Hòa tan 1.12 gam fe bằng 300ml dung dịch hcl 0 2m

-

Học sinch hay quên phương trình Fe2+ + Ag+ → Ag + Fe3+. khi kia chẳng chú ý khối lượng của Ag sẽ chỉ tất cả mAgCl = 8,61 (g) => lựa chọn tức thì Đáp án B sẽ dẫn mang đến sai lạc.

Bạn đang xem: Hòa tan 1.12 gam fe bằng 300ml dung dịch hcl 0 2m


Bình luận hoặc Báo cáo về câu hỏi!

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Hòa tung không còn các thành phần hỗn hợp X tất cả 5,6 gam sắt cùng 27 gam Fe(NO3)2 cùng m gam Al trong dung dịch chứa 0,61 mol HCl. Sau Lúc các phản ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được dung dịch Y chỉ cất 47,455 gam muối bột hòa hợp với 2,352 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Z tất cả NO với N2O. Tỉ khối hận của Z sơ cùng với H2 là 16.

Giá trị của m là


A. 1,080


B. 5,400


C. 2,160


D. 4,185


Câu 2:


Nung m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, FeCO3 vào bình bí mật (không tồn tại không khí). Sau lúc các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được chất rắn Y với khí Z có tỉ kăn năn đối với H2 là 22,5 (mang sử khí NO2 ra đời không tđắm say gia vào bội nghịch ứng làm sao khác). Cho Y tung trọn vẹn trong hỗn hợp bao gồm 0,01 mol KNO3 với 0,15 mol H2SO4 loãng nhận được hỗn hợp chỉ đựng 21,23g muối hạt hòa hợp của kim loại với tất cả hổn hợp nhị khí có tỉ kăn năn so với H2 là 8 (trong đó có 1 khí hòa nâu bên cạnh ko khí). Giá trị m là :


A. 11,32


B. 13,92


C. 19,16


D. 13,76


Câu 3:


Cho m gam tất cả hổn hợp X bao gồm Fe, Fe3O4 với Fe(NO3)2 rã hết trong 3đôi mươi ml dung dịch KHSO4 1M. Sau bội phản ứng chiếm được dung dịch Y chứa 59,04g muối hạt trung hòa và 896 ml NO (sản phẩm khử độc nhất của N+5, sống dktc). Y bội nghịch ứng đầy đủ cùng với 0,44 mol NaOH. Biết những làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phầm trăm cân nặng của Fe(NO3)2 vào X có mức giá trị sớm nhất với mức giá trị làm sao dưới đây :


A. 73


B. 18


C. 63


D. 20


Câu 4:


Hỗn hợp X có Fe2O3, FeO cùng Cu (Trong đó Fe chỉ chiếm 52,5% về kăn năn lượng). Cho m gam X chức năng cùng với 4trăng tròn ml hỗn hợp HCl 2M (dư) cho tới phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y với sót lại 0,2 m gam chất rắn không rã. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, thu được khí NO và 141,6 gam kết tủa. Giá trị của m là


A. đôi mươi.


B.

Xem thêm:

32.


C. 36.


D. 24.


Câu 5:


Hòa tan trọn vẹn 19,2 gam hỗn hợp bao gồm Fe, FeO, Fe3O4 cùng Fe2O3 trong 400ml hỗn hợp HNO3 3M (dư) đun cho nóng, thu được hỗn hợp Y và V lít khí NO( đktc, là sản phẩm khử duy nhất của NO3–). Cho 350ml hỗn hợp NaOH 2M vào hỗn hợp Y nhận được 21,4 gam kết tủa. Giá trị của V là


A. 3,36 lít.


B. 5,04 lít.


C. 5,60 lít.


D. 4,48 lkhông nhiều.


Bình luận


Bình luận
Hỏi bài bác

Hỗ trợ đăng ký khóa đào tạo trên evolutsionataizmama.com


*

Liên kết
tin tức Vietjachồng
Tải ứng dụng
× CHỌN BỘ SÁCH BẠN MUỐN XEM

Hãy chọn chính xác nhé!


Đăng ký


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng ký

Quý khách hàng đã tài giỏi khoản? Đăng nhập


VietJaông chồng

Bằng cách ĐK, chúng ta chấp nhận với Điều khoản thực hiện với Chính sách Bảo mật của công ty chúng tôi.


Đăng nhập


Với Google Với Facebook

Hoặc


Đăng nhập
Quên mật khẩu?

quý khách hàng chưa có tài khoản? Đăng ký


VietJaông chồng

Bằng giải pháp ĐK, chúng ta đồng ý cùng với Điều khoản áp dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.


Quên mật khẩu


Nhập cửa hàng tin nhắn bạn ĐK để mang lại password
Lấy lại password

Bạn chưa tồn tại tài khoản? Đăng ký


evolutsionataizmama.com

Bằng phương pháp đăng ký, bạn gật đầu đồng ý cùng với Điều khoản sử dụng cùng Chính sách Bảo mật của công ty chúng tôi.


Quý khách hàng sung sướng để lại biết tin sẽ được TƯ VẤN THÊM
Chọn lớp Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
Gửi
gmail.com
evolutsionataizmama.com