Nghĩa Của Từ Hold Up Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Hold Up Trong Tiếng Việt

-

Chào mừng Quí Khách đang đi vào cùng với Anh Ngữ Cho Người Việt

Rê chuột vào ►Facebook Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê chuột vào ►Facebook Sân Ctương đối Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê loài chuột vào ►Blogger Anh Ngữ Cho Người Việt◄ Rê loài chuột vào ►Blogger Mỗi Ngày Một Chuyện◄ Rê loài chuột vào ►Weebly Gia Đình Anh Ngữ Cho Người Việt◄Rê loài chuột vào 10 Phrasal Verbs with "HOLD"Hi There!
Phrasal verb là 1 hễ trường đoản cú theo sau nó là 1 trong "particle". "Particle" này có thể chỉ là 1 giới trường đoản cú xuất xắc chỉ là một trạng tự, hoặc rất có thể một của mỗi đồ vật. Nói một cách khác - Một phrasal verb là 1 hễ trường đoản cú được thay đổi nghĩa bao gồm của chúng do một giới từ bỏ hay 1 trạng từ bỏ hoặc cả hai đi theo sau. Hầu hết mọi người nghĩ rằng nó là 1 trong những giới tự. Riêng tôi, điều này không đặc biệt quan trọng nó là một giới từ tốt trạng trường đoản cú. Nói theo lối dân dã, một phương pháp nói dễ dàng nó là 1 rượu cồn trường đoản cú đi kèm theo với một tiểu từ bỏ ko biến hóa được ghép lại. Có nhì loại phrasal verbs; là cồn từ bỏ tách tách với tất yêu bóc tránh - Nếu bóc tránh được và đối tượng người dùng là một trong những đại danh tự, thì đại danh từ này đang nên chen vào giữa đụng tự chính và tiểu từ bỏ kia.

Bạn đang xem: Nghĩa Của Từ Hold Up Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Hold Up Trong Tiếng Việt

Trang Chủ

Thank you, Adam!


Phrasal verbsĐộng trường đoản cú MeaningNghĩa lấy ví dụ vào đối thoại
Hold on1. Giữ chặt lấy2. Biểu ai chờ1. You hold on lớn the bar so you don"t fall.2. Hi, may I speak lớn Joe? - Oh, yeah, I"ll get hyên ổn. Hold on.
Hold off Chờ tuyệt hoãn lạiI will hold off giving you the quiz until I finish explaining everything.
Hold up1. Trì hoãn2. Cướp nhà băng1. The party was held up because not enough people came because of bad weather.2. The robbers walked inkhổng lồ the ngân hàng & held up the tellers khổng lồ get their money.
Hold out1. Đưa tay ra2. Đợi lúc xuất sắc hơn3. chịu đựng đựng sống4. Ngăn cản5. Đặt hy vọng6. Tặng Kèm ai đồ gì Ra ý kiến đề xuất 7. Chừa ra, để lại8. Chờ ai đó1. If I held out my hand, would you take it? 2. I am holding out for more money. I want to lớn hold out for a better offer.3. How long can they hold out without water?4. Her parents held her out of sports because of her health.5. We don"t hold out much hope of finding more survivors.6. I held a bouquet of roses out to her. I held out an offer of immunity from prosecution to lớn her, but she would not cooperate.7. Pack the boxes, but hold out a few xanh ones for later.8. You"ve got a key! Why have sầu you been holding out on me?
Hold overHoãn lạiThe wedding ceremony was held over another week.

Xem thêm:

Hold against1. Đổ lỗi, nghĩ xấu2. Thù, oán, hậnI understvà that your oto isn"t working, but don"t hold it against me personally – I didn"t build your oto.2. Your brother is mean to lớn me, but I can"t hold it against you.
Hold onto1. Bám mang,cầm cố chặt2. Giữ đem trang bị gì đang sẵn có 1. The mother held onto lớn her daughter"s hand to lớn keep together in the crowd..2. She might be better off holding onlớn her old computer for a year or two.
Hold back1. Do dự2. Hoãn lại3. Giữ lại4. Kiềm chế5. Tại lại lớp, lưu lại ban1. If you feel lượt thích singing, don"t hold baông chồng.2. We hold the party back to a later time.3. We were worried about viewers" reactions, so we held back from broadcasting the show..4. Please hold bachồng your dog.5. My son"s teacher want"s to hold him bachồng in first grade.
Hold down 1. Đè cổ xuống2. Hạn chế3. Giữ nhiệm vụ1. They put a cloth on the grass và stones on the edge lớn hold it down.2. Please hold the noise down.3. Vinnie holds down two night jobs as a milkman & doorman.
Hold toTuân thủ theo It was difficult, but he held himself to the terms of the contract.