Hòa tan hoàn toàn 19 2 gam hỗn hợp x

-

Hòa chảy hoàn toàn 19,2 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Fe, FeO, Fe3O4 với Fe2O3 vào 50 ml hỗn hợp H2SO4 18M (quánh, dư, đun nóng), nhận được hỗn hợp Y và V lkhông nhiều khí SO2 (đktc và là sản phẩm khử duy nhất). Cho 450 ml dung dịch NaOH 2M vào hỗn hợp Y thu được 21,4 gam kết tủa. Giá trị của V là


Quy đổi các thành phần hỗn hợp ban sơ thành Fe cùng O

Sử dụng định phương pháp bảo toàn nguyên tố cùng bảo toàn electron nhằm tra cứu số mol Fe và O.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 19 2 gam hỗn hợp x


nH2SO4 = 0,05.18 = 0,9 mol; nFe(OH)3 = 21,4 : 107 = 0,2 mol

Quy thay đổi hỗn hợp ban sơ thành sắt (x mol) với O (y mol)

mX = 56x + 16y = 19,2 (1)

BTe: 3nsắt = 2nO + 2nSO2 => 3x = 2y + 2nSO2 => nSO2 = 1,5x - y (mol)

BTNT "Fe": nFe2(SO4)3 = 0,5nFe = 0,5x (mol)

khi cho NaOH bội nghịch ứng cùng với dd Y:

- Nếu NaOH hết: nNaOH = nH+ + 3nFe3+ = 2.nHS2O4 dư + 3nFe(OH)3

=> 0,9 = 2.nH2SO4 dư + 3.0,2 => nH2SO4 dư = 0,15 mol => nH2SO4 pư = 0,9 - 0,15 = 0,75 mol

BTNT "S": nH2SO4 pư = 3nFe2(SO4)3 + nSO2 => 0,75 = 3.0,5x + 1,5x - y (2)

Giải hệ (1) với (2) được x = 0,3 cùng y = 0,15

=> nSO2 = 1,5x - y = 0,3 mol => V = 6,72 lít

- Nếu NaOH dư: HS từ bỏ xét


Đáp án yêu cầu chọn là: c


...

các bài tập luyện bao gồm liên quan


các bài luyện tập axit sunfuric sệt Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Chọn câu sai trong các câu sau:


Axit sunfuric đặc được sử dụng làm cho thô các chất khí độ ẩm. Loại khí như thế nào tiếp sau đây có thể được làm thô nhờ vào axit sunfuric đặc?


Cặp kim loại làm sao sau đây tiêu cực trong H2SO4 quánh, nguội ?


Cho hỗn hợp FeS cùng FeCO3 công dụng với dung dịch H2SO4 đậm quánh và đun nóng, bạn ta nhận được một tất cả hổn hợp khí A. Hỗn vừa lòng khí A gồm


Cho những chất sau: FeS, FeS2, FeO, Fe2O3, Fe(OH)2, FeCO3, FeSO3, Fe(OH)3, FeSO4. Có bao nhiêu hóa học khi cho chức năng cùng với H2SO4 quánh, nóng có khí SO2 bay ra ?


Các khí hình thành vào thử nghiệm bội phản ứng của saccarozơ với dung dịch H2SO4 sệt bao gồm


Chất làm sao tiếp sau đây lúc lấy cùng số mol với bỏ vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được lượng khí nhiều độc nhất ?


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm Mg và Fe vào dung dịch H2SO4 quánh, rét đến lúc phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp Y cùng một phần Fe ko rã. Chất chảy gồm trong hỗn hợp Y là


Hòa tan 7,2 gam Mg vào dung dịch H2SO4 quánh nóng dư, chiếm được V lít khí H2S (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính V cùng tính khối lượng H2SO4 làm phản ứng.

Xem thêm: Vật Lý 10 Bài 14: Lực Hướng Tâm Là Gì ? Ứng Dụng Của Lực Hướng Tâm


Hòa rã 28,6 gam tất cả hổn hợp X (gồm sắt, Cu, Ag) vào dung dịch H2SO4 đặc lạnh dư, thu được 12,88 lkhông nhiều khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) cùng m gam muối bột. Giá trị của m là


Hòa chảy 0,1 mol Mg với 0,2 mol Al bởi hỗn hợp H2SO4 quánh rét dư nhận được 2,24 lít khí X (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Khí X là


Hòa tung hoàn toàn 2,975 gam hỗn hợp Zn, Al bằng hỗn hợp H2SO4 quánh, nóng thu được 1,904 lít SO2 với 0,16 gam S. Phần trăm khối lượng Al vào tất cả hổn hợp lúc đầu là


Cho m gam hỗn hợp A có Al, Zn, Cu công dụng hoàn toàn cùng với dung dịch H2SO4 đặc nóng dư, chiếm được 2,8 lít SO2 (đktc). Mặt khác, Khi đốt trọn vẹn m gam hỗn hợp A nên sử dụng V lít khí O2 (đktc). Giá trị của V là


Cho a mol sắt tính năng với b mol H2SO4 quánh rét, thành phầm khử chiếm được là SO2. Để thu được 2 muối hạt thì mối tương tác giữa a cùng b là


Hòa rã 50,4 gam hỗn hợp A bao gồm sắt, FeO, Fe3O4, Cu và CuO bởi dung dịch H2SO4 dư thu được 7,84 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch B chứa 132 gam nhì muối bột sunfat. Mặt không giống khử hoàn toàn các thành phần hỗn hợp A buộc phải cần sử dụng V lít khí CO (đktc). Giá trị của V là


Hoà tan trọn vẹn a gam các thành phần hỗn hợp A tất cả Zn và một kim loại M vào hỗn hợp H2SO4đặc chiếm được 4,144 lít các thành phần hỗn hợp khí X có SO2với H2S bao gồm tỉ kân hận đối với hiđro bằng 31,595. Kân hận lượng axit H2SO4sệt đã bội phản ứng là


Cho m gam hỗn hợp bao gồm 2 sắt kẽm kim loại công dụng với H2SO4sệt nóng dư chiếm được 3,36 lkhông nhiều khí SO2( đktc); 2,88 gam S cùng hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X chiếm được 52,8 gam muối hạt khan. Mặt không giống nếu hoà chảy không còn m gam lếu hợp kim nhiều loại ban sơ cùng với dung dịch HCl dư nhận được 8,064 lít khí H2sống đktc. Hỗn hòa hợp 2 sắt kẽm kim loại đầu là


Cho các thành phần hỗn hợp X có sắt, FeS, FeS2 chức năng trọn vẹn với H2SO­4 quánh toàn vẹn, thu được dung dịch Y cùng 23,52 lkhông nhiều khí SO2 (đktc). Cho hỗn hợp Y tính năng với NaOH dư thu được kết tủa Z. Nung kết tủa Z đến khối lượng ko đổi thu được 16 gam chất rắn. Khối hận lượng tất cả hổn hợp X là


Hòa tan hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp X bao gồm sắt, FeO, Fe3O4 cùng Fe2O3 trong 50 ml dung dịch H2SO4 18M (sệt, dư, đun nóng), thu được dung dịch Y với V lkhông nhiều khí SO2 (đktc với là sản phẩm khử duy nhất). Cho 450 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch Y chiếm được 21,4 gam kết tủa. Giá trị của V là


Chia tất cả hổn hợp X tất cả sắt, Fe3O4, Fe(OH)3 cùng FeCO3 thành nhì phần cân nhau. Hòa tung hết phần một trong hỗn hợp HCl dư, thu được 0,1 mol các thành phần hỗn hợp 2 khí tất cả tỉ khối hận đối với He bởi 4,7 và dung dịch Y. Cho phần 2 công dụng cùng với lượng dư dung dịch H2SO4 sệt rét, sau khi các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn chiếm được dung dịch Z với 0,2075 mol tất cả hổn hợp khí T bao gồm CO2 với SO2 (sản phẩm khử tuyệt nhất của S+6).

Khối lượng FeCl2 trong dung dịch Y là


Hỗn hòa hợp a có Cu và CuO Hòa rã trọn vẹn đôi mươi,8 gam tất cả hổn hợp a vào 73,5 gam hỗn hợp H2SO4 80% chỉ chiếm được dung dịch x với khí SO2 là sản phẩm khử nhất đến x công dụng hoàn toàn cùng với 900 ml dung dịch NaOH 1M tiếp nối thanh lọc vứt kết tủa được hỗn hợp y cô cạn y nhận được chất rắn z nặng trĩu 60,8 g mật độ Tỷ Lệ của CuSO4 vào x.


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Fe và FeO tác dụng cùng với dung dịch HCl dư, nhận được 0,3 mol khí H2. Nếu mang đến m gam hỗn hợp X trên công dụng với axit H2SO4 quánh, dư, đun nóng, thu được 11 phần 2 lít khí SO2 (đktc). Biết các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, SO2 là sản phẩm khử tuyệt nhất của S+6. Giá trị của m cùng cân nặng axit H2SO4 sẽ làm phản ứng theo lần lượt là


Hòa tung hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X bao gồm Fe cùng kim loại M (chỉ tất cả hóa trị II) vào hỗn hợp H2SO4 đặc, rét thu được 6,72 lkhông nhiều khí SO2 (đktc); 5,76 gam S (không có sản phẩm khử nào khác) và hỗn hợp X cất 105,6 gam muối bột Fe2(SO4); MSO4. Mặt khác, ví như kết hợp không còn m gam X ban đầu cùng với hỗn hợp HCl dư nhận được 16,128 lít khí H2(đktc). Kim các loại M là


Hòa rã m gam hỗn hợp X tất cả Fe cùng các oxit FeO, Fe2O3, Fe3O4 bằng hỗn hợp H2SO4 sệt, rét dư đến bội phản ứng trọn vẹn, thu được 80 gam muối khan và 2,24 lít SO2 (đktc). Số mol H2SO4 đã tsay mê gia bội nghịch ứng là


Cho m gam nhôm tác dụng với dung dịch H2SO4 (đặc, lạnh, dư) sau khoản thời gian bội phản ứng chấm dứt bạn ta thu 13,44 lit khí SO2 (đktc). Giá trị m là


*

Cơ quan liêu công ty quản: shop Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung ứng hình thức dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP. – BTTTT bởi vì Sở tin tức với Truyền thông.