Hình lăng trụ lục giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng

-

1. Hình lăng trụ

- Định nghĩa:Hình lăng trụ là một đa diện gồm có hai đáy là hai đa giác bằng nhau và nằm trên hai mặt phẳng song song, các mặt bên là hình bình hành, các cạnh bên song song hoặc bằng nhau


- Tính chất:Hình hộp là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành

- Thể tích:thể tích hình lăng trụ bằng diện tích của mặt đáy và khoảng cách giữa hai mặt đáy hoặc là chiều cao.

Bạn đang xem: Hình lăng trụ lục giác đều có bao nhiêu mặt phẳng đối xứng


Mặt phẳng đối xứng của các khối hình thường gặp

Bài viết dưới đây liệt kê các mặt phẳng đối xứng của các khối đa diện thường gặp như: Khối tứ diện đều, khối lập phương, khối bát diện đều, khối hộp chữ nhật…


Nội Dung

1 I. MẶT PHẲNG ĐỐI XỨNG LÀ GÌ2 II. SỐ MẶT PHẲNG ĐỐI XỨNG CỦA KHỐI TỨ DIỆN ĐỀU3 III. SỐ MẶT PHẲNG ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH LẬP PHƯƠNG4 IV. SỐ MẶTĐỐI XỨNG CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT 3 CHIỀU KHÁC NHAU5 V. SỐ MẶT ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH BÁT DIỆN ĐỀU6 VI. SỐ MẶT ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG TAM GIÁC7 VII. SỐ MẶT ĐỐI XỨNG CỦA HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU
*
Reply
*
6
*
0
*
Chia sẻ
*

Vì sao kiêng cắt tóc mùng 1

1. Ý nghĩa của ngày mùng 1Ngày mùng một gọi là ngày sóc. Nguyên nghĩa từ sóc có nghĩa là khởi đầu, bắt đầu. Ngày mùng một là ngày bắt đầu của tháng nên ...


*

Ngừng hô hấp là gì
*

Hàng unoff và hàng off là gì

Lightstick là gì? Bước đầu của lịch sử hình thành lightstick KpopLightstick là một cụm từ có nguồn gốc trong tiếng Anh. Nhiều người ban đầu khi mới nghe cụm ...


*

Khi nói về mã di truyền có bao nhiêu phát biểu đúng

Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về mã di truyền? (1) Tất cả các loài đều sử dụng chung một bộ mã di truyền, là mã bộ ba (1) Có ...

Xem thêm: Chiều Cao Vũ Cát Tường Sinh Năm Bao Nhiêu, Vũ Cát Tường Đi Qua Sóng Gió


Trong phương trình mno2 + hcl → mncl2 + cl2 + h2o thì hệ số cân bằng của hcl là bao nhiêu

Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số của các các chất trong PTHH là:MnO2+ HCl MnCl2+ Cl2+ H2OA.7B.8C.9D.10 Video liên ...


Cho các số 5, 7 8 0 có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số

Phương pháp giải:- Để một số chia hết cho 15 thì số đó phải chia hết cho 3 và cho 5.- Xét các trường hợp sau: TH1: (d = 0), số cần tìm có dạng (overline ...


Tại sao hệ tuần hoàn hở chỉ thực hiện chức năng nào

Ở sâu bọ, hệ tuần hoàn hở chỉ thực hiện chức năng nào?Câu 5688 Thông hiểuỞ sâu bọ, hệ tuần hoàn hở chỉ thực hiện chức năng nào?Đáp án đúng: ...


Foot steps là gì

Thông tin thuật ngữ footsteps tiếng Anh Từ điển Anh Việt footsteps (phát âm có thể chưa ...