, Y theo thứ tự là nhì α – amino axit no, mạch hlàm việc (phân tử chứa 1 đội –COOH cùng 1 đội NH2) rộng kém nhau một nguyên ổn tử cacbon. Đốt cháy trọn vẹn 0,6 mol hỗn hợp Z tất cả X, Y cùng axit glutamic cần toàn vẹn 1,95 mol O2thu được H2O; các thành phần hỗn hợp khí T tất cả CO2và N2tất cả tỉ kăn năn so với H2bởi trăng tròn,8. Phần trăm khối lượng của amino axit bao gồm khối lượng phân tử nhỏ dại tuyệt nhất trong Z là


Xem thêm:

X là amino axit có cách làm H2NCnH2nCOOH. Y là axit cacboxylic no đơn chức, mạch hnghỉ ngơi. Cho tất cả hổn hợp E gồm peptit Ala-X-X với Y công dụng hoàn toản với 450 ml dung dịch NaOH 1M chiếm được m gam muối hạt Z. Đốt cháy hoàn toàn Z bắt buộc 25,2 lkhông nhiều khí O2(đktc) chiếm được N2, Na2CO3với 50,75 gam hỗn hợp bao gồm CO2và H2O.Khối lượng của muối tất cả phân tử khối bé dại tốt nhất trong Z là


Chất cơ học mạch hsống X bao gồm cách làm C8H15O4N. Cho m gam chức năng cùng với lượng dư hỗn hợp NaOH, thu được (m + 1) gam muối bột Y của amino axit cùng các thành phần hỗn hợp Z bao gồm nhị ancol. Giá trị của m là


Hỗn đúng theo X gồm alanin, axit glutamic cùng 2 amin trực thuộc dãy đồng đẳng của metylamin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol tất cả hổn hợp X thu được 1,58 mol tất cả hổn hợp Y tất cả CO2, H2O và N2. Dẫn Y vào trong bình đựng hỗn hợp H2SO4quánh dư thấy cân nặng bình tăng 14,76g. Nếu cho 29,47g X chức năng với hỗn hợp HCl loãng dư thì nhận được khối lượng muối hạt gần nhất với mức giá trị là :


Hỗn hợpEbao gồm chấtX(C5H14N2O4, là muối hạt của axit hữu cơ đa chức) và chấtY(C2H7NO3, là muối hạt của một axit vô cơ). Cho một lượngEtính năng không còn cùng với hỗn hợp chứa 0,7 mol NaOH, làm cho nóng. Sau lúc các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,4 mol hỗn hợp nhị khí gồm số mol bằng nhau cùng dung dịchZ. Cô cạn cẩn thận dung dịchZnhận được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là


Hỗn đúng theo X bao gồm glyxin, alanin với axit glutamic. Trong X, ngulặng tố oxi chiếm 40% về cân nặng. Cho m gam X công dụng hoàn toàn với lượng vừa đủ dung dịch có NaOH 2,0% với KOH 2,8%, nhận được 8,8 gam muối. Giá trị của m là


Hỗn thích hợp E có amin no, 1-1 chức, mạch hnghỉ ngơi X cùng amino axit no, mạch hnghỉ ngơi Y (cất một đội cacboxyl với một nhóm amino). Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp E chiếm được 3,15 gam H2O cùng 0,145 mol hỗn hợp nhị khí CO2và N2. Nếu rước m gam E sinh sống trên tính năng vừa đủ 0,05 mol HCl. Phát biểu như thế nào sau đâysai?


Hỗn thích hợp M có một este no, 1-1 chức, mạch hsinh hoạt với hai amin no, solo chức. mạch hngơi nghỉ X, Y là đồng đẳng sau đó với MX Y. Đốt cháy trọn vẹn một lượn M thu được N2, 5,04 gam H2O cùng 3,584 lkhông nhiều CO2 đktc. Khối lượng phân tử của X là


Hỗn đúng theo X có alanin, axit glutamic và axit acrylic. Hỗn phù hợp Y tất cả propen cùng trimetylamin. Đốt cháy hoàn toàn a mol X với b mol Y thì tổng cộng mol oxi nên sử dụng hoàn toản là một,14 mol, chiếm được H2O, 0,1 mol N2 với 0,91 mol CO2. Mặt khác, Lúc mang đến a mol X chức năng cùng với dung dịch KOH dư thì lượng KOH bội phản ứng là m gam. Biết các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Cho tất cả hổn hợp E gồm 0,1 mol X (C5H11O4N) cùng 0,15 mol Y (C5H14O4N2, là muối của axit cacboxylic nhì chức) tính năng hoàn toàn với hỗn hợp KOH, nhận được một ancol đơn chức, nhì amin no (tiếp nối vào hàng đồng đẳng) với dung dịch T. Cô cạn T, thu được hỗn hợp G bao gồm tía muối khan gồm cùng số ngulặng tử cacbon trong phân tử (trong các số ấy gồm hai muối hạt của hai axit cacboxylic cùng muối của một α-amino axit). Phần trăm trọng lượng của muối có phân tử kăn năn lớn số 1 trong G là


*

Cơ quan liêu chủ quản: công ty chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung cấp hình thức mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Sở tin tức với Truyền thông.