Hệ điều hành lưu trữ ở đâu

-
" class="title-header">Hệ quản lý được lưu trữ ở đâu? A. CMOS (Rom, Ram) B. Sở nhớ xung quanh (Đĩa cứng, CD,...) C. Sở cách xử trí trung trọng tâm D.

Bạn đang xem: Hệ điều hành lưu trữ ở đâu

*

45 điểm

Trần Tiến


Hệ quản lý được tàng trữ sinh hoạt đâu?A. Bộ nhớ trong (Rom, Ram)B. Bộ lưu giữ không tính (Đĩa cứng, CD,...)C. Sở xử trí trung tâmD. Kết trái khác

Xem thêm:

*

Đáp án : BGiải thích :Hệ quản lý và điều hành được tàng trữ bên dưới dạng các môđun chủ quyền bên trên bộ nhớ lưu trữ bên cạnh (Đĩa cứng, đĩa mượt, CD...).

Đáp án : BGiải đam mê :Hệ điều hành và quản lý được tàng trữ dưới dạng các môđun chủ quyền bên trên bộ lưu trữ bên cạnh (Đĩa cứng, đĩa mềm, CD...).