Hòa tan hoàn toàn 8.9 gam hỗn hợp

-

Câu 2085: Hoà rã trọn vẹn 8,9 gam tất cả hổn hợp gồm Mg với Zn bởi lượng vùa dùng 500ml hỗn hợp HNO3 1M. Sau Lúc những phản bội ứng xong, thu được một,008 lkhông nhiều khí N2O (đktc) tuyệt nhất với hỗn hợp X đựng m gam muối. Giá trị của m là

A.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 8.9 gam hỗn hợp

34,10

B.

Xem thêm:

31,32

C. 34,32

D. 33,70


Giải chi tiết:

Ta có n N2O = 0,045

=> Số mol NO3- = 0,045.8 = 0,36

Giả sử chỉ nhận được sản phẩm khử tốt nhất là N2O. 

10HNO3 + 8e ----> 8NO3- + N2O + 5H2O 

0.45..................................... 

nHNO3 pđọng = 0.45 Tạo thêm NH4NO3. 

10HNO3 + 8e ------> 8NO3- + NH4NO3 + 3H2O 

0.5..........0.45................................. 

nNH4NO3 = 0.005 

=> m muối = mkl + mNO3- + mNH4NO3 = 8.9 + (0.045*8 + 0.005*8)*62 +

0.005*80 = 34.1g 

=> Đáp án A


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan liêu chủ quản: chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát